TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 830 2.157

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 8.0
Ekonomik
Kodlar
ADALET BAKANLIĞI
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
Ay:
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
2.157.066.450,02
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
2.934.699,36
800 01
800 01
02
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
800 01
800 01
04
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergi
05
Damga Vergisi
800 01
800 01
06
Harçlar
09
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
01
Memurlar
830
830
01
02
Sözleşmeli Personel
01
03
İşçiler
830
830
01
04
Geçici Personel
11.159.745,49
01
05
Diğer Personel
2.913.747,93
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
03
İşçiler
830
830
02
04
Geçici Personel
830
830
03
830
830
83.395,54
209.151.260,22
206.931.800,17
745.621,46
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
24.037,27
4.249.753,41
139.238,60
12.406.266,69
249.200.290,53
7.780,44
5.231.730,25
61.913,19
800 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
156.410,14
800 03
800 03
02
Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni ge
122.300,42
03
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
800 03
800 03
05
Kurumlar Karları
06
Kira Gelirleri
800 03
800 04
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
800 04
800 05
06
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800 05
800 05
03
Para Cezaları
09
Diğer Çeşitli Gelirler
237.245.248,93
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
70.271.767,04
03
03
Yolluklar
9.023.380,45
03
04
Görev Giderleri
3.656.342,67
03
05
Hizmet Alımları
143.167.579,98
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
2.166.200,64
830
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
03
09
Tedavi ve Cenaze Giderleri
8.004.163,61
830
05
Cari Transferler
65.761.993,93
830
05
02
Hazine Yardımları
60.539.300,00
830
05
03
830
05
04
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
Hane Halkına Yapılan Transferler
830
830
05
06
Yurtdışına Yapılan Transferler
830
830
06
830
830
830
104.157,28
851.657,26
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Özel Gelirler
Diğer Gelirler
5.104.033,58
800 06
1.032,40
800 06
01
Taşınmaz Satış Gelirleri
117.627,95
800 06
02
Taşınır Satış Gelirleri
Sermaye Giderleri
62.275.632,41
01
Mamul Mal Alımları
1.446.533,57
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
06
09
Diğer Sermaye Giderleri
28/04/2015 09:24
800 03
89.347.211,63
1.411.925,40
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
355.374.578,57
800 01
01
03
Vergi Gelirleri
1.418.418.726,21
830
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
430.877.262,44
800 01
01
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
1.435.510.314,53
830
Personel Giderleri
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
3
40,00
16.698,05
4.914.090,41
22.191,23
-4.852,01
-4.852,01
70.112.419,87
95.350,74
1.816,90
61.451.570,85
8.563.681,38
Sermaye Gelirleri
163.385,76
163.187,76
198,00
58.500.000,00
336.034,49
1.968.900,67
24.163,68
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 8.0
Ekonomik
Kodlar
830
07
830
07
ADALET BAKANLIĞI
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
147.122.000,00
Sermaye Transferleri
01
Yurtiçi Sermaye Transferleri
147.122.000,00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(
430.877.262,44
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI
2.157.066.450,02
28/04/2015 09:24
Ay:
2.157.066.450,02
Ekonomik
Kodlar
810
810 01
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
43.607.644,83
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
43.037.330,86
38.304.064,60
810 01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
810 01
810 01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
05
Damga Vergisi
810 01
810 03
06
Harçlar
810 03
810 05
06
810 05
810 05
01
Faiz Gelirleri
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
810 05
810 05
03
Para Cezaları
09
Diğer Çeşitli Gelirler
5.491,61
84.881,28
4.642.893,37
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Kira Gelirleri
42.575,84
42.575,84
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
527.738,13
832,87
3.291,75
90.221,10
433.392,41
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(B) :
430.877.262,44
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C
43.607.644,83
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
387.269.617,61
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPL
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
3
(A- D):
43.607.644,83
NET GELİR TOPLAM( D= B - C) :
387.269.617,61
1.769.796.832,41
Sayfa 2 / 2
Download