tablo 1.5 bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması

advertisement
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :40.3
Adı :
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Yılı : 2016
11
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
4.551.819,28
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
03
800
800
03
800
800
04
800
800
05
01
Faiz Gelirleri
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
01
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
174.664,94
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
174.664,94
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
02
Cari Yıl (N)
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
4.371.030,00
4.371.030,00
Diğer Gelirler
05
6.124,34
79,09
6.045,25
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
20/12/2016 11:32
4.551.819,28
Sayfa 1 / 1
Download