servis kılavuzu - electrolux

advertisement
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
SERVİS KILAVUZU
RAF TİPİ BULAŞIK MAKİNASI
İÇERİK: Bu doküman elektronik tabloların programlanmasında gerekli olan tüm parametre
ve bilgileri içermektedir.
BASKI : 11.2005
YAZILIM VERSİYONU : 1.05 (WK546’ dan)
DİKKAT :
Bu kılavuzdaki tüm güvenlik düzenleme ve prosedürleri makine ile birlikte tedarik
edilen talimat kılavuzundaki elektrik, teknik veya elektronik bakım operasyonlarını
yürütecek olan Uzman Teknisyen / Teknik Destek Servisi tarafından uygulanmalıdır.
İşletmeden önce bu dokümana başvurunuz. Bu uyarı operasyonları bu dokümanları
kullanarak yürüten herkes için geçerlidir. Uzman teknisyen yürütülecek olan iş için
uygun kişisel koruma ekipmanları (örneğin eldivenler, güvenlik gözlükleri ve
ayakkabıları, uygun elbiseler ve benzer) giymeli ve uygun aygıt , akipman ve yardımcı
araç ve gereçler kullanmalıdır.
1
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
DİZİN
A İŞLEM ANAHTARLARI………………………………………………….Sayfa 3
A1 KULLANICI MENÜSÜ…………………………………………………...Sayfa 4
A1.1 ÇIKIŞ………………………………………………………………..Sayfa 4
A1.2 VERİ AYARI………………………………………………………..Sayfa 4
A2 SERVİS MENÜSÜ………………………………………………………Sayfa 5
A2.1 PARAMETRELER………………………………………………...Sayfa 5
A2.1.1 KULLANICI AYARLARI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..Sayfa 5
A2.1.2 ANA İŞLEVLER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sayfa 6
A2.1.3 DURULAMA MODÜLÜ ………………………………….. Sayfa 8
A2.1.4 YIKAMA MODÜLÜ ………………………………………. Sayfa 9
A2.1.5 ÖN YIKAMA MODÜLÜ …………………………………...Sayfa 9
A2.1.6 DT MODÜLÜ …………………………………………… .Sayfa 10
A2.1.7 HACCP ……………………………………………………Sayfa 11
A2.1.8 SINIFLANDIRMA LEVHASI …………………………….Sayfa 11
A2.2 DATALOG………………………………………………………...Sayfa 13
A2.3 İNFO ……………………………………………………………….Sayfa 16
A2.4 İSTATİSTİKLER …………………………………………………. Sayfa 16
B PROGRAMLAMA ÇİZELGELERİ………………………………………Sayfa 18
B1 KONFİGÜRASYON PARAMETRELERİ………………………………Sayfa 18
B2 SPESİFİK İŞLEVLER …………………………………………………...Sayfa 22
B2.1 Ölçüm birimini Fahrenhayt olarak ayarlamak …………………..Sayfa 22
RESİM VE TABLO DİZİNİ
Resim 1
Resim 2
Resim 3
Resim 4
Resim 5
KULLANICI MENÜSÜNE giriş……………………………….....Sayfa 3
SERVİS MENÜSÜNE giriş……………………………………...Sayfa 3
Menü giriş anahtarları …………………………………………..Sayfa 3
Parametre ve işlev giriş menüsü kartı ………………………...Sayfa 3
‘’Çok fazla ısınma’’ ve ‘’Isı yönetimi’’ parametreler için şema Sayfa 7
2
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
A İŞLEM ANAHTARLARI
Normal makine operasyon modundan ( Resim 1 ) ve (Resim 2) ‘ de gösterilen anahtar
kombinasyonları basarak elektronik tabloların programlanması için gerekli olan tüm
parametre ve bilgilere ulaşılabilir.
Resim 1 KULLANICI MENÜSÜNE giriş
Resim 2 SERVİS MENÜSÜNE giriş
KULLANICI MENÜ’sünden ve SERVİS MENÜ’sünden objeyi seçmek için artırma (A –
Resim 3) ve azalma ( B – Resim 3) anahtarını ve seçilen objeye ulaşmak için onay
anahtarını ( C – Resim 3) ve seçilen objeden uzaklaşmak için aksesuar işlev anahtarını ( DResim 3) kullanarak aşağıdaki parametre gruplarına ve bilgilere ulaşabilirsiniz.
Resim 3 Menü giriş anahtarları
KULLANICI MENÜSÜ
ÇIKIŞ
KULLANICI
AYARI
SERVİS MENÜSÜ
PARAMETRELER
DATA AYARI
GENEL
İŞLEVLER
DURULAMA
MODÜLÜ
YIKAMA
MODÜLÜ
DATALOG
ÖNYIKAM
A MODÜLÜ
DT
MODÜLÜ
BİLGİ
HACCP
İSTATİSTİK
SINIFLANDIRMA
LEVHASI
Resim 4 Parametre ve işlev giriş menüsü kartı
3
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
A1 KULLANICI MENÜSÜ
KULLANICI MENÜ’ süne girebilmek için birkaç saniyeliğine eş zamanlı olarak aksesuar işlev anahtarları (DResim 3) ve artırma anahtarına ( A- Resim 3) basınız.
KULLANICI MENÜSÜ
1- ÇIKIŞ
2- VERİ AYARI
Kayıt olaylarında ve istatistiklerde kullanılan güncel tarih ve zaman KULLANICI MENÜ’SÜ içinde ayarlanabilir.
(bakınız A2.4 İSTATİSTİKLER)
DİKKAT :
Makineyi ilk çalıştırmanızda tarih ve zamanın doğru olarak ayarlandığından emin olunuz.
Çeşitli KULLANICI MENÜ’SÜ seçenekleri artırma (A- Resim 3) ve azaltma (B – Resim 3) anahtarları yardımı
ile seçilebilir.
A1.1 ÇIKIŞ
Normal makine operasyonuna dönmek için seçim oku ÇIKIŞ hususunu gösterdiğimde onay anahtarına ( C –
Resim 3) basınız.
A1.2 VERİ AYARI
Seçim okları VERİ AYARI ‘ ni gösterdiğinde ve gösterge ayarlanan tarih ve zamanı belirdiğinde onay
anahtarına ( C- Resim 3) basınız.
ZAMAN & TARİH
PAZAR 09 KASIM 05
14 : 25
KULLANICI MENÜ’ sünün tekrar görüntülemek için aksesuar işlev anahtarlarına (D-Resim 3) basınız.
Ayarlanmış olan tarihi değiştirmek için istediğiniz tarihi artırma ( A – Resim 3) ve azalma ( B –Resim)
anahtarlarına ve daha sonra onay anahtarına ( C- Resim 3) basınız. Göstergenin alt kısmında güncel tarih,
üst kısmında ise ayarlanan tarih görünecektir.
TARİH AYARI
PAZAR 09 KASIM 05
PAZAR 09 KASIM 05
Tarihi değiştirmek için artırma, azalma ve onay anahtarlarını kullanınız.
Ayarlanmış olan zamanı değiştirmek için istediğiniz zamanı artırma ve azalma ve daha sonra onay anahtarına
basınız. Göstergenin alt kısmında güncel zaman , üst kısmında ise ayarlanan zaman görünecektir.
ZAMAN AYARI
15 : 25 : 32
14 : 25 : 32
Zamanı değiştirmek için artırma, azalma ve onay anahtarlarını kullanınız.
