1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 630

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.3
Adı :
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Yılı : 2017
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
2.378.781,55
GİDERLER HESABI
630
01
630
630
01
630
630
02
630
630
03
630
630
Personel Giderleri
01
7
1.463.389,04
Memurlar
1.463.389,04
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
232.312,12
Memurlar
232.312,12
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
259.194,42
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
24.376,58
03
03
Yolluklar
68.202,45
03
05
Hizmet Alımları
46.206,84
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
73.103,99
630
630
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
45.633,68
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
630
05
630
05
630
630
05
630
630
14
14
02
01
03
1.670,88
Cari Transferler
117.016,90
01
Görev Zararları
61.016,90
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
56.000,00
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
306.869,07
01
Kırtasiye Malzemeleri
10.677,11
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme
630
630
14
05
Temizleme Ekipmanları
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
630
14
15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar
14
1.341,07
290.009,46
GİDERLER TOPLAMI :
21/08/2017 10:32
479,01
4.362,42
2.378.781,55
Sayfa 1 / 1
Download