Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği 2014 Yılı

advertisement
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI
METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ
[2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU]
[ 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI]
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Sayın Üyelerimiz,
Birliğimizin 24 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Seçimli
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim
Kurulumuz, çalışmalarında siz üyelerimizin değerli öneri, katkı ve
katılımlarını dikkate alarak, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi, ortak
çıkarların gözetilmesi yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici
çalışmalar yapmıştır.
Bu dört yıllık dönemin 2014 yılını kapsayan birinci yılına ait
faaliyetlerimizi aşağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza
gelmiş bulunuyoruz.
Sayın Üyelerimiz,
2014 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutad toplantılarını
kesintisiz biçimde yapmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını
ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetleri şu şekilde
özetleyebiliriz:
“TÜRK İNŞAAT AKSAMI” TURQUALİTY PROJESİ
2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı
İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’
çerçevesinde “Demir veya Çelikten Eşya” sektörünün hedef pazarlardaki
imajının kuvvetlendirilmesi ve “Türk İnşaat Aksamı” marka algısının
yaratılması amacıyla “Enerji Nakil Hatları, GSM Anten Kuleleri, Çelik
Konstrüksiyon ile İnşaat Kalıp ve Aksamı” ürünlerini kapsayan ve
Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında aşağıdaki
çalışmalar yapılmıştır:
 Proje çerçevesinde Kuzey ve Güney Amerika ülkelerini kapsayan pazar
araştırması yapacak firmanın tespiti amacıyla 15 Ocak 2014 ve 29
Ocak 2014 tarihlerinde firmalarla ön görüşme yapılmıştır.
 Pazar araştırmasını yapacak firmanın tespiti amacıyla 24 Şubat 2014
tarihinde yapılması planlanan ihale yeterli katılımın olmaması
nedeniyle iptal edilmiş, tekrar bir ihale açılmıştır.
 Firmanın tespiti amacıyla 27 Mart 2014 tarihinde kapalı zarf usulüyle
yeni bir ihale düzenlenmiştir. İhale sonucunda TNS Piyasa Araştırma
firması ile çalışılması hususunda mutabık kalınmıştır.
 Bu çerçevede Kuzey ve Güney Amerika ülkelerini kapsayan çok detaylı
bir pazar araştırması raporu hazırlanmıştır.
 10 Kasım 2014 tarihinde Komite Üyelerinin katılımıyla Genel
Sekreterliğimiz merkez binasında bir toplantı gerçekleştirilmiş ve
projede değişiklik yapılması gereken alanlar belirlenmiş,
 Projede yer alan Türki Cumhuriyetler yerine Afrika pazarının
araştırılmasına yönelik alınan karar çerçevesinde söz konusu pazara
ilişkin bir bilgi notu hazırlanmış,
 ABD’de bir info standla katılınması hususunda görüş birliğine varılan
International Builders Show ile World of Concrete fuarlarına ilişkin
detaylı bilgiler hazırlanmıştır.
 Proje kapsamında 02 Aralık 2014 tarihinde Genel Sekreterliğimizde
Birliğimiz üyesi firmalara danışman firma tarafından hazırlanan Kuzey
ve Güney Amerika ülkeleri pazar araştırması raporunun sunumu
gerçekleştirilmiştir.
 Proje kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizin bilgilerini
içeren bir broşür ve usb hazırlanmış olup, ilk faaliyet olan ABD’nin Las
Vegas şehrinde 03-06 Şubat 2015 tarihleri arasında düzenlenen “World
of Concrete Fuarı”nda dağıtılmak üzere çoğaltılmıştır.
 Söz konusu fuara Türkiye’den sektörümüzü temsilen bir info-standla
katıldığımızın daha etkin bir şekilde duyurulmasının sağlanması
amacıyla “Concrete Constructon” ve “Official Show Guide” dergilerine
reklam verilmiş olup, bahsekonu reklam çalışması için ilan sayfası
hazırlanmıştır.
 Proje
kapsamında
yürütülen
tanıtım
faaliyetlerinde
ihtiyaç
duyulduğundan hem söz konusu projede hem de Birliğimizin tüm
görsel çalışmalarında kullanılmak üzere “Ankara Demir ve Demir Dışı
Metaller İhracatçıları Birliği” için bir logo tasarımı çalışması yapılmış,
Yönetim Kurulumuzun onayı ile söz konusu çalışma tamamlanmış ve
her türlü yazılı ve görsel alanlara eklenmesi sağlanmıştır.
TİCARET HEYETİ ORGANİZASYONLARI
Türkiye’nin ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı
firmalarımızın dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla, Ekonomi
Bakanlığı’nın koordinasyonu ve TİM’in organizasyonunda gerçekleştirilen
aşağıdaki ticaret heyeti organizasyonlarına katılım sağlanmıştır:
 Dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Japonya,
Singapur ve Malezya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti ile eş zamanlı
olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ’nin başkanlığında,
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) işbirliğiyle 06-10 Ocak 2014
tarihleri arasında gerçekleştirilen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti’ne
100’e yakın Türk firması katılım yapmıştır.
Söz konusu ticaret heyeti organizasyonunda 08 Ocak 2014 tarihinde
Japonya’da JETRO organizasyonu ile kahvaltılı iş forumu, 09 Ocak
2014 tarihinde Singapur’da Singapore Business Federation ortaklığı ile
Türkiye-Singapur iş forumu ve 10 Ocak 2014 tarihinde de Malezya’da
Matrade işbirliği ile Türkiye-Malezya iş forumu düzenlenmiştir. Söz
konusu üç iş forumu da Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ’nin
katılımları ile gerçekleşmiş, bu sayede Türk ve ilgili ülke işadamlarının
bir araya geldiği bir platform oluşturulmuştur.
 Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKÇİ başkanlığında, Ekonomi
Bakanlığı
koordinasyonu,
Türkiye
İhracatçılar
Meclisi
(TİM)
organizasyonu ve Genel Sekreterliğimiz işbirliğiyle 07-10 Ekim 2014
tarihleri arasında Japonya’ya yönelik olarak bir Ticaret Heyeti programı
gerçekleştirilmiştir.
FUARLAR
 01-09 Eylül 2014 tarihlerinde Urumçi/Çin Halk Cumhuriyeti’de
düzenlenen 4.Çin-Avrasya Fuarı’nın milli katılım organizasyonu 3. kez
Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu fuara
9 Türk firması 216 m² stand alanı ile katılım sağlamıştır. Fuarın
açılışına T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Adnan YILDIRIM da
katılmıştır.
ALIM HEYETLERİ
 Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterliğimiz
organizasyonunda 04–07 Mayıs 2014 tarihleri arasında Yapı Fuarı ile
eş zamanlı olarak bir Alım Heyeti Programı gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu Alım Heyeti Programı’na Arnavutluk, Azerbaycan, Fas,
Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İsrail, Karadağ, Kırgızistan, Kosova,
Lübnan, Moğolistan, Moldova, Romanya, Tunus, Ukrayna, Umman ve
Yunanistan’dan 31 firmanın 115 adet temsilcisi katılmışlardır. 05
Mayıs 2014 tarihinde WOW Airport Otel’de yabancı firma temsilcileri ile
Türk firma temsilcilerinin birebir görüşme imkanı buldukları ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 06 Haziran 2014 tarihinde yabancı
konukların, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı’nda düzenlenen, Yapı
Fuarı’nı ziyaret etmeleri, sergilenen ürünler hakkında bilgi almaları ve
Türk firma yetkilileri ile görüşmeleri sağlanmıştır
 09–12 Eylül 2014 tarihlerinde Ankiros Fuarı ile eş zamanlı olarak bir
Alım Heyeti Programı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Alım Heyeti
Programı’na Yemen, Sudan, Saraybosna, Tunus, Moldova, Özbekistan,
Çek Cumhuriyeti ve Sudan’dan 13 firmanın 15 adet temsilcisi
katılmışlardır. 10 Eylül 2014 tarihinde Ramada Plaza Osmanbey
Otel’de yabancı firma temsilcileri ile Türk firma temsilcilerinin birebir
görüşme imkanı buldukları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 11
Eylül 2014 tarihinde yabancı konukların, Beylikdüzü TÜYAP Fuar
Alanı’nda düzenlenen, Ankiros Fuarı’nı ziyaret etmeleri, sergilenen
ürünler hakkında bilgi almaları ve Türk firma yetkilileri ile görüşmeleri
sağlanmıştır.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
 Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi
Bakanlığı’nın İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve
görevler çerçevesinde, Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri’ne ek
süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının
kapatılması işlemlerinin gerçekleştirilmesine 2014 yılında da devam
edilmiştir. Bu kapsamda, 2014 yılında Genel Sekreterliğimiz Mevzuat
ve Teşvik Şubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SONUÇLANAN
(2013 Yılı)
SONUÇLANAN
(2014 Yılı)
DEĞİŞİM
(%)
Taahhüt Hesabının
Kapatılması
676
594
-12,13
TMO
236
150
-36,44
95
50
-47,37
DİR Otomasyon Sistemine
Tanımlama
1.605
1.583
-1,37
Nüsha Belge Döküm
1.760
1.826
3,75
Diğer (G.Gelen, AracıTemsilci Tanımlama)
2.754
2.942
6,83
Süt Tozu
DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TEŞVİKİ

Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulaması İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerine verilen ihracata yönelik devlet yardımları ve destekleri
kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmiş ve

2004/6 ve 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin
Tebliğler”

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

97/5 sayılı “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” ve
2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin
Karar”

2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”
kapsamında eksiği olmayan dosyalar sonuçlandırılarak hakediş
miktarları ilgili kurumlara ve ihracatçı firmalara bildirilmiştir. Bu
kapsamda, 2014 yılında alınan müracaat ve sonuçlandırılan dosya
sayılarının dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
2013 YILINDA
SONUÇLANDIRILAN
DOSYA SAYISI
Milli Katılım Fuarları
(Firma + Organizatör)
2014 YILINDA
SONUÇLANDIRILAN
DOSYA SAYISI
979
657
Bireysel Fuarlar
Çevre Maliyetleri
Destekleri
Yurtdışı Birim, Marka ve
Tanıtım Faaliyetleri
Destekleri
1.271
909
242
314
254
277
TOPLAM
2.746
2.157

DEĞİŞİM
(%)
-33%
-28%
30%
9%
-21%
Devlet yardımları konusunda yürürlükteki mevzuat, tebliğ ve Ekonomi
Bakanlığı talimatları çerçevesinde, gelen talepler değerlendirilerek
bekletilmeden ilgili kurum, kuruluş ve talep sahibi firmalara kısa
sürede cevapları intikal ettirilmiştir. Ayrıca bu konuda, firmalara talep
etmeleri halinde, öncelikle Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman
zaman da firma merkezlerinde ilgili uzmanlar aracılığıyla gerekli
bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK
MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®NİN
DESTEKLENMESİ
 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı
İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®nin Desteklenmesi Hakkındaki
Tebliğ”e ilişkin olarak aşağıdaki tabloda yer alan Birliklerimiz üyesi 18
firma ve ilgili firmaların 20 markası söz konusu tebliğ hükümlerinden
faydalanmaktadır. 2014 yılı içerisinde bu kapsamda 904 adet dosya
müracaatı olmuş ve yine 2014 yılı içerisinde daha önceki yıllardan
devam eden dosyalarla beraber toplam 1.191 dosyanın işlemi
sonuçlandırılmış ve 25.495.643,95 TL destek hesaplaması yapılmıştır.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
FİRMA
MARKA
7
8
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Erkunt Traktör Sanayi A.Ş.
Ermaksan Makina San.ve Tic. A.Ş.
Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.
Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. İm. San. ve Tic.
A.Ş.
İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
İşbir Sünger Sanayi A.Ş.
9
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.
10
11
Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mitaş Enerji Ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş.
Nurus Nurettin Usta Pr. D. Mob. ve P. İth. İhr. ve Nak.
A.Ş.
OrtaDoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.
Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim Şirketi
Termikel Madeni Eşya San. A.Ş.
Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Tur. İnş San Tic A.Ş.
6
12
13
14
15
16
17
18
2013 YILI
Önceki Yıllardan Devreden Dosya
Gelen Dosya
Sonuçlandırılan Dosya
Destek Tutarı (TL)
Durukan
Vitra
Armatrac
Ermaksan
Gentaş
Hidromek
Selpak /Solo
İşbir Yatak
Çanakkale Seramik
/Kalebodur
Serel
Mitaş
Nurus
Ors
Paşabahçe
Sarsılmaz
Termikel
Bürotime
Yiğit Akü
2014 YILI
569
594
973
904
948
1191
16.682.979,72 25.495.643,95
DEĞİŞİM (%)
-7,09%
25,63%
52,82 %
 17-19 Ocak 2014 tarihleri arasında Turquality’e ilişkin desteklerin daha
etkin yürütülmesine yönelik önlemlerin görüşülmesi ve birlik
uzmanları, firmalar ve müşavirler için ayrı ayrı kılavuzlar hazırlanması
amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi organizasyonunda gerçekleştirilen çalıştaya Genel Sekreter
Yrd.V. Esra ARPINAR ve ilgili personel katılım sağlamıştır.
 20 Mayıs 2014 tarihinde, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda
gerçekleştirilen PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd.
Şti. yetkilileri tarafından verilen danışmanlık eğitimine katılım
sağlanmıştır.
 27 Ağustos 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/4 sayılı
Turquality Tebliğ’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 21 Ekim
2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren bahse konu Tebliğ’e
ilişkin Genelge’nin yayını öncesinde görüş, öneri ve değişiklik
taleplerimiz Ekonomi Bakanlığı’na sunulmuş, söz konusu Tebliğ ile
Genelge’nin yayın tarihlerinden sonra uygulamalarına yönelik Ekonomi
Bakanlığınca gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmıştır.
 Turquality Tebliği kapsamındaki firmalarımızdan gelen soru, görüş ve
yaşanan sorunların giderilmesine yönelik olarak alınan talepler, ilgili
tebliğ kapsamında ve Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde
değerlendirilerek firmalarımız bilgilendirilmiştir. Genel Sekreterliğimiz
merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerine gidilerek
uzmanlarımız aracılığıyla gerekli bilgiler verilmiştir.
İHRACAT İŞLEMLERİ
 İhracat Yönetmeliği çerçevesinde;

Gümrük beyannamelerinin onaylanması,

Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla
satışına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi,