4
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
A2 SERVİS MENÜSÜ
KULLANICI MENÜ’ süne girmek için aksesuar işlev anahtarları ( D- Resim 3) ve azalma anahtarlarına ( BResim 3) eş zamanlı olarak birkaç saniyeliğine basınız.
SERVİS MENÜSÜ
1- PARAMETRELER
2- DATALOG
SERVİS MENÜ’ sü dâhilinde aşağıdakileri yapmak mümkündür:
• tüm makine parametreleri göstermek ve güncellemek;
• DATALOG’ a girmek, örneğin makine operasyonu süresince oluşan olaylarına bir dosyasına ulaşmak.
• Makine yazılım versiyonların da oldukları gibi genel bir yapı bilgisini görüntülemek;
• Değişik makine yükleme aktivasyon zaman ve başlangıçlarına ilişkin bir istatistik dosyasına
başvurmak;
UYARI :
SERVİS MENÜ’ süne girdikten sonra makineyi kapatınız ve normal operasyon moduna dönmek için
tekrar makineyi açınız
Çeşitli SERVİS MENÜ’ sü hususları artırma ( A- Resim 3) ve azalma ( B-Resim 3) anahtarlarını kullanarak
seçilebilir.
A2.1 PARAMETRELER
Ok PARAMETRELERİ işaret ettiğinde onay anahtarına (C-Resim3) basınız ve gösterge ilk parametre grubunu
gösterecektir.Örneğin KULLANICI AYARLARI.
A2.1.1 KULLANICI AYARLARI
KULLANICI AYARLARI ailesi kullanıcı ara yüzeyinin ayarı için parametreler içermektedir.
KULLANICI AYARLARI
Diğer parametre gruplarını seçmek için artırma ve azalma anahtarlarını kullanınız.
SERVİS MENÜ’ sünü tekrar görüntülemek için aksesuar işlev anahtarlarına basınız. ( D-Resim 3)
KULLANICI AYARLARI grubundaki ilk parametreye girebilmek için onay anahtarına ( C- Resim 3) basınız.
KULLANICI AYARLARI
Dil
İNGİLİZCE
KULLANICI AYARLARI grubuna tekrar girebilmek için aksesuar işlev anahtarına ( D-Resim 3) basınız.
KULLANICI AYARLARI grubunun diğer parametrelerini seçebilmek için artırma ve azalma anahtarlarını
kullanınız.
5
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
Seçilen parametreyi güncellemek için onay anahtarına basınız; seçim okları parametre isminden parametre değerine kadar hareket
etmektedirler.
KULLANICI AYARLARI
Dil
İNGİLİZCE
Parametre değerini değiştirebilmek için artırma ve azalma anahtarlarını kullanınız. Yeni ayarlanan değeri kaydetmek için onay anahtarına
basınız. Yeni ayarı kayıt etmeden çıkış yapabilmek için aksesuar işlev anahtarlarına basınız.
KULLANICI AYARLARI grubu parametresi aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
Parametre
Parametre
Parametre Tanımı
Ölçüm
Min Maks. Fabrika
Adı
Numarası
Birimi
Ayarı
Dil
1
İstenilen dilin ayarlarını sağlar
İngilizce
Kontrast
2
Ekran kontrastının ayarını sağlar 0
5
3
A2.1.2 GİRİŞ İŞLEVLERİ
GİRİŞ İŞLEVLERİ grup parametreleri anahtarların KULLANICI AYARLARI grubu için tanımlanan kullanımındaki gibi seçilir
ve güncelleştirilir.
GİRİŞ İŞLEVLERİ grubu birçok genel makine özelliğini tanımlayan parametreler içermektedir.
GİRİŞ İŞLEVLERİ
GİRİŞ İŞLEVLERİ grup parametreleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır :
Parametre
Parametre
Parametre Tanımı
Ölçüm
Min Maks. Fabrika
Adı
Numarası
Birimi
Ayarı WTM165(*) için
Uygulama tipi
73
Makine tipi
Ri Ws
Ri Ws : durulama ve yıkama 2 modül
Ri Ws Pw : durulama, yıkama ve ön yıkama 3 modül
Ri Ws Pw Dt: durulama, yıkama, önyıkama ve DT 4 modül
Rı Ws Dt : 3 modül durulama, yıkama ve DT
Uygulama yönü
74
Raf çekme yönü
SOL
SAĞ
SAĞ
SOL : sol raf yerleştirilmesi
SAĞ : sağ raf yerleştirilmesi
Hız No. 1
19
hız 1’de motor operasyon
Hz
15
100
27(**)
Sıklığını gösterir
Hız 1’ de yıkama
Süresi
50
hız 1’e ayarlı iken rafın yerleştirilmesi sn. 0
250
110
Ve durulama devresinin başlaması
arasındaki zaman
Hız No. 2
20
hız 1’de motor operasyon
Hz
15
100
51(**)
Sıklığını gösterir
Hız 2’ de yıkama
Süresi
77
hız 2’e ayarlı iken rafın yerleştirilmesi sn. 0
250
110
Ve durulama devresinin başlaması
arasındaki zaman
Temizleme süresi 60
kendiliğinden temizlenme devresi
sn. 0
100
15
Süresince yıkama devresinin süresi
(*) Diğer ekipman grupları için bakınız B1 KONFİGÜRASYON PARAMETRELERİ
(**)
Makine tipi
Raf/ Hız no.1
Hız no. 1
Raf/ Hız no. 2
Hız no. 2
WTM140
80
25
140
45
WTM165
90
27
165
51
WTM200
130
40
200
63
WTM250
160
53
250
83
WTM300
180
60
300
100
6
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
Parametre
Adı
Kurutma
Opsiyonu
Parametre
Numarası
68
Parametre Tanımı
Çok fazla
75
Hayır
Evet
Evet
Yıkama tankının ısınma elementi yönetimi; ‘’Evet’ e ayarlanmış ise iki
ısınma elementi iki ayrı kontrol tarafından yönetilir, aksi takdirde tek kontrol tarafından yönetilir
(Bakınız Resim 5 ‘’Çok fazla ısınma ‘’ ve ‘’Isı yönetimi’’ parametreleri)
Makine ısınma gücü yönetimi Düşük
Yüksek Orta
YÜKSEK : Maksimum güç, yıkama tankı ısınma elementleri ve kazan ısınma elementleri aynı
anda çalışabilir.
ORTA: Orta güç : kazanın ısınma elementleri açık konumundayken, yıkama tankının ısınma
elementlerinden sadece bir tanesi çalışabilir, ısınma süresince ilk başta tank ısınır ve daha sonra
kazan ısınır. Fakat normal operasyon süresince öncelik kazandadır.
DİKKAT :
BU KONFİGÜRASYON SADECE ELEKTRİK AÇIDAN AYARLANMIŞ MAKİNELERDE
ÇALIŞABİLİR VE ‘’aşırı ısınma’’ PARAMETRESİ ‘’evet’’ KONUMUNA AYARLANMIŞ OLMASI
GEREKİR.
DÜŞÜK :yıkama tankının elementleri kazanın ısınıma elementleri açık olduğunda çalışamazlar;
ısınma süresince ilk başta tank ısınır , kazan ise daha sonra ısınır , fakat normal operasyon
süresince öncelik kazana aittir. (Bakınız Resim 5 ‘’Çok fazla ısınma ‘’ ve ‘’Isı yönetimi’’
parametreleri)
Isınma
Isı Yönetimi
68
Ölçüm
Birimi
-
Min
Maks.
