TBMM B : lll 2 9 . 6 . 1 9 9 8 0 : 2 26. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

advertisement
T.B.M.M.
B:lll
29.6.1998
0:2
26. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erkşan Günkut Paris (OECD) Ticaret Müşa­
virliğine,
27. İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüsamettin Kılıçkaya Münih Başkonsolosluğu Ti­
caret Ataşeliğine,
28. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Feray Erselcan Helsinki Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliğine,
29. ihracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Levent Güvenç Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşa­
virliğine,
30. ihracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Ali Erdem Pretoria Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliğine,
> 31. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Çiğdem Kılıçkaya Bern Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliğine,
32. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Füsun Aktuğ Paris Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliğine,
atanmışlardır.
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili Olarak 55 inci Hükümetin
Göreve Geldiği 1.7.1997 Tarihinden Bugüne Kadar (10.6.1998 Tarihi itibariyle)
Yapılan Atamalar Hakkında Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın
Sayın Bakanımıza Tevcih Ettiği Sorulara ilişkin Bilgiler Aşağıdadır
1. Müsteşar Osman M. Doğangün'ün, Roma Büyükelçiliği Ticaret Başmüşavirliğine atanma­
sı nedeniyle boşalan Dış Ticaret Müsteşarlığı görevine Dış Ticaret Müsteşarı olarak Dr. A. Yavuz
Ege atanmıştır.
2. Müsteşar Yardımcısı Erdoğan Hürbaş'in, Atina Büyükelçiliği Ticaret Başmüşavirliğine
atanması nedeniyle boşalan Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığına Anlaşmalar Genel
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı kadrosunda olup, Genel Müdürlük görevini vekaleten yürü­
ten Üstün Güven atanmıştır.
3. Müsteşar Yardımcısı A. Erdal Onursal'ın Prag Büyükelçiliği Ticaret Başmüşavirliğine atan­
ması nedeniyle boşalan Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığına Avrupa Birliği Genel
Müdürü Reyhan Atmaca atanmıştır.
4. Müsteşar Yardımcısı Yiğit Deriner'in, Bonn Büyükelçiliği Ticaret Başmüşavirliğine atan­
ması nedeniyle boşalan Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığına Serbest Bölgeler Genel
Müdürlüğü Genel Müdürü Kürşad Tüzmen atanmıştır.
5. ithalat Genel Müdürü Ö. Selçuk Demiriz'in, Lizbon Büyükelçiliği Ticaret Başmüşavirliği­
ne atanması nedeniyle boşalan ithalat Genel Müdürlüğüne Eftal Yurday atanmıştır.
6. Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü Emre Ergin'in, Kopenhag Büyükelçiliği Ti­
caret Başmüşavirliğine atanması nedeniyle boşalan Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlü­
ğüne Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Kıral atanmıştır.
7. DYP Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller'in Danışmanlığını yürüten ve Anlaşmalar Genel
Müdürü görevini uhdesinde tutan Akın Istanbullu'nun Dış Ticaret Uzmanı kadrosuna atanması ne­
deniyle boşalan Anlaşmalar Genel Müdürlüğüne Müsteşarlık Müşaviri kadrosunda olup, Anlaşma­
lar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı vekili olarak görevli bulunan S. Regent Zencirci
atanmıştır.
-646-
Download