Gümrük mevzuatı kapsamında “Performans ve Güvenilirlik Formu”
düzenlenmesi,

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Tarımsal Ürünlerde İhracat
İadesi Yardımlarına İlişkin 2010/06, 2010/13, 2012/02, 2013/04 ve
2014/06 sayılı Kararları gereği başvuruların sonuçlandırılması
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda 2014 yılında Genel Sekreterliğimiz İhracat
Uygulamaları Şubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların
dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Genel Sekreterlik ve E-Birlik
sistemi üzerinden onaylanan
GB sayısı
Genel Sekreterlik ve E-Birlik
sistemi üzerinden onaylanan
İhracat Tutarı (USD)
İhracat Yönetmeliğine göre Alıcı
Değişikliği
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
Tarımsal ürünlerde İhracat
İadesi İşlemleri (GB sayısı)
SONUÇLANAN
(2013 YILI)
SONUÇLANAN
(2014 YILI)
DEĞİŞİM
(%)
263.284
283.539
11.242.468.939
12.160.664.085
8
14
18
29
147
184
25
14.360
17.711
23
8
 Konsinye ihracatların kesin satışından sonraki işlemler, e-Birlik
kapsamında sisteme vekaletname girişleri, e-Birlik üzerinden ihracatı
gerçekleştiren firmalara ilişkin haftalık, 15 günlük ve aylık olarak nispi
aidat makbuzlarının ilgili gümrük müşavirliklerine teslimi ile iptal
edilen beyannamelerin nispi aidat iadesi işlemleri yürütülmektedir.
DİĞER FAALİYETLER
 Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet
KAHRAMAN başkanlığında 17 Ocak 2014 tarihinde Ankara Ticaret
Odası Başkanı Sayın Salih BEZCİ ziyaret edilmiş olup, söz konusu
ziyarette Ankara’nın ihracatının gelişme potansiyeli, güçlü yönleri ve
liderlik için attığı önemli adımlar değerlendirilmiştir.
 Genel Sekreterliğimiz Yönetim Kurulu Başkanları yeni görevinde
başarılar dilemek üzere 12 Şubat 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı
Sayın Nihat ZEYBEKCİ'yi makamında ziyaret etmiştir. Ziyarete
Birliğimizi temsilen dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Zahid POYRAZ
ile Genel Sekreter Özkan AYDIN katılım sağlamıştır.
 Genel Sekreterliğimize bağlı Birliklerin Yönetim Kurulu Başkanları 12
Mart 2014 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ü
makamında ziyaret etmişlerdir.
 14 Mart 2014 tarihinde Genel Sekreterliğimiz koordinatörlüğünde,
2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’in uygulanmasında karşılaşılan
sorunların çözümüne yönelik olarak Bakanlık ve İhracatçı Birlikleri
Genel
Sekreterlikleri
temsilcilerinin
katıldığı
bir
toplantı
düzenlenmiştir.
 TİM’den tarafımıza gönderilen ve DTÖ tarafından çevresel ürünler için
oluşturulan ve tarifelerin kaldırılacağı belirtilen yazıya istinaden 54
ürünün iştigal alanları, ithalat ve ihracat rakamlarına dair bir çalışma
yapılarak üyelerimizin görüşleri talep edilmiştir. Bu kapsamda, 20
Mart 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıya
Genel Sekreterliğimizce katılım sağlanmıştır.
 24 Nisan 2014 tarihinde Birliğimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı yapılmış ve 2013 Yılı Faaliyet Raporu ile 2014 Yılı Çalışma
Programı ve sektöre ilişkin değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
 30 Mayıs-01 Haziran 2014 tarihleri arasında Genel Sekreterliğimizce
Bolu’da “Personel İletişimi ve Motivasyon Eğitimi” programı
düzenlenmiş olup, söz konusu eğitim programına Yönetim Kurulu
Başkanları Ahmet KAHRAMAN, Şerafettin CECELİ ve Genel
Sekreterliğimiz personeli katılım sağlamıştır.
 Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu
Başkan ve üyeleri 04 Temmuz 2014 tarihinde Türkiye Müteahhitler
Birliği’nin yeni Yönetim Kurulunu TMB Genel Merkez Binası’nda
ziyaret etmiştir. Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
seçilen Sayın Mithat YENİGÜN başkanlığında gerçekleşen toplantıda
karşılıklı işbirliği imkanları görüşülmüştür.
 17 Temmuz 2014 tarihinde Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlenen iftar organizasyonu,
Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan Birlik Yönetim Kurulu
Başkanları ve Üyeleri, Milletvekillerimiz, Ekonomi Bakanlığı ve Genel
Sekreterlik çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ve Genel Sekreterliğimiz
organizasyonunda 21-22 Ekim 2014 tarihleri arasında MEB Şura
Salonunda “Ankara İnovasyon Haftası” etkinliği gerçekleştirilmiştir.
Çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı etkinliğe iki gün
boyunca 3.000’in üzerinde katılımcı kaydolmuştur. Kurum ve
kuruluşlardan üst düzey katılımın yanı sıra, Ankara ve çevre illerden
üniversitelerden temsilciler, üniversite ve teknik liselerden çok sayıda
öğrenci programa ilgi göstermiştir.
 08 Kasım 2014 tarihinde Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda
Ankara’da Eskişehir yolu üzerinde, toplam 20 Dekar (2 Hektar) alana 1
metrelik tüplü sedir ağacı dikilerek “Hatıra Ormanı Dikim Töreni”
yapılmıştır. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim ŞENEL ile
birlikte Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizle beraber Genel
Sekreterlik personelinin katıldığı törende toplam 2100 adet ağaç
dikilerek Ankara’nın ağaçlandırılmasına katkı sağlanmıştır.
 Belçika Büyükelçiliği tarafından 10 Aralık 2014 tarihinde verilen iş
yemeğine Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin
CECELİ ile Genel Sekreter Özkan AYDIN katılım sağlamıştır.
 Genel Sekreterliğimiz web sitesinde yayınlanmak ve üyelerimize
gönderilmek üzere;