Fabrika
Ayarı WTM165(*) için
45
Kurutma ve otomatik
0
47
temizleme devreleri
0:Tüm kurutma ve otomatik temizleme devreleri seçilebilir.
1: Ekipmandaki tüm tankların kurutma devresi seçilebilir
5: Ekipmandaki tüm tankların kurutma devreleri ve yıkama tankının
kurutma devresi seçilebilir.
7: Ekipmandaki tüm tankların kurutma devreleri seçilebilir, sadece yıkama
tankının kurutuma devresi ve sadece ön yıkama tankının kurutma devresi.
13: Ekipmandaki tüm tankların kurutma devreleri seçilebilir, sadece yıkama
tankının kurutuma devresi ve sadece DUO durulama tankının kurutma devresi.
15: Ekipmandaki tüm tankların kurutma devreleri seçilebilir, sadece yıkama
tankının kurutma devresi ve sadece ön yıkama tankının kurutma devresi ve
sadece DUO durulama tankının kurutuma devresi.
33: Ekipmandaki tüm tankların kurutma devresini ve otomatik temizleme
devresini seçebilir.
37: Ekipmandaki tüm tanklarım kurutuma devresi seçilebilir, sadece yıkama
tankının kurutma ve otomatik yıkama devresi.
39:Ekipmandaki tüm tanların kurutma devreleri seçilebilir, sadece yıkama
Tankının kurutma devresi ve ön yıkama tankının ile otomatik temizleme
Tankının kurutma devresi.
45:Ekipmandaki tüm tankların kurutma devresi seçilebilir, sadece yıkama tankının kurutma
devresi, DUO durulama tankının kurutma devresi ve otomatik temizleme devresi
47: Ekipmandaki tüm tankların kurutma devreleri seçilebilir, yıkama tankı için kurutma devresi, ön
yıkma tankı için kurutma devresi, DUO durulama tankı için kurutma ve otomatik temizleme
devresi
YÜKSEK
TEK
BAGLANTI
DÜŞÜK
MAKİNE TERTİBAT
KONFİGRASYONU
YÜKSEK
ÇİFT
BAGLANTI
ORTA
DÜŞÜK
Aşırı ısınma
Isı yönetimi
Resim 5 ‘’ ‘’Çok fazla ısınma ‘’ ve ‘’Isı yönetimi’’ parametreleri
7
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
Parametre Adı
Kazan yükleme
tankı
Parametre
Numarası
69
Dişli motor
78
Hijyen
opsiyonu
70
Isı pompası
Fahrenhayt
101
72
Parametre Tanımı
Ölçüm
Birimi
Yıkama tankı dolum modu : ‘’Evet’’ e ayarlı
ise tank durulama kolları yardımı ile dolar,
aksi takdirde tank buna bağlı selenoid valfı
yardımı ile dolar (sadece Compact RT için)
Dişli motor tipi:
- 1/49 Modüler RT için
-1/100 Compact RT için
Hijyen opsiyonu seçimi
(Not : ısınma elementi ön yıkama
modülünde kurulmalıdır)
Isı pompası yönetimini sağlar
Sıcaklığın gösterilmesinde kulanılan ölçüm
birimi; ‘’Evet’’ e ayarlı ise sıcaklık
Fahrenhayt
derecesi
olarak
gösterilmektedir, aksi takdirde Selsyus
olarak gösterilmektedir.
Makine alarmını çalıştırır
Min.
Maks.
Hayır
Evet
WTM165(*)Fabr
ika Ayarı
Hayır
-
1/49
1/100
Hayır
-
Hayır
Evet
Hayır
-
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Alarm
100
Hayır
Evet
Hayır
opsiyonu
(*) Diğer ekipman grupları için bakınız paragraf B1 PARAMETRE KONFİGÜRASYONU
A2.1.3 DURULAMA MODÜLÜ
DURULAMA MODÜLÜ grup parametreleri KULLANICI AYARLLARI grubunda açıklanan anahtar kullanımlarının sayesinde seçilir ve
güncelleştirilir.
DURULAMA MODÜLÜ grubu durulama modülü özelliklerini tanımlayan parametreler içermektedir.
DURULAMA MODÜLÜ
DURULAMA MODÜLÜ grubu parametreleri aşağıdaki gibi açıklanmıştır :
Parametre Adı
Maks.
hava
boşluğu
seviyesi
Hava
boşluğunun
mak.
kapasitesi
Hava boşluğu
çalışma
kapasitesi
Kazan
ısısı
başlangıcı
Kazan ısısı
Kazan
ısısı
kapasitesi
Duo ısısı
Duo
ısısı
kapasitesi
Kurtuma
gecikme duo
Parametre
Numarası
3
Parametre Tanımı
Ölçüm
Birimi
mmH2O
Min.
Maks.
30
100
WTM165(*)Fabr
ika Ayarı
80
4
Hava boşluğundaki maksimum seviyeye
ilişkin kapasite seviyesi
mmH2O
0
80
40
5
Durulama
pompası
operasyonunu
sağlayan hava boşluğundaki su seviyesi
mmH2O
0
100
30
12
Kazanın
ısısı
durulama
devresinin
başlangıc
noktasına
ayarlanır;
bu
parametre tarafından belirlenen asıl yüksek
ısı kazana soğuk su eklendiğinde
durulamanın başlangıcındaki durulama
suyunun
ısısının
düşmemesini
sağlamaktadır.
Kazan ısısı ayar noktası
Kazan ısısının ayar noktasına ilişkin ısı
kapasitesi
DUO durulama tankının ısı ayar noktası
DUO durulama tankının ısı ayar noktasına
ilişkin ısı kapasitesi
DUO durulama tnakında o seviyesine
(hava boşluk seviyesi) ulaşma ve kurutma
selenoid valfının kapanışı arasındaki
zaman;tankın tamamen boşaltılmasına
neden olmaktadır.
C/F
10/50
100/212
92/198
C/F
C/F
10/50
0/32
100/212
15/59
85/185
2/36
C/F
C/F
5/41
0/32
95/203
50/122
70/158
5/41
Saniye
0
200
30
13
14
15
16
18
Hava boşluğundaki
seviyesi
maksimum
hava
8
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
A2.1.4 YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ grubu parametrelerİ KULLANICI AYARLARI grubunda anlatıldığı gibi anahtarların kullanımı sayesinde seçilir ve
güncelleştirilir.
YIKAMA MODÜLÜ grubu yıkama modülü özelliklerini tanımlayan parametreler içermektedir.
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ PARAMETRELERİ aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Parametre Adı
Parametre
Parametre Tanımı
Numarası
Yıkama
29
Yıkama modülü tipi
modülü
- 1165 (1165 mm’ den)
- 1490 (490 mm’ den)
Tank ısısı
27
Tank ısısı ayar noktası
Sterilize ısısı
79
Sterilleştirme evresi süresince tank ısısı
ayar noktası(sadece sterilleştirme opsiyonu
olan makineler için)
Isı kapasitesi
28
Tank ısısı ayar noktasına ilişkin ısı
kapasitesi
Yıkama
81
Sterilleştirme evresinde yıkama tankının
sterilize süresi
temizleme evresinin süresi
Fan gecikmesi 54
Yıkama başlangıcı ve CU fan başlangıcı
başlaması
arasındaki süre
Fan gecikmesi 76
Yıkma bitimi ve CU fan bitimi arasındaki
durması
süre
Kurutma
31
tankta o seviyesine (hava boşluk seviyesi)
gecikmesi
ulaşma ve kurutma selenoid valfının
kapanışı
arasındaki
zaman;tankın
tamamen boşaltılmasına neden olmaktadır
Otomatik
32
İki otomatik su değişikliği arasındaki süre.
kurutma
Bu parametrenin o’ a ayarlanması
gecikmesi
durumunda bu işlev devreden çıkartılır.
