Devamını Okumak İçin Tıklayınız

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Sayı: TİM.AKİB.11.DEMİR.2014/18-1718
19/02/2014
Mersin,
Konu: ABD Antidamping ve TEV NGGS - Demir veya Alaşımsız Çelikten Sıcak Haddelenmiş Yassı
Hadde Ürünleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) tarafından Hindistan, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Tayland ve Ukrayna menşeli
"Demir veya Alaşımsız Çelikten Sıcak Haddelenmiş Yassı Hadde Ürünleri" (GTİP'ler Ek'te bir örneği
kayıtlı dökümanda yer almaktadır) ithalatına yönelik uygulanmakta olan anti-damping ile Hindistan,
Endonezya ve Tayland menşeli mezkur ürün ithalatına yönelik olarak uygulanan telafi edici vergi
önlemlerine ilişkin 5 Kasım 2012 tarihinde başlatılan 2 nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS)
tamamlanmış olup, mezkur soruşturmaya dair son karar, Ek'te bir örneği sunulan 7 Şubat 2014 tarihli
ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış ve bahse konu önlemlerin anılan ülkeler için devamına karar
verilmiştir.
Bu çerçevede, Bakanlıklarınca mezkur ürün grubunun ABD'ye ihracatında kayda değer bir rekabet
avantajı sağlanabileceği mütalaa edilmektedir.
Bilgileriniz rica olunur
Canan Aktan ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter a.
Genel Sekter Yrd.
Ek: GTİP'lerin yer aldığı döküman ve ABD Resmi Gazetesi örneği (3 sayfa)
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download