Demir-Çelik Sektör Raporu
Boru Sektör Raporu
başlıklı raporlar hazırlanmıştır.
 Yönetim Kurulu adına “Malaysia Sme” Dergisi’nin istemiş olduğu
röportaj soruları cevaplandırılmıştır.
 Dönemin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerafettin CECELİ
Ekonomist Dergisi ile bir röportaj gerçekleştirmiştir.
 TİM Report Dergisi’nde yayınlanmak üzere dönemin Yönetim Kurulu
Başkanı Zahid POYRAZ ile bir röportaj gerçekleştirilmiştir.
 Dünya Gazetesi’nde yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı
Şerafettin CECELİ adına “Dünya Sac Sanayi”ne ilişkin sorular
cevaplandırılmış ve sektörel bir değerlendirme yapılmıştır.
 Genel Sekreterliğimiz tarafından ihracatçı firmalarımızın sıklıkla
kullandığı devlet yardımları mevzuatı bir mobil uygulama haline
getirilerek mobil marketlere yüklenmiştir.
 Genel Sekreterliğimiz web sitesinde yer alan “İller Veri Tabanı”
güncellenerek yeni tasarımıyla hizmete sunulmuştur. Türkiye’de
yatırım yapmayı planlayan tüm kişi ve kuruluşlara hizmet vermesi
planlanan bölümde bir ile ait ancak farklı ortamlarda erişilebilecek
bilgiler bir araya getirilmiştir. Söz konusu veri tabanında nüfus,
ulaşım, ihracat, ithalat değerleri, tarımsal ürünler, hayvancılık sektörü,
madencilik sektörü, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, turizm
tesisleri, sosyal göstergeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait detaylı
bilgiler yer almaktadır.
 Muhtelif faaliyetlerde kullanılmak üzere, Türkiye’nin ilk nüfus
sayımının yapıldığı 1927 yılından itibaren ihracat, ithalat, dış ticaret
açığı, dış ticaret hacmi gibi veriler derlenmiş olup, ayrıca dış ticaretin
altın karşılığı ve yıllara göre doların artış oranı gibi bilgilere de yer
verilmiştir. Ayrıca 2011 ve 2012 yılları için dünyanın önde gelen
ülkelerinin nüfus, GSMH, ihracat ve ithalat bilgilerinin bulunduğu bir
istatistik çalışması yapılmıştır.
 Dünya Gazetesi yurt içi ve yurtdışı ekinde yayımlanmak üzere ABD,
Almanya, Hollanda, İran, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Irak,
Cezayir ve Macaristan’a yönelik ihracat değerlendirme notları
hazırlanarak Türkçe ve İngilizce versiyonları Dünya Gazetesi’ne
iletilmiştir.
 Dünya Gazetesi’nde yayımlanmak üzere Koordinatör Başkan Ahmet
KAHRAMAN adına “2013 yılı Birliğimiz İhracat Değerlendirmesi” notu
ve Birliğimiz seçim sonuçlarına dair web metni hazırlanmıştır.
 29 Ocak 2014 tarihinde Tahran’da imzalanan ve 18 Eylül 2014
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye
Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret
Anlaşması” kapsamındaki sektör ürünlerimize ait karşılıklı ticaret
verileri ve vergi oranlarını içeren bir çalışma yapılmıştır.
 Suudi Arabistan Ulusal Ticaret Bankası’nca (NCB) yayımlanan
makalelerden yapılan çeviriler “Suudi Arabistan Altyapı Sektörü
Değerlendirmesi, Aralık 2013”, “Suudi Arabistan Altın Sektörüne
Bakış, Haziran 2013”, “Suudi Arabistan 2014 Bütçe Raporu, Aralık
2013” ve “Suudi Arabistan Yarı Yıl Sektör İncelemesi Raporu” başlıkları
ile yapılarak Birliklerimiz üyelerine gönderilmiş, ayrıca web sayfamızda
yayımlanmıştır.
 Birliğimiz iştigal alanına giren ürünlerin ihracat kayıt rakamları OAİB
ve Türkiye geneli bazında her ay sektörlere ve ülkelere göre kümülatif
olarak takip edilmiştir. Ayrıca, Demir ve Demir Dışı Metaller
sektörünün Türkiye geneli gerçekleşen dış ticaret verileri de
hazırlanmıştır.
 Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği web sitesi ve Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller
İhracatçıları Birliği web sitesi internet projelerinin içerik yönetim ve
güncellemeleri gerçekleştirilmiştir.
 ABD Doları, Euro, Enflasyon (ÜFE) artış oranları takip edilmiş ve söz
konusu parametreler arasındaki puan farkları her ay düzenli olarak
tablo ve grafik halinde hazırlanmıştır.
 Yurt dışı Ticaret Müşavirliklerimiz kanalıyla Genel Sekreterliğimize
ulaşan ithal talepleri, ihraç ve işbirliği teklifleri, fuar ve ihale
duyuruları derlenerek web sitemizde yayınlanmıştır.
EĞİTİMLER
 Genel Sekreterliğimizce üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve
dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek
amacıyla 2014 yılında Ankara, Çorum, Konya ve Afyonkarahisar’da
aşağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir:
EĞİTİM KONUSU
DERS İÇERİĞİ
EĞİTMEN
EĞİTİM TARİHİ
VE YERİ
Dahilde İşleme Rejimi
Dahilde İşleme Rejimi
OAİB, Mevzuat ve
Teşvik Şubesi
09 Ocak 2014/
OAİB
Süreç Yönetimi
-ISO9000 ve EFQM Modeli
bakış açısıyla süreç yaklaşımı
-Fonksiyonel yönetim süreçlerle yönetim farklılıkları
ve kazanımlar
-Sistem Yaklaşımı
-Süreç yönetimi ve süreçlerle
yönetim
-Süreçlerin belirlenmesi
(sınıflandırma ve hiyerarşi
kavramları)
-Süreçlerin tanımlanması
(Süreç amacı, akış diyagramları,
sahiplendirme, süreçler arası
etkileşim, performans
göstergeleri ve ölçüm sistemi)
KalDer ile OAİB
İşbirliği Çerçevesinde
Ayşe ATADAN
14 Ocak 2014/
OAİB
İhracatta KDV İadesi
İhracatta KDV İadesi
Ekonomi Bakanlığı
Osman FİDAN
16 Ocak 2014/
OAİB
Kaizen
-İş Dünyasının Durumu
-Kaizen; Tanımı, Bizim İçin Bir
Çözüm Olabilir mi?
-Kaizen Yaklaşımının
Açıklanması
-Ekip Çalışması
-Kalitenin 7 Yeni Temel Aracı
-Hata Ağacı Analizi
-Gözlem Yapma, Veri Toplama
ve Ölçüm
-Neden-Neden Analizi
-Türkiye'de Uygulanan Kaizen
Türleri
-Kaizen İçin Örgütlenme
-A3 Raporlama
-10 Adım Kaizen Metodu
-Kaizen İçin Yapılanma
-Örnekler, Kaizen Sunumları
Video Görüntüler
KalDer ile OAİB
İşbirliği Çerçevesinde
Müjgan KERMAN
21 Ocak 2014/
OAİB
Fuarlara Etkin Katılım
Yurtdışı Fuarlara Etkin Katılım
Devrim EROL
23 Ocak 2014/
OAİB
EĞİTİM KONUSU
DERS İÇERİĞİ
EĞİTMEN
Gurup Ofis Patents ve
Trademarks ile
Savunma ve Havacılık
Sanayii İmalatçılar
Derneği”nin (SaSad)
organizasyonu ve
sunumu
EĞİTİM TARİHİ
VE YERİ
Marka,Patent,Faydalı
Model
Marka, Patenti Faydalı Model
Doğru İlaç Kullanımı
Doğru İlaç Kullanımı
“İhracata Yönelik
Devlet Yardımları” ve
“Turquality” Eğitimi
İhracat Uygulamaları
Turquality
İhracat Yönelik Devlet
Yardımları Şubesi,
Turquality Şubesi
İhracat Yönelik Devlet
