Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

advertisement
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :40.8
Adı :
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
Yılı : 2017
1
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
114.248.174,93
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
03
800
800
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
06
Kira Gelirleri
800
04
800
04
800
05
800
05
01
Faiz Gelirleri
800
800
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
1.111.932,89
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
1.699.819,19
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03
810
03
30.186.189,59
42.921,26
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
Diğer Gelirler
810
810
30.229.110,85
2.897.672,52
9.458,67
1.699.819,19
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
1.699.819,19
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
21/02/2017 17:01
80.000.000,00
4.019.064,08
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
01
80.000.000,00
112.548.355,74
Sayfa 1 / 1
Download