Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :5.0
Adı :
DANIŞTAY
Yılı : 2016
Ay : 5
Ekonomik
Kodlar
GELİRLERİN
600
TÜRÜ
Cari Yıl (N)
4.705.999,15
GELİRLER HESABI
600
01
600
600
01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
518.992,60
600
600
01
05
Damga Vergisi
379.100,19
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
317.067,12
600
600
03
Kira Gelirleri
317.067,12
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
227.279,80
600
600
04
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
227.279,80
Diğer Gelirler
146.416,98
600
600
05
01
Faiz Gelirleri
05
03
Para Cezaları
600
600
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
600
25
Vergi Gelirleri
03
06
04
03
05
25
01
3.999.836,25
3.101.743,46
235,13
10.498,70
135.683,15
Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VElEd Gel
15.399,00
Gen BütKap Kamu İdBedelsiz Olarak Al Mali Olmayan VElEd Gel
15.399,00
GELİRLERİN TOPLAMI :
22/06/2016 13:47
4.705.999,15
Sayfa 1 / 1
Download