yardımları
Fuar Teşvikleri
Ofis
Çevre
İhracata Yönelik Devlet 20 Şubat 2014/
Yardımları Şubesi
OAİB
6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu
çerçevesinde “Temel İş
Sağlığı ve Güvenliği”
Eğitimi”
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Güvenliği Uzmanı
Banu ADLIĞ
20 Şubat 2014/
OAİB
“Etkili İletişim ve Beden
Dili Kullanımı” Eğitimi
Etkili İletişim ve Beden Dili
Kullanımı
Cem
KÜÇÜKTEPEPINAR
01 Mart 2014/
OAİB
Ülke Masaları Sohbet
Toplantıları
Ülke Masaları Sohbet
Toplantıları Çerçevesinde “ABD
ve ABD ile İhracat İmkanları”
Ülke Masaları Sohbet
Toplantıları
Ülke Masaları Sohbet
Toplantıları Çerçevesinde “Çin
ve Çin ile İhracat İmkanları”
Ekonomi Bakanlığı
Hizmetiçi Eğitim
Programı
Ülke Masaları Sohbet
Toplantıları
Ekonomi Bakanlığı’nda göreve
yeni başlayan Dış Ticaret
Uzman Yardımcılarının
yetiştirilmeleri amacıyla
düzenlenen hizmetiçi eğitim
programı kapsamında
“İhracatçı Birlikleri ve Orta
Anadolu İhracatçı Birliği”ne
ilişkin bir brifing verilmiştir
Ülke Masaları Sohbet
Toplantıları Çerçevesinde
“Malezya ve Malezya ile İhracat
İmkanları”
Dr. Volkan ARPACI
Ahmet CANLI
Ekonomi Bakanlığı
ABD den dönen Ticaret
Müşaviri
Kadir YAZIHAN
Ekonomi Bakanlığı
Çin’den dönen Ticaret
Müşaviri
30 Ocak 2014/
OAİB
11 Şubat 2014/
OAİB
15 Şubat 2014/
OAİB
13 Mart 2014/
OAİB
20 Mart 2014/
OAİB
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
OAİB
24 Mart 2014/
OAİB
Hasan ÖNAL
Ekonomi Bakanlığı
Malezya’dan dönen
Ticaret Müşaviri
27 Mart 2014/
OAİB
Ülke Masaları Sohbet
Toplantıları
Ülke Masaları Sohbet
Toplantıları Çerçevesinde
“Fransa ve Fransa ile İhracat
İmkanları”
Gülay TANRIYAPISI
Ekonomi Bakanlığı
Fransa’dan dönen
Ticaret Müşaviri
03 Nisan 2014/
OAİB
Hizmet İçi “Out Door
Eğitimi”
OAİB Personeline Yönelik
Hizmet İçi “OUTDOOR Eğitimi”
Derin Eğitim
30 Mayıs -01
Haziran 2014/
BOLU
EĞİTİM KONUSU
Ekonomi Bakanlığı
Koordinatörlüğünde,
OAİB Organizasyonu ve
İlgili Ticaret Odalarının
Lojistik Desteğiyle
Ekonomi Bakanlığı
Koordinatörlüğünde,
OAİB Organizasyonu ve
İlgili Ticaret Odaları’nın
Lojistik Desteğiyle
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
DERS İÇERİĞİ
Dış Ticaret Eğitimi;
İhracatta Sağlanan Devlet
Yardımları,
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm
Yolları,
Eximbank kredileri
Dış Ticaret Eğitimi;
İhracatta Sağlanan Devlet
Yardımları,
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm
Yolları,
Eximbank kredileri
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
Dış Ticarete Giriş (1.Hafta)
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
İhracat Pazarlaması ve
Uluslararası Pazarlama
(2.Hafta)
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
Gümrük Mevzuatı ve
Uygulamaları (3.Hafta)
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Ekonomi Bakanlığı’nda İşe Yeni
Başlayan Uzman Yardımcıları
İçin OAİB Hakkında
Bilgilendirme Semineri
Ekonomi Bakanlığı
Koordinatörlüğünde,
OAİB Organizasyonu ve
İlgili Ticaret Odaları’nın
Lojistik Desteğiyle
Dış Ticaret Eğitimi;
İhracatta Sağlanan Devlet
Yardımları,
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm
Yolları,
Eximbank kredileri
Ekonomi Bakanlığı
Koordinatörlüğünde,
OAİB Organizasyonu ve
İlgili Ticaret Odaları’nın
Lojistik Desteğiyle
Ekonomi Bakanlığı
Koordinatörlüğünde,
OAİB Organizasyonu ve
İlgili Ticaret Odaları’nın
Lojistik Desteğiyle
Ekonomi Bakanlığı
Koordinatörlüğünde,
OAİB Organizasyonu ve
İlgili Ticaret Odaları’nın
Lojistik Desteğiyle
Dış Ticaret Eğitimi;
İhracatta Sağlanan Devlet
Yardımları,
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm
Yolları,
Eximbank kredileri
Dış Ticaret Eğitimi;
İhracatta Sağlanan Devlet
Yardımları,
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm
Yolları,
Eximbank kredileri
Dış Ticaret Eğitimi;
İhracatta Sağlanan Devlet
Yardımları,
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm
Yolları,
Eximbank kredileri
EĞİTMEN
Ekonomi Bakanlığı
Eximbank
Ekonomi Bakanlığı
Eximbank
EĞİTİM TARİHİ
VE YERİ
03 Eylül 2014/
KIRŞEHİR
04 Eylül 2014 /
NEVŞEHİR
Nilüfer ARIAK
18 Eylül 2014 /
OAİB
Nilüfer ARIAK
25 Eylül 2014/
OAİB
Neylan EGE
02 Ekim 2014 /
OAİB
Esra ARPINAR
10 Ekim 2014/
OAİB
Ekonomi Bakanlığı
Eximbank
13Ekim 2014/
KIRIKKALE
Ekonomi Bakanlığı
Eximbank
14 Ekim 2014/
ÇORUM
Ekonomi Bakanlığı
Eximbank
15 Ekim 2014/
TOKAT
Ekonomi Bakanlığı
Eximbank
16 Ekim 2014/
SİVAS
DERS İÇERİĞİ
Ekonomi Bakanlığı
Koordinatörlüğünde,
OAİB Organizasyonu ve
İlgili Ticaret Odaları’nın
Lojistik Desteğiyle
Dış Ticaret Eğitimi;
İhracatta Sağlanan Devlet
Yardımları,
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm
Yolları,
Eximbank kredileri
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
(4.Hafta)
Nilüfer ARIAK
16 Ekim 2014/
OAİB
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
Akreditif (5.Hafta)
Nilüfer ARIAK
23 Ekim 2014/
OAİB
Dış Ticaret ve Kişisel
Gelişim Eğitimleri
İklimlendirme Sektörüne
Yönelik Dış Ticaret ve Kişisel
Gelişim Eğitimleri;
İhracat Yönelik Devlet
Yardımları
Turquality
Nilgün ÇOLAK
Emre ÖZEL
23 Ekim 2014/
İSTANBUL
AFS İstanbul
Flexible A.Ş.
İstanbul Tesisleri
Dış Ticaret ve Kişisel
Gelişim Eğitimleri
İklimlendirme Sektörüne
Yönelik Dış Ticaret ve Kişisel
Gelişim Eğitimleri;
E-Pazarlama
Zeynep İYİLER
24 Ekim 2014/
İSTANBUL
AFS İstanbul
Flexible A.Ş.
İstanbul Tesisleri
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme
Şekilleri (6.Hafta)
Nilüfer ARIAK
30 Ekim 2014/
OAİB
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Müzakere Teknikleri Eğitimi
Dr. Ersin OĞUZ
Dış Ticaret ve Kişisel
Gelişim Eğitimleri
Yöneticiler için Koçluk Becerileri
Minu EDİS
(Derin Eğitim)
Dış Ticaret ve Kişisel
Gelişim Eğitimleri
Ürün ve Marka Yönetimi
Ceyhun YEŞİLŞERİT
(Rönesans)
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Dış Ticaret ve Kişisel
Gelişim Eğitimleri
Ekonomi Bakanlığı
Koordinatörlüğünde,
OAİB Organizasyonu ve
İlgili Ticaret Odaları’nın
Lojistik Desteğiyle
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
Gümrük Rejimleri ve Gümrük
Beyannamesi Doldurulması
(7.Hafta)
Uluslararası Pazarlama ve
