halojenler konusunun istasyonlarda öğrenme modeli ile işlenmesi

advertisement
XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002
KE-S1.0
HALOJENLER KONUSUNUN İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİ İLE
İŞLENMESİ
İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Oya ŞEN, Soner YAVUZ
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü,
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Bey tepe/Ankara
Lise I kimya konularından halojenler konusunun öğrencilere anlatımı fiziksel ve kimyasal
özellikleri nedeniyle öğrenme çarkı modeline uygunluk gösterirler. Halojenlerin
elektronegatiflikleri, atomik veya iyonik yarı çapları ve diğer bazı fiziksel özellikleri düzgün
değişimler gösterir. Diğer yönden halojenlerin HX formülündeki asitlerinin amonyak ile
verdiği reaksiyonlar ve aktiflik sıralarını açıklayan örnekler değişik sunuşlar halinde
öğrenciye yaptırılabilir. Bunun yanında katı halojen olan iyodun çeşitli organik çözücülerde
verdiği renkler, I2-I3- farklılığının nişasta ile gösterimi öğrenme çarkı istasyonlarında
yapılabilir. Bu amaçla halojenlerin öğrenciye anlatımında şekiz istasyon kurulması ve bu
istasyonlarda sırasıyla
1. İstasyon:
Halojenlerin fiziksel özellikleri,
2. İstasyon:
İyodun çeşitli çözeltilerdeki renkleri,
3. İstasyon:
Hidrojen halojenürler,
4. İstasyon:
Halojen asidlerinin NH3 ile reaksiyonu,
5. İstasyon:
Hipohalojenürler,
6. İstasyon:
Halojenlerin biyolojik sistemdeki yeri,
7. İstasyon:
Halojenlerin ekolojik sistemdeki önemi,
8. İstasyon:
Halojenlerin ametalik aktiflik sırası,
Şeklinde olması düşünülerek ilgili model hazırlanmış ve Hacettepe Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 2. Sınıf öğrencilerinden 39 kişiye uygulanmış ve
öğrenci başarısı sonuçta'Kimya Başarı Testi (KBT) ile kontrol edilmiştir.
578
Download