TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK

advertisement
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :39.1
Adı :
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2017
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
7
Cari Yıl (N)
72.698.778,85
800
03
800
800
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
06
Kira Gelirleri
800
04
800
04
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
800
800
04
05
Proje Yardımları
800
800
05
01
Faiz Gelirleri
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800
800
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
10.100.138,51
9.691.258,61
408.879,90
59.734.908,82
59.654.958,82
79.950,00
05
2.863.731,52
309.110,95
2.394.532,00
40.512,45
119.576,12
810
7.562,34
810
03
810
03
7.562,34
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
7.562,34
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
05/09/2017 13:18
72.691.216,51
Sayfa 1 / 1
Download