İhracatta Pazar Analizi ve
Müşteri Bulma Yöntemleri
Dış Ticaret Eğitimi;
İhracatta Sağlanan Devlet
Yardımları,
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm
Yolları,
Eximbank kredileri
EĞİTMEN
EĞİTİM TARİHİ
VE YERİ
EĞİTİM KONUSU
Ekonomi Bakanlığı
Eximbank
17 Ekim 2014/
YOZGAT
05 Kasım 2014/
OAİB
05 Kasım 2014/
İSTANBUL
AFS İstanbul
Tesisleri
06 Kasım 2014/
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
Neylan EGE
06 Kasım 2014/
OAİB
Zeynep İYİLER
07 Kasım 2014/
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
Ekonomi Bakanlığı
Eximbank
07 Kasım 2014/
ÇANKIRI
EĞİTİM KONUSU
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
DERS İÇERİĞİ
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
Dış Ticarette Sigorta ve Navlun
(9.Hafta)
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
Ticari İstihbarat Yöntemleri ve
Dijital Pazar Araştırması
(10.Hafta)
EĞİTMEN
Neylan EGE
Zeynep İYİLER
EĞİTİM TARİHİ
VE YERİ
20 Kasım 2014/
OAİB
27 Kasım 2014/
OAİB
Dış Ticaret ve Kişisel
Gelişim Eğitimleri
Pazarlama Stratejileri ve
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Ceyhun YEŞİLŞERİT
(Rönesans)
28 Kasım 2014/
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
“Dahilde İşleme Rejimi”
(12.Hafta)
Zeynep İYİLER
11 Aralık 2014/
OAİB
Dış Ticaret ve Kişisel
Gelişim Eğitimleri
“Kişiler Arası İletişim ve İlişki
Yönetimi”
Minu EDİS
(Derin Eğitim)
15 Aralık 2014/
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
Eximbank
18 Aralık 2014/
OAİB
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Uzun Dönem Dış
Ticaret Eğitimi
Dış Ticaret ve Kişisel
Gelişim Eğitimleri
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
“Eximbank” (13.Hafta)
Müzakere Teknikleri Pratiği
Eğitimi
URGE Destekleri
Dahilde İşleme
İhracata Yönelik Devlet
Yardımları
Uzun Dönem Dış Ticaret
Eğitimi;
Dış Ticaret Sözleşme Teknikleri
ve Uygulamalı İhracat-İthalat
Sözleşmeleri (14.Hafta)
İş Yaşamında Yaratıcılık
Dr.Ersin OĞUZ
Muhammet Emrah
SOĞANCI
(Ekonomi Bakanlığı)
Ekrem
KARAEMİNOĞULLARI
Nilgün ÇOLAK
18 Aralık 2014/
KONYA
19 Aralık 2014/
KONYA
Nilüfer ARIAK
25 Aralık 2014 /
KONYA
Efsun Yüksel TUNÇ
(İndus Eğitim)
25 Aralık 2014 /
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI, SEMİNER VE KONFERANSLAR
Devlet Yardımları Çalıştayı: 18-19 Ocak 2014 tarihlerinde TİM
organizasyonu ve Ekonomi Bakanlığı başkanlığında yapılan çalıştaya
Genel Sekreterliğimizce katılım sağlanmıştır. Çalıştayda 2006/4 sayılı
Turquality Tebliğ ve Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları
Genelgesi’nde yapılabilecek yeniliklere ait görüşler belirtilmiştir.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları: 15 Şubat 2014
tarihinde Bursa’da ve 26 Ekim 2014 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen
toplantılara Genel Sekreter Özkan AYDIN katılmıştır.
TİM Sektör Toplantısı: Sektörlerin güncel sorunları ve çözüm önerilerinin
ele alınması amacıyla Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ, TİM
Başkanı Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ ve Birlik başkanlarının katılımıyla 22
Şubat 2014 tarihinde TİM’de gerçekleştirilen toplantıya Birliğimizi temsilen
dönemin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerafettin CECELİ iştirak
etmiştir.
Turquality Desteğine İlişkin Toplantı: 25 Şubat 2014 tarihinde
Turquality teşvik dosyalarındaki sorunlara ilişkin olarak Ekonomi
Bakanlığı Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanı Bünyamin
KUTLU ile Bakanlık’ta toplantı yapılmıştır.
Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİM Platformu)
Toplantısı: 08 Mart 2014 tarihinde Atılım Üniversitesi’nde düzenlenen
Genel Kurul toplantısına Genel Sekreterliğimiz tarafından katılım
sağlanmıştır.
Forum İstanbul: Türkiye İhracatçılar Meclisi stratejik ortaklığında
gerçekleştirilen ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN başta olmak
üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet
BÜYÜKEKŞİ ile kamu yetkilileri ve iş dünyası için önemli konuşmacıların
katıldığı 13-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul/Swissotel The
Bosphorus gerçekleştirilen “Forum İstanbul” Konferansı’na Yönetim
Kurulu Başkanı Şerafettin CECELİ katılım sağlamıştır.
“OAİB-ATO Dış Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Komisyonu Toplantısı”:
27 Mayıs 2014 tarihinde ATO’da gerçekleştirilen toplantıya Koordinatör
Başkan Ahmet KAHRAMAN ve Birlik personeli katılım sağlamıştır.
Türkiye İhracatçılar Meclisi 21.Olağan Genel Kurulu: Dönemin
Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayesinde Bakanlar ve
kamu kurumları ile önde gelen siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının üst
düzey temsilcilerinin katılımı ile 07 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da
Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan Genel Kurula Birliğimizi temsilen
Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin CECELİ, Başkan Yardımcısı Erkan
ASTARCI, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet KAYA, Ekrem TAMER, Zahid
POYRAZ, Ahmet ŞUYUN ve İsmail SALICI katılmışlardır.
Ankara Kalkınma Ajansı Toplantıları: 17 Haziran 2014 tarihindeki 2014
yılı birinci ve 24 Aralık 2014 tarihindeki ikinci Kalkınma Kurulu
toplantılarına Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıştır.
“Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” Proje
Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nca 25 Haziran 2014 tarihinde Ankara Sheraton Otel’de
düzenlenen
Sektörel
İzleme
Komitesi
14.
toplantısına
Genel
Sekreterliğimizce katılım sağlanmıştır.
Irak Toplantısı: 27 Haziran 2014 tarihinde Ekonomi Bakan Yardımcısı
Sayın Adnan YILDIRIM başkanlığında Ekonomi Bakanlığı’nda düzenlenen
toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan ASTARCI ve Genel
Sekreterlik personeli katılmıştır. Toplantıda son dönemde yaşanan
gelişmelerin ülkemizin Irak ile olan ticari ilişkilere yönelik etkileri ve
öneriler değerlendirilmiştir.
2006/4 Sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı
İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ” Toplantısı: 18 Temmuz 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda,
Bakanlık ve İhracatçı Birlikleri yetkililerinin katılımı ile düzenlenen ilgili
Tebliğ kapsamındaki destek başvurularının incelenmesi esnasında
karşılaşılan problemler ile Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nde
yapılacak revizyon çalışması konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.
TİM Aylık İhracat Rakamları Basın Toplantısı: Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ tarafından Ağrı’nın
Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı’nda 01 Eylül 2014 tarihinde
gerçekleştirilen Ağustos ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıya
Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin CECELİ ve Yönetim Kurulu Üyesi
Zahid POYRAZ katılım sağlamıştır.
“Türkiye Markası Lansmanı” Toplantısı: Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi koordinasyonuyla tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak
ortak bir logo ve slogan belirlenmesi, Türkiye’nin gelecek 10 yılına damga
vurması ve uluslararası tanıtımda büyük rol oynaması planlanan projenin
kamuoyuna açıklanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayeleri, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat
ZEYBEKCİ’nin teşrifleri, basın ve iş dünyasının üst düzey katılımıyla 28
Eylül 2014 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan ASTARCI
katılmıştır.
İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı: Türkiye
İhracatçılar Meclisi tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin
CANİKLİ’nin katılımlarıyla 13 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirilen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi İzzet
OKURSOY katılmıştır.
Ulusal İnovasyon Stratejisi Toplantısı: 18 Kasım 2014 tarihinde
İstanbul’da TİM bünyesinde yapılan toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim
Kurulu Başkanı Şerafettin CECELİ katılmıştır.
Türkiye İnovasyon Haftası: 04-06 Aralık 2014 tarihleri arasında TİM
organizasyonunda İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İnovasyon
Haftası Programı”na Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı
Şerafettin CECELİ katılım sağlamıştır.
Turquality Toplantısı: 23 Aralık 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda
gerçekleşen toplantıya Genel Sekreterliğimiz personeli tarafından katılım
sağlanmıştır. Toplantıda Turquality tebliğinde yapılan değişiklikler ve
birliklerin bahsi geçen tebliğ kapsamında gerçekleştirdikleri projeler
tartışılmıştır.
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
“TÜRK İNŞAAT AKSAMI” TURQUALİTY PROJESİ
2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı
İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’
çerçevesinde “Demir veya Çelikten Eşya” sektörünün hedef pazarlardaki
imajının kuvvetlendirilmesi ve “Türk İnşaat Aksamı” marka algısının
yaratılması amacıyla “Enerji Nakil Hatları, GSM Anten Kuleleri, Çelik
Konstrüksiyon ile İnşaat Kalıp ve Aksamı” ürünlerini kapsayan ve
Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında aşağıdaki
çalışmalar yapılacaktır:
 20-22 Ocak 2015 tarihleri arasında Las Vegas/ABD’de düzenlenen
“NAHB Int.Builders’ Show” International Builders Show Fuarı’na
ziyaretçi olarak katılım sağlanmıştır.
 03-06 Şubat 2015 tarihlerinde Las Vegas/ABD’de gerçekleştirilen
“World of Concrete” Fuarı’na 20 m²’lik bir info stand ile katılım
sağlanmıştır.
 Kenya’nın Nairobi şehrinde 02-04 Mayıs 2015 tarihlerinde
düzenlenecek olan “Build Expo Kenya 2015 Fuarı”na 27 m²’lik infostandla katılım sağlanacaktır.
 Tanzanya’nın Dar Es Salaam şehrinde 22-24 Ağustos 2015 tarihlerinde
düzenlenecek olan “Build Expo Tanzanya 2015 Fuarı’na 24 m²’lik infostandla katılım sağlanacaktır.
 Dünya inşaat aksamı ithalatından önemli bir pay alan Afrika ülkelerini
kapsayan bir pazar araştırması yapılması planlanmaktadır.
 Proje kapsamında reklam, ilan vb. tanıtıcı faaliyetler yürütülecektir.
ALIM HEYETİ ORGANİZASYONLARI
 21–25 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yapı Fuarı ile
eş zamanlı olarak bir Alım Heyeti Programı organizasyonu
gerçekleştirilecektir.
DİĞER FAALİYETLER
 Birliğimizin ihracat kayıt rakamlarına ilişkin raporlar ile gerçekleşen
ihracat ve ithalat rakamlarının hazırlanmasına devam edilecektir.
 Genel Sekreterliğimiz ve Ekonomi Bakanlığı web sitelerinde
yayınlanmakta olan Dış Talepler Bülteni uygulaması giriş sayfasında
karşılaşılan sorunlarla ilgili, ihracatçı firmalardan gelen e-posta
mesajları cevaplandırılacaktır.
 Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki web projelerinin içerik yönetim ve
güncellemeleri gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra Birliğimizin resmi
web sitesi için (www.demirbirlik.org) yeni bir tasarım ve yazılım
yaptırılarak hizmete açılacaktır.
 Sektörlerimiz ile ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınan
duyuruların üye firmalarımıza sirküle edilmesine devam edilecektir.
 İhtiyaç duyulan ülke ve sektörlerle ilgili olarak değerlendirme raporları
hazırlanmaya devam edilecektir.
 Gümrük Beyannamesi onaylama, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’nün talimatları ile yürürlükteki ihracat mevzuatı
çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi çalışmalarının yanı
sıra, gerek Birlik merkez veya irtibat bürolarından gerekse de e-Birlik
üzerinden
beyanname
onay
işlemlerinin
en
kısa
sürede
sonuçlandırılması, günümüz teknolojisine uygun programların
geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
 TIR karneleri, ATA, ATR, EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe
şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin
uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin
düzenlenmesi, satışı ve onaylanmasına ilişkin yetki Türkiye İhracatçılar
Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verilmiş olup, söz
konusu işlem ilgili şubemizce yürütülecektir.
 İhracat Yönelik Devlet Yardımları kapsamında;