Kurtuma suyu
33
Herbir otomatik boşaltım ile birlikte
kurutulacak suyun miktarı
(*) Diğer ekipman grupları için bakınız B1 KONFİGÜRASYON PARAMETRELERİ
(***)
YIKAMA TANKLARI
1165
Tank kapasitesi
100 l
Kurtulacak su ( litre /mm)
7,989 l /mm
Ölçüm
Birimi
-
Min.
Maks.
-
-
WTM165(*)Fabr
ika Ayarı
1490
C/F
C/F
5/41
60/140
90/194
90/194
66/151
75/167
C/F
1/34
50/122
2/36
sn
0
250
60
sn
0
200
0
Sn
0
200
20
Sn
0
200
30
Dakika
0
250
120
MmH2O
0
100
25(***)
1490
150 l
12,133 l/22
A2.1.5 ÖN YIKAMA MODÜLÜ
ON YIKAMA MODÜLÜ grup parametreleri KULLANICI AYARLARI grubunda anlatılan anahtarların kullanımını sayesinde seçilir ve
güncelleştirilir.
ÖN YIKAMA MODÜLÜ grubu ön yıkama modül özelliklerini tanımlayan parametreler içermektedir.
ÖNYIKAMA MODÜLÜ
9
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
ÖN YIKAMA MODÜLÜ grubu parametreleri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
Parametre Adı
Parametre
Parametre Tanımı
Numarası
ÖnYıkama
42
Yıkama modülü tipi
modülü
- 1165 (1165 mm’ den)
- 1490 (490 mm’ den)
Tank ısısı
40
Tank ısısı ayar noktası
Sterilize ısısı
80
Sterilleştirme evresi süresince tank ısısı
ayar noktası(sadece sterilleştirme opsiyonu
olan makineler için –Not : ısınma elementi
ön yıkama modülünde kurulmalıdır)
Isı kapasitesi
41
Tank ısısı ayar noktasına ilişkin ısı
kapasitesi
Yıkama
82
Sterilleştirme evresinde yıkama tankının
sterilize süresi
temizleme evresinin süresi
Kurutma
44
tankta o seviyesine (hava boşluk seviyesi)
gecikmesi
ulaşma ve kurutma selenoid valfının
kapanışı
arasındaki
zaman;tankın
tamamen boşaltılmasına neden olmaktadır
Otomatik
45
İki otomatik su değişikliği arasındaki süre.
kurutma
Bu parametrenin o’ a ayarlanması
gecikmesi
durumunda bu işlev devreden çıkartılır.
Kurutulacak su 46
Her bir otomatik boşaltma ile kurtulacak su
miktarı
Önceki
47
Ön yıkama tankında izin verilen maksimum
maksimum ısı
ısı. Tank ısısının ayarlı olan ısıyı aşması
durumunda ayarlanan miktara eşit olan bir
miktar ‘’Kurutulacak su’’ parametresine
göre
ayarlanmış
olması
koşlu
ile
kurutulacaktır.
Parametrenin
sıfıra
ayarlanmış olması durumunda işlem
çalışamaz.
Ölçüm
Birimi
-
Min.
Maks.
-
-
WTM200(*)Fabr
ika Ayarı
1165-600
C/F
C/F
5/41
60/140
90/194
90/194
10/50
75/167
C/F
1/34
50/122
5/41
sn
0
250
60
sn
0
200
30
Min
0
250
50
MmH2O
0
50
10(****)
C/F
0/32
100/212
40/104
(*) Diğer ekipman grupları için bakınız B1 KONFİGÜRASYON PARAMETRELERİ
(***)
YIKAMA TANKLARI
600
1165
1490
Tank kapasitesi
45 l
100 l
150 l
Kurtulacak su ( litre /mm)
1,360 l /mm
3,196 l/mm
4,853 l /mm
A2.1.6 DT MODÜLÜ
DT MODÜLÜ grup parametreler, KULLANICI AYARLARI grubundaki anahtarların açıklanan kullanımı sayesinde seçilir ve güncelleştirilir.
DT MODÜL grubu kurutuma bölgesi (DT) özelliklerini tanımlayan parametrelere sahiptir.
DT MODÜLÜ
DT MODUL grubu parametreleri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
Parametre Adı
DT Isısı
DT maksimum
ısısı
Parametre
Numarası
48
49
Parametre Tanımı
Kurutma tüneli ısısı ayar noktası
Kurutma tüneli ısısı ayar noktasına ilişkin
ısı kapasitesi
Ölçüm
Birimi
C/F
C/F
Min.
Maks.
Fabrika Ayarı
5/41
0/32
90/194
50/122
75-158
3/37
10
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
A2.1.7 HACCP
HACCP grup parametreleri KULLANICI AYARLARI grubunda anlatılan anahtarların kullanımını sayesinde
seçilir ve güncelleştirilir.
HACCP grubu HACCP bağlantı özelliklerini tanımlayan parametreler içermektedir.
HACCP
HACCP grubu parametreleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır :
Parametre
Parametre
Parametre Tanımı
Ölçüm Min.
Maks.
Fabrika
Adı
Numarası
Birimi
Ayarı
85
Bir HACCP sisteminde ekipmanın 0
254
1
HACCP
spesifik adresi
adresi
86
IrDa iletişim sisteminde ekipmanın 0
254
1
IR adresi
spesifik adresi
A2.1.8. SINIFLANDIRMA LEVHASI
SINIFLANDIRMA LEVHASı grubu makinenin sınıflandırma verisini tanımlayan parametreler içermektedir.
SINIFLANDIRMA LEVHASI
Aşağıdaki tabloda belirtilen ‘’ŞERİT’’ parametreleri dışında SINIFLANDIRMA LEVHASI grubu parametreleri
KULLANICI AYARLARI ‘ nda anlatılan anahtarların kullanımı sayesinde seçilir ve güncelleştirilirler.
Bir ‘’ŞERİT’’ gösterildikten sonra
SINIFLANDIRMA LEVHASI
Onay anahtarına basılarak parametre güncelleştirlebilir; seçim okları parametre isminden
parametre değerine kadar hareket ederler
SINIFLANDIRMA LEVHASI
11
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
Gösterge değiştirilecek olan ondalığın altına gelene kadar artma ve azalma anahtarlarını
kullanınız. Seçilen ondalığı değiştirmek için onay anahtarına basınız.
SINIFLANDIRMA LEVHASI
Ondaklık yanıp sönecektir ve seçilen ondalık artma azalma anahtarların kullanımı ile
değiştirilebilir. Yeni değeri kayıt etmek için onay anahtarına basınız. Kayıt yapmadan çıkış
yapmak için aksesuar anahtarlarına basınız.
Tüm ondalıklar istenildiği gibi değiştirildiğinde seçim modu parametresine dönmek için
aksesuar anahtarlarına basınız.
SINIFLANDIRMA LEVHASI parametreleri aşağıdaki gibi açıklanmıştır :
Parametre
Adı
Parametre
Numarası
Parametre Tanımı
Ölçüm
Birimi
Min.
Maks
.
-
WTM1
65(*)Fa
brika
Ayarı
-
P.N.C.
