dış kaynaklı proje listesi

advertisement
DIŞ KAYNAKLI PROJE LİSTESİ
FİKİR AŞAMASINDA YER ALAN PROJE LİSTESİ
ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAK YATIRIMLARI PROJESİ
1
DIŞ KAYNAKLI PROJE LİSTESİ
HAZIRLIK AŞAMASINDA YER ALAN PROJE LİSTESİ
KÜÇÜK YATIRIMLAR FONU (SIF): ANADOLU ÇAPRAZI BOYUNCA SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ
UNDP EGE NEHİRLERİ PROJESİ
NATURA 2000 İLETİŞİM STRATEJİSİ VE EKOLOJİK ETKİ DEĞERLENDİRME PROJESİ
2
DIŞ KAYNAKLI PROJE LİSTESİ
UYGULAMADA OLAN PROJE LİSTESİ
ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYONU PROJESİ
HFO KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ PROJESİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİNİN AZALTILMASI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINA KATKI SAĞLAMAK İÇİN TÜRKİYE SULAK ALANLARININ
KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ PROJESİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI PROJESİ
TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETİM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI (KARBON TİCARETİ) PROJESİ
TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ULUSAL HAVZA YÖNETİMİ STRATEJİSİ PROJESİ
3
DIŞ KAYNAKLI PROJE LİSTESİ
TAMAMLANAN PROJE LİSTESİ
ALT YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
ÇÖLLEŞMEYİ İZLEME (DESERT WATCH) PROJESİ
DAĞLIK YERLEŞİMLERDE KATILIMCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SOSYO - EKONOMİK REFAHIN İYİLEŞTİRİLMESİ: YUNT DAĞI MODELİ PROJESİ
DENENMİŞ YEREL ÇEVRE KORUMA YÖNETİM VE ARAÇLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ
DOĞU ANADOLU SU HAVZALARI REHABİLİTASYON PROJESİ
GEDİZ NEHİR HAVZASI KAPSAMLI ÇEVRE MASTER PLANI PROJESİ
GÖKSU DELTASI ÖÇKB’DE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK KULLANIMI ENTEGRE PROJESİ
GTZ PROJESİ: ÇEVRE VE DOĞANIN KORUNMASI
HALON BANKASI VE YÖNETİMİ PROJESİ
ISTRANCA/YILDIZ DAĞLARI’NDA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI - SINIRÖTESİ BİYOSFER REZERVİ KAVRAMININ
İLANI VE UYGULANMASI İÇİN UYGUN ZAMAN VE ÇAĞRI PROJESİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA I. ULUSAL RAPORUN HAZIRLANMASI PROJESİ
İSKENDERUN KÖRFEZİ ALANINDA ENDÜSTRİYEL ORTAK YAŞAM PROJESİNE DOĞRU PROJESİ
KIZILÇAM ORMANLARINDA YANGIN SONRASI VEJETASYONUN ZAMANSAL VE YAPISAL DEĞİŞİMİ PROJESİ
KİRLETİCİ SALINIM VE TAŞINIM KAYDI - PİLOT PROJE
4
DIŞ KAYNAKLI PROJE LİSTESİ
TAMAMLANAN PROJE LİSTESİ
KÖYCEĞİZ - DALYAN ENTEGRE ÇEVRE KORUMA PROJESİ
MARMARA DENİZİ HAVZASI ÇEVRE MASTER PLANI VE YATIRIM STRATEJİSİ PROJESİ
METAP PATARA BÖLGESİ YÖNETİM PLANI PROJESİ
MİLLİ PARKLAR VE KORUMA ALANLARI YÖNETİMİ, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE KIRSAL KALKINMA PROJESİ
MUŞ - BİNGÖL KIRSAL KALKINMA PROJESİ
ORDU - GİRESUN KIRSAL KALKINMA PROJESİ
ORTADOĞU SU HAVZALARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME PROJESİ
SOSYAL RİSKİ AZALTMA PROJESİ (SRAP) KAPSAMINDA DANIŞMAN OLARAK ÇALIŞACAK TEKNİK ELEMANLARIN EĞİTİMİ PROJESİ
TUZ GÖLÜ HAVZASI ENTEGRE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI PROJESİ
TÜRKİYE KAVAKÇILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ
TÜRKİYE SEL VE DEPREM ACİL YARDIM PROJESİ (TEFER)
TÜRKİYE’DE TÜPLÜ FİDAN ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI TEKNİKLERİNİN VE ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ GTZ PROJESİ: ÇEVRE VE DOĞANIN
KORUNMASI PROJESİ
YILLIK HALKA KALINLIKLARINDAN BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE GEÇMİŞTE YAŞANMIŞ İLKBAHAR YAĞIŞ MİKTARLARININ TESPİTİ PROJESİ
YOZGAT KIRSAL KALKINMA PROJESİ
5
Download