Tablo 1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2017
Adı :
Kurum Kodu : 38.21
Ekonomik
Kodlar
830
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GİDERLER HESABI
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik
224.189.714,16
800
151.408.059,36
800 03
140.177.006,24
800 03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3.451.011,84
İŞÇİLER
5.566.371,67
04
GEÇİCİ PERSONEL
1.620.630,10
05
Diğer Personel
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
10.746.777,28
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
593.039,51
800 04
02
25.645.692,73
800 04
24.026.898,38
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
01
03
830
830
01
01
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
460.946,88
02
03
İşçiler
956.589,58
830
830
02
04
Geçici Personel
201.257,89
02
05
Diğer Personel
830
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
23.892.235,03
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
830
03
03
Yolluklar
775.490,46
03
04
Görev Giderleri
129.771,16
830
830
03
05
Hizmet Alımları
6.999.412,01
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
03
07
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
830
03
09
Tedavi ve Cenaze Giderleri
830
830
05
Cari Transferler
13.328.958,78
7.025,61
2.315.760,09
335.580,03
185.273.033,99
181.307.500,00
04
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
800 04
800 05
05
Proje Yardımları
363.025,00
Diğer Gelirler
13.206.944,43
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800 05
800 05
03
Para Cezaları
09
Diğer Çeşitli Gelirler
5.772.014,45
Sermaye Gelirleri
1.100.721,00
Taşınmaz Satış Gelirleri
1.100.721,00
800 06
800 06
01
253.960,27
810 03
6.661.431,56
519.538,15
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
3.602.508,99
212.296.737,44
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
35.362,42
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
25.789,29
22.761,23
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
810 03
810 05
06
Kira Gelirleri
3.028,06
Diğer Gelirler
5.736,36
09
Diğer Çeşitli Gelirler
5.736,36
4.200,00
810 05
810 06
Sermaye Gelirleri
3.836,77
113.350,00
810 06
02
Taşınır Satış Gelirleri
3.836,77
5.099.500,95
05
Görev Zararları
05
02
Hazine Yardımları
830
05
03
830
05
04
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
Hane Halkına Yapılan Transferler
830
830
05
06
Yurtdışına Yapılan Transferler
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
6.909.318,46
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
6.425.352,04
830
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
4.809.555,59
4.691.500,00
279.000,00
11.450,95
18.144.226,09
26/07/2017 09:08
1.969.260,74
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
810 03
236,89
01
06
212.296.737,44
12.716.038,02
01
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
830
PERSONEL GİDERLERİ
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
6
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
35.362,42
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2017
Kurum Kodu : 38.21
Ekonomik
Kodlar
Adı :
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
26/07/2017 09:08
Ay:
(A- D):
Ekonomik
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
6
Cari Yıl (N)
224.189.714,16
212.261.375,02
11.928.339,14
Sayfa 2 / 2
Download