Seri
Numarası
Model
Yapım yılı
Yapım alanı
Kurulum
gücü
Voltaj
tedariki
Sıklık
Maks. akım
MCA
84
87
Ürün Numarası Kodu
Seri numarası
-
-
96
88
89
90
Fabrika modeli
Yapım yılı
Üretim alanı (6=Yıkama)
Kurulum gücü
Kw
91
Güç tedarik voltajı
92
93
94
MOP
102
Koruma
Derecesi
Kurulum
Günü
Kurulum
Ayı
Kurulum yılı
Evet
Evet
0
-
10
-
6
-
Evet
Evet
Evet
Evet
F
-
-
-
Evet
Hz
A
A
50
6
6
60
32
250
50
6
-
Hayır
Hayır
Hayır
A
6
250
-
Hayır
95
Sıklık
Emilen akım
MCA
(Minimum
tedarik
Devre Akımı) [sadece ABD
versiyonu için]
MOP
(Maksimum
akım
koruması) [sadece ABD
versiyonu için]
Koruma sınıfı
IPX5
Evet
97
Kurulum günü(*****)
-
-
-
-
Evet
98
Kurulum ayı (******)
-
-
-
-
Evet
99
Kurulum yılı (*****)
-
-
-
-
Evet
-
Şerit
Param
etresi
(*****) Kurulumcu kurulumun gününü, ayını ve yılını ayarlamalıdır.
12
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
A2.2 DATALOG
‘’DATALOG’’ modunun girilmesi ile makinede meydana gelen belirli bir olay sayısının
gösterilmesi sağlanmaktadır. Buna ek olarak ekranda olayın başladığı ve bittiği saatlerin
yanı sıra önemi kayıt edilen olay tipine bağlı olan diğer bilgiler de gösterilebilmektedir.
Her bir olay bir BAŞLANGIÇ tarihi ve zamanı ve bir BİTİŞ tarihi ve zamanı ile karakterize
edilir. BİTİŞ olayı nedeni artık var olmadığında kayıt edilir ( örneğin bir sıcaklık izin verilen
en yüksek limiti aştığında ve doğru sınıflandırmaya dahil geldiğinde)
OLAY DATALOG
34
YIKAMA ASIRI ISI
TİP
GG-AA-YY SS:SS
BAŞLANGIÇ
10-10-05 14:10 80 0C
DEGER
AŞIRI ISI
YIKAMA
BİTİŞ
10-10-05 14:15
Veya makine kullanıcı tarafından kapatıldığında ( POWER OFF) veya güç artık var
olmadığında da kayıt edilebilir. ( GÜÇ ARIZASI). Bu son durumda STOP olayı POWER
OFF veya POWER FAİL ( güç arızası) göstergeleri ile açıklanmaktadır.
GÜÇ
KAPALI
Eğer göstergeyi makinenin son başlangıcından sonra başalayan ve nedeni hala var
olduğundan dolayı bitmeyen bir olaya istinaden çalışıtıryor iseniz, bu durumda olayın
kapanışı gösterilmeyecektir.
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
10-10-05
----------
14:10
--:--
80 0C
-------
13
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
DATALOG tarafından dokümente edilen olayların listesi
Olay
Olay Adı
Olay Tanımı
Numarası
1
KAY.ISI. YÜKSEK
Kazan ısısı ayar noktası ısısını 5C/9F ile aşmıştır.
2
DUO ISI. YÜKSEK
Duo durulama ısısı ısı ayar noktasını 8 C/ 14F ile
aşmıştır.
3
YIKAMA ISI YÜKSEK
Yıkama tankının ısısı ısı ayar noktasını 8C/14F ile
aşmıştır.
4
Ö.YIK. ISI. YÜKSEK
5
DT ISI YÜKSEK
Ön yıkama tank ısısı ısı ayar noktasını 8C/14F ile
aşmıştır.
Kurutma tünelinin ısısı ısı ayar noktasını 8C/14F ile
aşmıştır
6
KAY. ISI DÜŞÜK
7
DUO ISI DÜŞÜK
8
YIK. ISI DÜŞÜK
9
DT ISI DÜŞÜK
11
HAVA B. DOLU .HATA
12
HAVA B. SEV. HATA
13
DUO DOLUM HATASI
14
DUO SEVİYE HATASI
15
KAZAN ISI. HATASI
16
KAZAN AŞIRI ISINMA
17
KAZAN NTC KISA.
18
KAZNA NTC AÇIK
19
DUO ISINMA HATA
20
DUO AŞIRI ISINMA
21
DUO NTC KISA
22
DUO NTC AÇIK
23
DURU. POMPA TER.
24
DUO POMPA TER.
25
KURUTMA DUO H.
27
INVERTÖR H.
31
YIKAMA DOLUM H.
Yıkama devresi süresince kazan ısısı 8C/14F’ den
fazla düşmüştür-izin verilen minimum değere göre (-ısı
ayar noktası kapasitesi)
Yıkama devresi süresince duo durulama ısısı 8C/ 14F
den fazla düşmüştür - izin verilen minimum değere
göre (-ısı ayar noktası kapasitesi)
Yıkama devresi süresince duo durulama ısısı 8C/ 14F
den fazla düşmüştür - izin verilen minimum değere
göre (-ısı ayar noktası kapasitesi)
Yıkama devresi süresince kurutma tüneli ısısı 10C/18F
den fazla düşmüştür - izin verilen minimum değere
göre (-ısı ayar noktası kapasitesi)
Alarm no 11 meydana gelmiştir
Hava boşluğu maks. dolum süresin içinde tamamı ile
dolamıştır
Alarm no 12 meydanagelmiştir.
Durulama modülü elektronik panosu üzerindeki basınç
sensorü düzgün çalışmamaktadır.
Alarm no 13 meydana gelmiştir
Duo durulama tankı maks. dolum süresi içinde tamamı
ile doldurulmamıştır.
Alarm no. 14 meydana gelmiştir.
Duo durulama tankının üzerindeki basınç sensorü tam
olarak çalışmamaktadır.
Alarm no 15 meydana gelmektedir.
Maks. ısınma süresi içinde kazanda istenilen ısıya
ulaşılamadı.
Alarm no 16 meydana gelmektedir.
Kazandaki suyu ısısı çok yüksektir.
Alarm no 17 meydana gelmektedir.
Kazan devresi ısı sensorü kısa devre yaptı.
Alarm no 18 meydana gelmektedir.
Kazan ısı sensorü açıktır.
Alarm no 19 meydana gelmektedir.
Duo durulama tankında maks. ısınma süresinde
istenilen ısıya ulaşılamadı
Alarm no 20 meydana gelmektedir.
Dou durulama tankındaki suyun ısısı çok yüksektir.
Olay Değeri ( Değer)
Olayın kayıt zamanında kazan
ısısını göstermektedir.
Olayın kayıt zamanında duo
durulama
ısısını
göstermektedir.
Olayın kayıt zamanında yıkama
tankının
seviyesini
göstermektedir.
Olayın kayıt zamanında ön
yıkama ısısını göstermektedir.
Olayın
kayıt
zamanında
kurtuma
tüneli
ısısını
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında kazan
ısısını göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında duo
durulama
ısısını
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında yıkama
tank ısısını göstermektedir.
Olayn
kayıt
zamanında
kurutma
tüneli
ısısını
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında hava
boşluğu
seviyesini
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında hava
boşluğu
seviyesini
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında duo
durulama
seviyesini
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında duo
durulama
seviyesini
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında kazan
ısısını göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında kazan
ısısını göstermektedir.
Önemli değil
Önemli değil
Olayn kayıt zamanında duo
durulama
ısısını
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında duo
durulama
ısısını
göstermektedir.
