İ.T.Ü SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS BİLGİ FORMU DERSİN

advertisement
İ.T.Ü
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DERS BİLGİ FORMU
DERSİN ADI
DERSİN İNGİLİZCE ADI
OKUTULDUĞU BİRİM
Yönetim Ekonomisi
Business Economics
Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme ve Teknoloji Yönetimi
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İTY 513SE
3
1
İNGİLİZCE
ZORUNLU
KOD NUMARASI
DERS SAATİ/HAFTA
OKUTULDUĞU DÖNEM
VARSA ALMAK İÇİN ÖNKOŞUL
DERSİ VERENLER
DERSİN DİLİ
DERSİN TÜRÜ
GEREKÇESİ:
Business Economics describes how economic forces affect and are affected by managerial decisions.
The purpose of this course is to introduce economic concepts and decision-making techniques to solve
managerial problems.
TÜRKÇE İÇERİK: Yönetim Ekonomisine Giriş, Ekonomik Analizin Araçları, Tüketici Davranışı,
Bireysel Talep ve Pazar Talebi, Kâr Enbüyüklemesi ve Rekâbet Tedâriği, Rekâbet Pazarlarının
Analizi, Tekel, Pazar Gücü ile Fiyatlandırma, Tekelci Rekâbet, Çok Üreticili Piyasa, Oyun Teorisi ve
Rekâbet Stratejisi, Yönetimin Makroekonomik Çevresi, Ulusal Gelir, Toplu Talep, Mâli Politika, Açık
Ekonomi, Para ve Banka.
İNGİLİZCE İÇERİK: Introduction to Managerial Economics, Tools of Economic Analysis,
Consumer Behavior, Individual and Market Demand, Profit Maximization and Competitive Supply,
The Analysis of Competitive Markets, Monopoly, Pricing with Market Power, Monopolistic
Competition, Oligopoly, Game Theory and Competitive Strategy, Macroeconomic Environment of
Business, National Income, Aggregate Demand, Fiscal Policy, Open Economy, Money and Banking
KAYNAKLAR:
• Begg, D.S. Fisher and R.Dornbusch, (2000), Economics, 5th edition, McGraw Hill.
• Pindyck, R.S. and D.L. Rubinfeld, (2000), Microeconomics, Fifth Ed., Prentice Hall, New Jersey.
•
•
•
Perloff, J.M., 2001, Microeconomics, (second ed)., Addision Wesley, London.
Samuelson, W.F. and S.G. Marks, 1995, Managerial Economics, (second ed.) The Dryden Press.
Mansfield, E. ,1999, Managerial Economics, (fourth ed.), W.W. Norton&Compony, New York.
İÇERİK (10 HAFTALIK)
TÜRKÇE
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İNCELENECEK KONULAR
Yönetim Ekonomisine Giriş, Ekonomik Analizin Araçları
Tüketici Davranışı, Bireysel Talep ve Pazar Talebi
Kâr Enbüyüklemesi ve Rekâbet Tedâriği, Rekâbet Pazarlarının Analizi
Tekel, Pazar Gücü ile Fiyatlandırma
Tekelci Rekâbet, Çok Üreticili Piyasa
Dönem İçi Sınavı
Oyun Teorisi ve Rekâbet Stratejisi
Yönetimin Makroekonomik Çevresi, Ulusal Gelir, Toplu Talep
Mâli Politika, Açık Ekonomi
Para ve Banka
İNGİLİZCE
WEEKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUBJECTS
Introduction to Managerial Economics, Tools of Economic Analysis
Consumer Behavior, Individual and Market Demand
Profit Maximization and Competitive Supply, The Analysis of Competitive
Markets
Monopoly, Pricing with Market Power
Monopolistic Competition, Oligopoly
Mid-Term Exam
Game Theory and Competitive Strategy
Macroeconomic Environment of Business, National Income, Aggregate Demand
Fiscal Policy, Open Economy
Money and Banking
Download