1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

advertisement
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.96
Adı :
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2017
2
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
11.204.327,40
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
830
830
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
830
830
02
Cari Yıl (N)
PERSONEL GİDERLERİ
2.200.380,26
2.056.060,22
139.500,00
4.820,04
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
315.904,45
01
Memurlar
300.153,67
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
04
Geçici Personel
830
830
03
03
830
830
02
13.342,50
2.408,28
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
528.865,61
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
195.478,73
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
106,00
03
05
Hizmet Alımları
314.352,01
830
830
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
2.396,62
Cari Transferler
48.950,24
830
830
05
01
Görev Zararları
33.800,00
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
830
06
830
06
03
05
16.532,25
Sermaye Giderleri
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
8.110.226,84
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
12/04/2017 13:25
15.150,24
8.110.226,84
11.204.327,40
Sayfa 1 / 1
Download