bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 38.35
Ekonomik
Kodlar
830
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ay:
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
15.015.236,12
GİDERLER HESABI
800 03
12.123.826,72
800 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
331.684,46
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
14.226,97
800 04
02
2.162.975,14
800 05
2.090.438,97
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800 05
800 05
03
Para Cezaları
09
Diğer Çeşitli Gelirler
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
830
830
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
01
05
Diğer Personel
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
03
İşçiler
3.236,65
830
830
02
04
Geçici Personel
1.103,58
02
05
Diğer Personel
830
03
830
03
830
830
03
15.222,59
579,37
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
67.634,86
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
366.720,87
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
340.487,47
03
Yolluklar
6.141,96
03
04
Görev Giderleri
2.526,00
830
830
03
05
Hizmet Alımları
14.951,21
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
03
07
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
100,00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
(A- D):
1.770,00
103.980,42
36.813,07
67.167,35
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
17.109.609,18
602.204,09
98.025,92
435.978,71
912,47
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810 03
17.815.793,69
17.109.609,18
Diğer Gelirler
810
Cari Yıl (N)
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
561,08
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
02/03/2016 21:06
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
12.485.540,11
830
PERSONEL GİDERLERİ
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
67.286,99
17.815.793,69
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
2.811,34
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2.811,34
2.370,94
810 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
810 03
06
Kira Gelirleri
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
440,40
2.811,34
744,23
15.015.236,12
17.812.982,35
-2.797.746,23
Sayfa 1 / 1
Download