Önemli değil
Alarm no 21 meydana gelmektedir.
Duo durulama tankının ısı sensörü kısa devre yaptı.
Alarm no 22 meydana gelmektedir.
Duo durulama tankının ısı sensörü açıktır.
Alarm no 23 meydana gelmektedir.
Durulama pompası termal koruyucusu aşınmıştır.
Alarm no 24 meydana gelmektedir.
Duo durulama pompası termal koruyucusu aşınmıştır.
Alarm no 25 meydana gelmektedir.
Duo durulama tankı maks. boşaltım süresi içinde
tamamı ile boşaltılmamıştır
Alarm no 27 meydana gelmektedir.
Motor kontrol invertörü bir hata geliştirdi.
Olayn
kayıt
zamanında
duodurulama
seviyesini
göstermektedir.
Olayın kayıt zamanında seçilen
hızı göstermektedir.
Alarm no 31 meydana gelmektedir.Yıkama
tankı maks. dolum süresi içinde tamamı ile
doldurulmamıştır.
Olayn kayıt zamanında
yıkama tankı seviyesini
göstermektedir.
Önemli değil
Önemli değil
Önemli değil
14
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
32
YIKAMA SEV. HATASI
Alarm no 32 meydana gelmektedir. Yıkama tankı
üzerindeki
basınç
sensorü
doğru
olarak
çalışmamaktadır.
Alarm no 33 meydana gelmektedir. Yıkama tankında
istenilen ısıya maks. ısınma süresinde ulaşılamadı.
Alarm no 34 meydana gelmektedir. Yıkama tankındaki
suyun ısısı çok yüksektir.
Alarm no 35 meydana gelmektedir. Yıkama tankının
basınç sensörü kısa devre yaptı.
Alarm no 36 meydana gelmektedir. Yıkama tankının
basınç sensörü açıktır.
Alarm no 37 meydana gelmektedir.Yukarı yıkama
pompasının termal koruyucusu aşınmıştır.
Alarm no 38 meydana gelmektedir. Alt yıkama
pompasının termal koruyucusu aşınmıştır.
Alarm no 39 meydana gelmektedir.CU (buharlaştırma
ünitesi) fan termal koruyucusu aşınmıştır.
Alarm no 40 meydana gelmektedir. Yıkama tankı
maks. boşaltım süresinde tamamı ile boşaltılmamıştır.
33
YIKAMA ISI HATASI
34
YIKAMA AŞIRI ISI
35
YIKAMA NTC KISA
36
YIKAMA NTC AÇIK
37
YIK POMP1 TERMAL
38
YIK POMP2 TERMAL
39
CU FAN TERMAL
40
KURUT YIK. HATASI
42
HAVA B. SEVİYE DŞ.
43
DUO SEV. DŞ.
44
YIKAMA SEV. DŞ
45
ÖN YIKAMA SEV. DŞ
46
47
AÇILMA
ZORLANMIŞ YIKAMA
48
49
50
ACİL DURUM
DÜĞMESİ
PARAMETRE MODU
PARAMTERE DEĞİŞ.
51
Ö.YIK. DOLUM HATA
Alarm no 51 meydana gelmektedir.Ön yıkama tankı
maks. dolum süresince tamamı ile doldurulmamıştır.
52
ÖN YIK SEV. HATA
53
O.YIKAMA ISI HATA
54
Ö.YIKAMA AŞIRI ISI
Alarm no 52 meydana gelmektedir. Ön yıkama
tankındaki
basınç
sensörü
doğru
olarak
çalışmamaktadır.
Alarm no 53 meydana gelmektedir. Maks. ısınma
süresince ön yıkama tankında istenilen ısıya
ulaşılamamıştır.
Alarm no 54 meydana gelmektedir. Ön yıkama
tankındaki su ısısı çok sıcak.
55
Ö.YIKAMA NTC KISA
56
O.YIKA NTC AÇIK
57
ON POMPA TERMAL
58
KURUT O.YIKA HATA
60
CU NTC KISA
61
CU NTC AÇIK
62
ISI POMPASI HATASI
63
CU ISI YÜKSEK
64
CU ISI DÜŞÜK
Hava boşluk tankı su seviyesi izin verilen min.
Seviyenin altına 10 mm’ den fazla düşmüştür (kapasite
ayar nok. seviyesi)
Duo durulama tankı su seviyesi izin verilen min.
Seviyenin altına 10 mm’ den fazla düşmüştür (kapasite
ayar nok. seviyesi)
yıkama tankı su seviyesi izin verilen min. Seviyenin
altına 20 mm’ den fazla düşmüştür (kapasite ayar nok.
seviyesi)
Ön yıkama tankı su seviyesi izin verilen min. Seviyenin
altına 20mm’den fazla düşmüştür (kapasite ayar nok.
seviyesi)
Kayıt uygulama işlemi
bir yıkama başlangıcı zorlanmıştır.
Acil durum düğmesine basılmıştır.
Parametre moduna girilmiştir.
Bir parametre değiştirilmiştir.
Alarm no 55 meydana gelmektedir.Ön yıkama tank ısı
sensörü kısa devre yaptı.
Alarm no 56 meydana gelmektedir. Ön yıkama tank ısı
sensörü açıktır.
Alarm no 57 meydana gelmektedir. Ön yıkama
pokmpası termal koruyucusu aşınmıştır.
Alarm no 58 meydana gelmektedir. Ön yıkama tankı
maks. boşaltım süresinde tamamı ile boşaltılmamıştır.
Alarm no 60 meydana gelmektedir. CU ısı sensörü kısa
devre yapmıştır.
Alarm no 61 meydana gelmektedir. CU ısı sensörü
açıktır.
Alarm no 62 meydana gelmektedir. Iıs pompasının bir
hata geliştirdiğini göstermektedir.
CU ısısı ayar noktası ısısını 8 derece ile aşmıştır.
Yıkama devresi süresince CU ısısı seviyesi izin verilen
min. Seviyenin altına 10C/18Fden fazla düşmüştür
(kapasite ayar nok. seviyesi)
Olayn kayıt zamanında yıkama
tankı
seviyesini
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında yıkama
tankı ısısını göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında yıkama
tankı ısısını göstermektedir.
Önemli değil
Önemli değil
Önemli değil
Önemli değil
Önemli değil
Olayn kayıt zamanında yıkama
tankı
seviyesini
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında hava
boşluğu
seviyesini
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında duo
durulama
seviyesini
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında yıkama
tankı
seviyesini
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında ön
yıkama
tankı
ısısını
göstermektedir.
Öneml ideğil
Olayn kayıt zamanında kazan
ısısını göstermektedir.
Önemli değil
Önemli değil
Değiştirilen
parametre
numarasını göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında ön
yıkama
tankı
seviyesinigöstermektedir.
Olayn kayıt zamanında ön
yıkama
tankı
seviyesinigöstermektedir.
Olayn kayıt zamanında ön
yıkama
tankı
ısısını
göstermektedir.
Olayn kayıt zamanında ön
yıkama
tankı
ısısını
göstermektedir.
Önemli değil
Önemli değil
Önemli değil
Olayn kayıt zamanında ön
yıkama
tankı
seviyesinigöstermektedir.
Önemli değil
Önemli değil
Önemli değil
Olayn
kayıt
zamanında
CUısısınıgöstermektedir.
Olayn
kayıt
zamanında
CUısısınıgöstermektedir.