Yurt dışı bireysel fuarlara katılım için yapılan ön başvuruların 2015
takvim yılı teşvik verilecek fuarlar listesine göre değerlendirilerek
kayıt altına alınmasına,

Devlet yardımları kapsamında, yurt dışı milli veya bireysel düzeyde
gerçekleştirilen fuar katılımlarına ilişkin müracaatların, 2009/5
sayılı
“Yurt
Dışında
Gerçekleştirilen
Fuar
Katılımlarının
Desteklenmesine ilişkin Tebliğ” kapsamında incelenmesi ve
müracaatlara konu hakedişlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası’na bildirilmesine,

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin
desteklenmesi hakkında Tebliğ” kapsamında, müracaatların
incelenmesi ve müracaatlara konu hakedişlerin Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası’na bildirilmesine,

97/5 sayılı “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ” ve
2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin
Karar” kapsamında, müracaatların incelenmesi ve müracaatlara
konu hakedişlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na
bildirilmesine,

2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında,
müracaatların incelenmesi ve müracaatlara konu hakedişlerin
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na bildirilmesine,

Devlet yardımlarıyla ilgili ihracatçıların sorularının yanıtlanmasına,

Devlet yardımları ile ilgili toplantı, seminerler düzenlenmesine,

Seminer ve toplantılara
bilgilendirilmesine
iştirak
edilerek
katılımcı
firmaların
devam edilecektir.
 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı
İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®nin Desteklenmesi Hakkındaki
Tebliğ” çerçevesinde, ilgili tebliğ kapsamındaki firmaların başvuru
dosyalarının otomasyondan ve manuel ortamda incelenmesine ve söz
konusu dosyaların işlemlerinin sonuçlandırılmasına devam edilecektir.
 Turquality mevzuatı ile ilgili olarak tebliğ kapsamındaki firmalar ve
programa katılmak isteyen ihracatçı firmaların bilgilendirilmesine,
firmalarımızın gerek mevzuat, gerekse işleyiş açısından karşılaştıkları
sorunların çözümüne ilişkin firma ziyaretleri yapılmasına ve Turquality
mevzuatı ile ilgili toplantı ve seminerler düzenlenmesine devam
edilecektir.
 Firmalarımız ve çalışanlarının çalışma hayatında ihtiyaç duyacağı
ticari, teknik konular ile iletişim ve yönetim becerileri konularında
eğitim programları ve bağımsız ve kişisel gelişim eğitimlerinin
düzenlenmesi planlanmaktadır.
 Genel Sekreterliğimizce firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya
pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla
firmaların ihtiyaç ve taleplerine göre düzenlenen Dış Ticaret
Eğitimleri’ne devam edilecek ve katılan üye firmalarımızın yetkililerine
Katılım Belgesi verilecektir.
DEMİR VE DEMİR DIŞI
METALLER SEKTÖRÜ
I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ
2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında
azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılı itibariyle, dünya
demir-çelik ihracatındaki söz sahibi ilk beş ülke Çin, Japonya, Almanya, Güney
Kore ve Rusya Federasyonu’dur. Türkiye, 9,9 milyar $ ile dünya ihracatında 215
ülke arasında 15. sırada yer almış olup %2,5 pay almıştır.
Aynı yıl dünyanın toplam demir-çelik ithalatı bir önceki yıla göre %7,3 azalarak
403,8 milyar $ olmuştur. Demir-çelik sektöründe en önemli ithalatçı ülkeler
Almanya, ABD, Çin, Güney Kore ve Türkiye’dir. Türkiye, 2013 yılında 222 ülke
arasında dünyanın en çok demir-çelik ithalatı yapan 5. ülkesi olarak yerini almış
olup, bu sektörde aldığı pay %5’dir.
Grafik 1. Dünya Demir-Çelik İhracatında Başlıca Ülkeler (2011-2013)
Kaynak: Trademap verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
1
Grafik 2. Dünya Demir-Çelik İthalatından Başlıca Ülkelerin Aldığı Paylar-2013 (%)
Kaynak: Trademap verileri
II. DÜNYA BORU SEKTÖRÜ TİCARETİ
Dünya boru ihracatı 2013 yılında bir önceki yıla göre %5,8 düşerek 73 milyar $
olmuştur. Başlıca boru ihracatçısı ülkeler Çin, Almanya, Japonya, İtalya ve
ABD’dir. Türkiye ise 2013 yılında 185 ihracatçı ülke arasında 1,6 milyar $ ile 14.
sırada yer almıştır.
Dünya boru ithalatı 2013 yılında bir önceki yıla göre %5,1 düşerek 75,2 milyon $
olmuştur. Başlıca boru ithalatçısı ülkeler ABD, Almanya, Kanada, S.Arabistan,
Kazakistan ve BAE’dir. Türkiye ise 2013 yılında 224 ithalatçı ülke arasında 750
milyon $ ile 29. sırada yer almakta olup, sektörden aldığı pay %1’dir.
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2
Grafik 3. Dünya Boru Sektörü İhracatında Başlıca Ülkeler (2011-2013)
Kaynak: Trademap verileri
Grafik 4. Dünya Boru Sektörü İthalatından Başlıca Ülkelerin Aldığı Paylar-2013 (%)
Kaynak: Trademap verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
3
III. DÜNYA İNŞAAT AKSAMLARI SEKTÖRÜ TİCARETİ
2013 yılında dünya inşaat aksamı sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,9
artarak 50,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılı itibariyle, dünya inşaat
aksamı sektörü ihracatındaki söz sahibi ilk beş ülke Çin, Almanya, G. Kore, İtalya
ve Polonya’dır. Türkiye, dünya ihracatından 192 ülke arasında %2,8 ile en fazla
pay alan 11. ülke olup, ihracatı 1,4 milyar $’dır.
2013 yılında dünya inşaat aksamı sektörü ithalatı bir önceki yıla göre %2,3
artarak 45 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında dünya inşaat aksamı
sektörü ithalatındaki ilk beş ülke Almanya, ABD, Avustralya, Güney Kore ve
S.Arabistan’dır. Türkiye, dünya ithalatında 47.sırada olup, aldığı pay %0,5 ‘tir.
Grafik 5. Dünya İnşaat Aksamları Sektörü İhracatında Başlıca Ülkeler (2011-2013)
12
11
10
Milyar $
8
5
6
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
Çin
Almanya
G.Kore
2011
İtalya
Polonya
2012
ABD
İspanya
Hollanda
Belçika
Danimarka
2013
Kaynak: Trademap verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
4
Grafik 6. Dünya İnşaat Aksamları Sektörü İthalatında Başlıca Ülkeler (2011-2013)
ABD
6%
Almanya
7%
Avusturalya
5%
G.Kore
4%
S. Arabistan
4%
Diğerleri
59%
Fransa
3%
Japonya
3%
Kanada
3%
İngiltere
3%
Rusya Fed.
3%
Kaynak: Trademap verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
5
V. TÜRKİYE’NİN DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER
SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ
İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre; 2014 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı
metaller ihracatı %1,2 oranında düşüşle toplam 19,9 milyar $ seviyesinde
gerçekleşmiştir.
2014 yılında Türkiye en fazla Irak, ABD, Almanya, BAE ve İngiltere’ye demir ve
demir dışı metaller ihracatı yapmıştır.
Grafik 7. Türkiye Geneli Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatında İlk On Ülke
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
6
Demir-Çelik: 2014 yılında toplam 9,2 milyar $ değerinde demir-çelik ihraç
edilmiştir ve en önemli ihraç pazarları ABD, B.A.E, Irak, İsrail ve Yemen olmuştur.
Kaynak:TÜİK Verileri
Boru: 2014 yılında boru ihracatı 1,6 milyar $ değerinde gerçekleşmiş olup
ihracattaki en önemli ülkeler ABD, Irak, İngiltere, Romanya ve İsrail’dir.
Grafik 8. Türkiye Geneli Boru İhracatında İlk On Ülke
Kaynak:TÜİK Verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
7
İnşaat Aksamı: 2014 yılında toplam 1,5 milyar $ değerinde inşaat aksamı ihraç
edilmiştir ve en önemli ihraç pazarları Irak, Türkmenistan, Azerbaycan, Cezayir,
Suudi Arabistan ve Libya olmuştur.
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
8
V. DOLAR, EURO VE İHRACAT DEĞİŞİM ORANLARI (%)
Dolar ve Euro Kuru ile İhracat Değişim
Oranları (%)
15,00
10,00
5,00
0,00
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haz.
Tem.
Ağus.
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
-5,00
-10,00
-15,00
-20,00
$ Kuru
€ Kuru
Sektör İhraç Fiyatı ($/ton)
DEMİR-ÇELİK
BORU
İNŞAAT AKSAMI
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
9
VI. DOLAR, EURO VE BİRİM FİYAT DEĞİŞİM ORANLARI (%)
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
10
TABLO - 2013-2014 YILLARI TÜRKİYE GENELİ
DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ FİİLİ İHRACAT VERİLERİ
2013 ($)
1.DEMİR VE ÇELİK
HAMMADDE
Pik Demir ve Aynalı Demir
Hurda, Granül, Tozlar
Diğer Hammadde
YARI MAMULLER (Blum-Kütük vb.)
YASSI ÜRÜNLER
Sıcak Hadde Mamulleri
Soğuk Hadde Mamulleri
Kaplanmış Ürünler
Kaplanmamış Ürünler
UZUN ÜRÜNLER
Filmaşin
2014 ($)
DEĞİŞİM(%)
9.918.793.623
9.243.671.563
-6,8
159.189.311
255.929.237
60,8
3.533.014
2.712.584
-23,2
155.615.900
253.206.331
62,7
40.397
10.322
-74,4
824.917.590
289.462.636
-64,9
1.633.692.072
1.591.430.315
-2,6
939.372.692
993.732.126
5,8
93.638.539
121.924.410
30,2
562.986.666
441.134.998
-21,6
37.694.175
34.638.781
-8,1
6.778.259.953
6.325.202.842
-6,7
562.346.455
555.669.535
-1,2
Çubuklar
4.910.724.185
4.399.815.943
-10,4
Profiller
1.141.377.850
1.171.509.968
2,6
163.811.463
198.207.396
21,0
PASLANMAZ ÇELİK ÜRÜNLERİ
108.037.109
261.792.563
142,3
DİĞER ALAŞIMLI ÇELİK ÜRÜNLERİ
266.253.652
357.111.776
34,1
Yarı Mamuller
95.350.743
102.021.527
7,0
Yassı Ürünler
11.056.608
52.133.903
371,5
Uzun Ürünler
159.772.238
202.782.660
26,9
74.063
173.686
134,5
5.568.046.489
5.781.132.470
3,8
1.595.759.634
1.584.167.433
-0,7
89.122.191
93.951.082
5,4
1.375.719.275
1.467.916.039
6,7
Vidalar, Civatalar, Somunlar
260.935.395
307.837.076
18,0
Sofra ve Mutfak Eşyası
267.025.575
298.303.590
11,7
Öğütücü Bilyalar, Kafesler
607.577.889
628.881.864
3,5
Dökme Eşya (Düz)
200.608.172
210.589.066
5,0
Sobalar, Mutfak Soba ve Ocakları
309.637.243
338.281.388
9,3
86.026.727
83.220.547
-3,3
Depo, Sarnıç, Varil, Fıçı
218.067.113
232.238.745
6,5
Sıkıştırılmış, Sıvı Gazlar İçin Kap.
168.808.286
142.686.032
-15,5
Diğer Demir Çelikten Eşya
388.758.989
393.059.608
1,1
15.486.840.112
15.024.804.033
-3,0
3.BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA
1.170.919.124
1.105.160.617
-5,6
4.ALÜMİNYUM VE ALÜM. EŞYA
2.329.772.390
2.510.327.004
7,7
5.DİĞER METALLER VE EŞYA
1.073.337.003
1.187.469.174
10,6
63.572.858
51.311.815
-19,3
20.124.441.487
19.879.072.643
-1,2
Teller
DİĞER DEMiR ÇELiK
2.DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA
Borular
Boru Bağlantı Parçaları
İnşaat Aksamı
Sağlığı Koruyucu Eşya
TOPLAM DEMİR ÇELİK MAMULLERİ
6.PREFABRİK YAPILAR
TOPLAM
Kaynak: TÜİK
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
11
Download