Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması Hakkında

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık
Anlaşması Hakkında
2012 yılı Temmuz ayında, ülkemiz ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA)
akdedilmesine yönelik bir Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulmasına karar verilmiştir. Her iki ülkeden
ilgili uzmanların bir araya gelerek gerçekleştirdiği ortak çalışma sonucunda hazırlanan, Türkiye ile
Japonya arasında bir EOA akdedilmesini tavsiye eden OÇG raporu 2013 yılı Temmuz ve Ağustos
aylarında her iki tarafça yayımlanmıştır.
Bu çerçevede, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Japonya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret
kapsamında, 7 Ocak 2014 tarihinde Japonya Başbakanı Shinzo ABE ile yaptığı ikili toplantı ve akabinde
yapılan ortak basın açıklaması ile iki ülke arasında EOA müzakerelerine başlanıldığı resmi olarak ilan
edilmiştir.
Taraflar arasında akdedilecek bir EOA’nın ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ile yatırım ve işbirliği
imkanlarının zenginleştirilmesinin yanı sıra geleneksel olarak ülkemiz aleyhine seyreden ikili ticaretin
daha dengeli bir yapıya kavuşturularak arttırılmasına hizmet etmesi beklenmektedir.
Bundan sonraki süreçte, Şubat ayında taraflar arasında EOA’nın muhtevasına yönelik kapsam belirleme
görüşmelerinin yapılması ve bunu takiben en geç 1 Haziran 2014 tarihinde de fiili müzakerelere
başlanması öngörülmektedir.
Kapsam belirleme görüşmeleri ve müzakereler öncesinde, ilgilenen üyelerimizin EOA’ya ilişkin görüş ve
önerilerini iletmelerini teminen hazırlanan anket çalışmalarına Ekonomi Bakanlığı’nın web adresinin
“Duyurular” bölümünde yer alan bağlantıdan ulaşılabilmekte olup, doldurulan anketlerin 20 Mart 2014
Perşembe günü mesai bitimine kadar (e-posta: [email protected]) adresine e-posta yolu ile
iletilmesi hususunu bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download