15
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
65
YIKAMA SEV. DÜŞÜK
Seviyelerin düşmesinden dolayı yıkama durmuştur.
71
DT ISINMA HATASI
72
DT AŞIRI ISINMA
Alarm no 71 meydana gelmektedir. Kurutma tünelinde
istenilen
ısısya
maks.
ısınma
süresinde
ulaşılamamıştır.
Alarm no 72 meydana gelmektedir.Kurutma tünelindeki
ısı çok yüksek.
73
DT NTC KISA
74
DT NTC AÇIK
75
DT FAN TERMAL
89
U.I. ISI YÜKSEK
90
ECAP HATASI
Alarm no 73 meydana gelmektedir. Kurrtma tüneli ısı
sensörü kısa devre yapmıştır.
Alarm no 74 meydana gelmektedir. Kurutma tüneli ısı
sensörü açıktır.
Alarm no 75 meydana gelmektedir. Kurutma tüneli fan
termal koruyucusu aşınmıştır.
Alarm no 89 meydana gelmektedir.Kullanıcı ara yüzeyi
biriminde ısı çok yüksek
Alarm no 90 meydana gelmektedir. Makinenin
elektronik panoları arasında iletişim sorunları.
Olayn kayıt zamanında hava
boşluğu
seviyesini
göstermektedir.
Olayn
kayıt
zamanında
kurutma
tüneli
ısısınıgöstermektedir.
Olayn
kayıt
zamanında
kurutma
tüneli
ısısınıgöstermektedir.
Önemli değli
Önemli değli
Önemli değli
Olayn
kayıt
zamanında
Kullanıcı ara birim yüzey
ısısınıgöstermektedir.
Kullanıcı arabirim yüzeyi ve
Mec arasında bir iletişim
hatasına neden olan modülü
göstermektedir :
1 : durulama
2 : yıkama
4 : ön yıkama
8 : DT
A2.3 INFO
Seçim okları INFO objesini gösterdiklerinde onay anahtarınıa basınız ( C –Resim 3) ve makinenin yazılım versiyonalrı
gösterilecektir.
SERVİS MENÜSÜNE dönmek için onay anahtarına basınız.
A2.4 İSTATİSTİKLER
Seçim okları İSTATİSTİK hususunu gösterdiğinde ve gösterge makinenin ilk elektrik kullanıcıya ilişkin başlagıç ve
aktivasyon zamanlarını gösterdiğinde onay anahtarına (C-Resim3 ) basınız.Aşağıdaki tablolarda makinedeki elektrik
kullanıcıların tüm kodları (YÜKLEME KODU) tanımlanmıştır.Gösterge aktivasyon dakikalarını ve makinenin kurulum
tarihinden itibaren seçilen elektrik kullanıcı başlangıcının başlama sayısını göstermektedir.
Ayrıca ters kısmından itibaren başlayan ve en son sıfırlamayla uyumlu olan seçilen elektrik kullanıcının başlangıç
sayısını gösterir. (RESET-SIFIRLAMA İŞLEMİ)
Aslında seçilen elektrik kullanıcının başlangıç sayacının sayısı onay anahtarına basılarak sıfırlanabilir ; bu şekilde
İSTATİSTİK SIFIRLAMA modu açılmış olur.
16
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
Başlangıç sayacının sayısını sıfırlamak için onay anahtarına tekrardan basınız. (SIFIRLAMA İŞLEMİ)
Başlangıç sayacının sayısı (SIFIRLAMA İŞLEMİ) sıfırlanır ve tarih ve zaman kayıt edilir.Sıfırlanabilir
sayacının (SIFIRLAMA İŞLEMİ) en son sıfırlama işlemi fabrikanın dahilinde yapılmış ise , bu durumda
FAC göstergesi bir sonraki sıfırlama zamanında gözükecektir.
İSTATİSTİK SIFIRLAMA modundan çıkmak için aksesuar işlev anahtarlarına basınız.
Makinedeki elektirik kullanıcların kod listesi (KOD YÜKLEME)
YÜKLEME KODU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Elektrik kullanıcı tanımlaması
Hava boşluk dolum selenoid valfı
Yıkama tankı dolum selenoid valfı
Ön yıkama tankı dolum selenoid valfı
Kazan ısınma elementi
DÜO ısınma elementi
Yıkama tankı ısınma elementi
Yıkama tankı ikinci ısınma elementi (Sadece ayrı kontrole edilen tank
ısınma elementi olan makineler için)
Ön yıkama tankı ısınma elementi
DT ısınma elementi
Yukarı yıkama pompası
Aşağı yıkama pompası
Yukarı ön yıkama pompası
Aşağı ön yıkama pompası
Durulama pompası
DUO pompası
CU fanı
DT fanı
DUO tankı
Yıkama tankı kurutma selonoid valfı
Ön yıkama tankı kurutma selenoid valfı
Yıkama pompası pervanesi kurutma selenoid valfı
Ön yıkama pompası pervanesi kurutma selenoid valfı
Dişli motor
Makine besleme motor sürücü işletme sisteminin başlangıç kumanda.
Makine boşaltama motor sürücü işletme sisteminin başlangıç
kumanda
Makine besleme motor sürücü işletme sisteminin 2 hız başlangıç
kumandası
Makine besleme motor sürücü işletme sisteminin 2 hız başlangıç
kumandası
17
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
B PROGRAMLAMA ÇİZELGELERİ
Ekipmandan yeni bir kullanıcı arabirim yüzeyi kartı kurulduğunda kart, kurulacağı makineye
göre konfigüre edilmelidir.
DİKKAT :
Konfigure edilmesi gereken parametreler sınıflandırma verisi (bakınız paragraf A2.1.8
SINIFLANDIRMA LEVHASI) ve her ekipman gurubunun tüm spesifik kofigurasyon
parametreleridir. (bakınız paragraf B1 KONFİGÜRASYON PARAMETRELERİ )
B1 konfigurasyon parametreleri
WTM 140 Durulama 600 & Yıkama 1165 (DT’siz)
GİRİŞ FONKSİYONLARI
Uygulama tipi
Hız no.1
Yıkama Süresi hz1
Giriş fonksiyonları girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Ri Ws
Makine tipi
25
Hz1 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
85
Hız1’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Hız no2
45
Hz2 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama süresi hz2 50
Hız2’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Kurutma opsiyonu 45
Kurutma ve temizleme devreleri seçilebilir.
Aşırı ısınma
Hayır
Yıkama tank sınma elementi işletim modu
Isı yönetimi
Yüksek
Makine ısınma gücü işletimi
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Yıkama Modülü
1165
Yıkama modülünün tipi
Makineyi kapatın ve tekrar açın
WTM 165
Durulama 600 & Yıkama 1490 (DT’siz)
GİRİŞ FONKSİYONLARI Giriş fonksiyonları girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama tipi
Ri Ws
Makine tipi
Hız no.1
27
Hz1 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama Süresi hz1 110
Hız1’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Hız no2
51
Hz2 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama süresi hz2 58
Hız2’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Kurutma opsiyonu 45
Kurutma ve temizleme devreleri seçilebilir.
Aşırı ısınma
Hayır
Yıkama tank sınma elementi işletim modu
Isı yönetimi
Orta
Makine ısınma gücü işletimi
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Yıkama Modülü
1490
Yıkama modülünün tipi
Makineyi kapatın ve tekrar açın
18
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
WTM 165 Durulama 600 & Yıkama 1490 & Önyıkama 600 (DT’siz)
GİRİŞ FONKSİYONLARI Giriş fonksiyonları girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama tipi
Ri Ws
Makine tipi
Hız no.1
40
Hz1 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama Süresi hz1 105
Hız1’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Hız no2
63
Hz2 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama süresi hz2 65
Hız2’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Kurutma opsiyonu 47
Kurutma ve temizleme devreleri seçilebilir.
