54.160.521,46 54.361.997,97 339.315,02 BÜTÇE GELİRLERİ

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 38.41
Ekonomik
Kodlar
830
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GİDERLER HESABI
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik
54.160.521,46
40.459.894,50
800 03
39.873.094,67
800 03
83.180,00
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
8.710.933,57
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
138.810,02
800 04
02
6.993.406,04
800 04
04
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
119.022,51
830
830
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
245.787,30
01
05
Diğer Personel
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
03
830
830
02
04
03
6.944.394,63
43.174.728,04
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
43.174.000,00
Diğer Gelirler
800 05
01
Faiz Gelirleri
İşçiler
12.605,15
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
33.057,15
800 05
800 05
02
Geçici Personel
09
Diğer Çeşitli Gelirler
5.231.297,31
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
1.821,20
03
05
Hizmet Alımları
2.889.253,15
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
25.418,51
830
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Cari Transferler
346.214,75
830
830
05
02
Hazine Yardımları
319.500,00
05
03
830
06
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
830
06
01
Mamul Mal Alımları
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
05
800 05
165.828,71
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
3.349,11
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
22/05/2017 14:18
2.170.377,35
82.956,87
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
54.361.997,97
8.876.762,28
01
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
830
PERSONEL GİDERLERİ
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
3
1.203,60
60.266,63
810 03
810 03
01
810 05
810 05
01
2.310.507,65
451.005,46
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
728,04
1.162.218,13
697.284,06
54.361.997,97
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
339.315,02
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
272.627,02
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
272.627,02
Diğer Gelirler
66.688,00
Faiz Gelirleri
66.688,00
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
339.315,02
26.714,75
1.129.708,86
22.032,00
1.079.946,86
27.730,00
54.160.521,46
54.022.682,95
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Kurum Kodu : 38.41
Ekonomik
Kodlar
Adı :
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
22/05/2017 14:18
Ay:
(A- D):
Ekonomik
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
3
Cari Yıl (N)
137.838,51
Sayfa 2 / 2
Download