tablo 1.5 bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması 800 810 bütçe

advertisement
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :38.34
Adı :
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
6
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
106.048.353,93
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
03
800
800
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
06
Kira Gelirleri
800
04
800
04
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
800
800
04
05
Proje Yardımları
1.047.117,34
Diğer Gelirler
7.167.233,66
800
800
05
01
Faiz Gelirleri
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
2.986.101,06
800
810
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
3.667.802,08
810
03
810
810
03
810
810
05
05
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
6.671.002,93
6.307.774,86
363.228,07
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05
91.163.000,00
513.330,52
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
01
92.210.117,34
617.276,43
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
614.125,52
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
614.125,52
Diğer Gelirler
3.150,91
01
Faiz Gelirleri
1.024,48
09
Diğer Çeşitli Gelirler
2.126,43
05
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
06/08/2015 09:02
105.431.077,50
Sayfa 1 / 1
Download