Aşırı ısınma
Evet
Yıkama tank sınma elementi işletim modu
Isı yönetimi
Orta
Makine ısınma gücü işletimi
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Yıkama Modülü
1490
ÖNYIKAMA MODÜLÜ
Önyıkama Modülü
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
1165-600
Yıkama modülünün tipi
Makineyi kapatın ve tekrar açın
WTM 250
Yıkama modülünün tipi
Durulama 600 & Yıkama 1490 & Önyıkama 1165 (DT’siz)
GİRİŞ FONKSİYONLARI Giriş fonksiyonları girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama tipi
Ri Ws
Makine tipi
Hız no.1
53
Hz1 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama Süresi hz1 99
Hız1’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Hız no2
83
Hz2 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama süresi hz2 65
Hız2’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Kurutma opsiyonu 47
Kurutma ve temizleme devreleri seçilebilir.
Aşırı ısınma
Hayır
Yıkama tank sınma elementi işletim modu
Isı yönetimi
YÜKSEK Makine ısınma gücü işletimi
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Yıkama Modülü
1490
Yıkama modülünün tipi
ÖNYIKAMA MODÜLÜ
Önyıkama Modülü
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
1165-600
Yıkama modülünün tipi
Makineyi kapatın ve tekrar açın
19
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
WTM300
Durulama 600 & Yıkama 1490 & Önyıkama 1490 (DT’siz)
GİRİŞ FONKSİYONLARI Giriş fonksiyonları girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama tipi
Ri WsPw
Makine tipi
Hız no.1
60
Hz1 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama Süresi hz1
Hız1’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Hız no2
100
Hz2 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama süresi hz2
Hız2’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Kurutma opsiyonu 47
Kurutma ve temizleme devreleri seçilebilir.
Aşırı ısınma
Hayır
Yıkama tank sınma elementi işletim modu
Isı yönetimi
YÜKSEK Makine ısınma gücü işletimi
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Yıkama Modülü
1490
ÖNYIKAMA MODÜLÜ
Önyıkama Modülü
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
1490
Yıkama modülünün tipi
Makineyi kapatın ve tekrar açın
WTM140
Yıkama modülünün tipi
Durulama 600 & Yıkama 1165 (DT’siz)
GİRİŞ FONKSİYONLARI Giriş fonksiyonları girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama tipi
Ri WsDt
Makine tipi
Hız no.1
25
Hz1 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama Süresi hz1 85
Hız1’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Hız no2
45
Hz2 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama süresi hz2 50
Hız2’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Kurutma opsiyonu 45
Kurutma ve temizleme devreleri seçilebilir.
Aşırı ısınma
Hayır
Yıkama tank sınma elementi işletim modu
Isı yönetimi
YÜKSEK Makine ısınma gücü işletimi
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Yıkama Modülü
1165
Yıkama modülünün tipi
Makineyi kapatın ve tekrar açın
20
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
WTM165
Durulama 600 & Yıkama 1490 (DT)
GİRİŞ FONKSİYONLARI Giriş fonksiyonları girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama tipi
Ri WsDt
Makine tipi
Hız no.1
27
Hz1 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama Süresi hz1 110
Hız1’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Hız no2
51
Hz2 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama süresi hz2 58
Hız2’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Kurutma opsiyonu Evet
Kurutma ve temizleme devreleri seçilebilir.
Aşırı ısınma
ORTA
Yıkama tank sınma elementi işletim modu
Isı yönetimi
27
Makine ısınma gücü işletimi
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Yıkama Modülü
1490
Yıkama modülünün tipi
Makineyi kapatın ve tekrar açın
WTM200
Durulama 600 & Yıkama 1490 & Önyıkama 600 (DT)
GİRİŞ FONKSİYONLARI Giriş fonksiyonları girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama tipi
Ri WsPwDt Makine tipi
Hız no.1
40
Hz1 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama Süresi hz1 105
Hız1’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Hız no2
63
Hz2 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama süresi hz2 65
Hız2’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Kurutma opsiyonu 47
Kurutma ve temizleme devreleri seçilebilir.
Aşırı ısınma
Evet
Yıkama tank sınma elementi işletim modu
Isı yönetimi
Orta
Makine ısınma gücü işletimi
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Yıkama Modülü
1490
Yıkama modülünün tipi
ÖNYIKAMA MODÜLÜ
Önyıkama Modülü
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
1165-600
Yıkama modülünün tipi
Makineyi kapatın ve tekrar açın
21
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
WTM250
Durulama 600 & Yıkama 1490 & Önyıkama 1165 (DT)
GİRİŞ FONKSİYONLARI Giriş fonksiyonları girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama tipi
Ri WsPwDt Makine tipi
Hız no.1
53
Hz1 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama Süresi hz1 99
Hız1’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Hız no2
83
Hz2 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama süresi hz2 65
Hız2’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Kurutma opsiyonu 47
Kurutma ve temizleme devreleri seçilebilir.
Aşırı ısınma
Hayır
Yıkama tank sınma elementi işletim modu
Isı yönetimi
YUKSEK Makine ısınma gücü işletimi
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Yıkama Modülü
1490
ÖNYIKAMA MODÜLÜ
Önyıkama Modülü
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
1165-600
Yıkama modülünün tipi
Makineyi kapatın ve tekrar açın
WTM300
Yıkama modülünün tipi
Durulama 600 & Yıkama 1490 & Önyıkama 1490 (DT)
GİRİŞ FONKSİYONLARI Giriş fonksiyonları girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama tipi
Ri WsPwDt Makine tipi
Hız no.1
60
Hz1 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama Süresi hz1
Hız1’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Hız no2
100
Hz2 ‘de [Hz] dişli motor operasyon sıklığını gösterir
Yıkama süresi hz2
Hız2’e [s]ayarlı olduğunda rafın yerleştirilmesi ve
durulama devresinin başlaması arasındaki süre
Kurutma opsiyonu 47
Kurutma ve temizleme devreleri seçilebilir.
Aşırı ısınma
Hayır
Yıkama tank sınma elementi işletim modu
Isı yönetimi
Yüksek Makine ısınma gücü işletimi
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Yıkama Modülü
1490
Yıkama modülünün tipi
ÖNYIKAMA MODÜLÜ
Önyıkama Modülü
YIKAMA MODÜLÜ’nü giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
1490
Yıkama modülünün tipi
Makineyi kapatın ve tekrar açın
22
DOK. N. 5956.573.00
Electrolux
EFS-Bulaşık makinesi Sistem Platformları
Electrolux Profesiyonel
B2 SPESİFİK İŞLEVLER
B2.1 Fahrenhayt olarak ölçüm birimi ayarı
Makinenin fabrika çıkış ayarı sıcaklarıkları Selsiyus ölçüm derecesinde gösterecek şeklinde
ayarlanmıştır. ( Fahrenhayt versiyonu = No)
Sıcaklıkları Fahrenhayt derecesi cinsinden gösterebilmek için ölçüm birimini GİRİŞ
İŞLEMLERİ menüsüne giriniz ve Fahrnehayt versiyonu = Evet şeklinde ayarlayınız.
23
DOK. N. 5956.573.00
Download