bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 38.34
Ekonomik
Kodlar
830
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GİDERLER HESABI
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik
199.389.845,14
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
136.379.695,77
800 03
131.597.901,30
800 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.545.316,94
Kira Gelirleri
1.064.887,48
800 03
800 04
06
İŞÇİLER
04
GEÇİCİ PERSONEL
1.574.406,13
05
Diğer Personel
597.183,92
800 04
02
22.563.253,69
800 04
21.690.512,43
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
01
03
830
830
01
01
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
274.432,33
02
03
İşçiler
184.933,97
830
830
02
04
Geçici Personel
407.403,10
02
05
Diğer Personel
830
03
830
03
830
830
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
5.971,86
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
21.934.158,98
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
9.440.202,92
03
03
Yolluklar
831.066,59
03
04
Görev Giderleri
138.120,11
830
830
03
05
Hizmet Alımları
10.430.129,48
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
03
07
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
05
830
05
01
Görev Zararları
3.530.000,00
830
830
05
02
Hazine Yardımları
2.080.000,00
05
03
830
830
05
06
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
Yurtdışına Yapılan Transferler
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
830
830
06
04
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
830
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Cari Transferler
06
26.831,25
571.356,33
496.452,30
5.936.815,95
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
10
Cari Yıl (N)
202.235.168,86
10.405.478,14
8.623.401,03
1.782.077,11
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
179.972.857,14
179.636.000,00
04
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
800 04
800 05
05
Proje Yardımları
326.857,14
Diğer Gelirler
11.856.833,58
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800 05
800 05
03
Para Cezaları
09
Diğer Çeşitli Gelirler
940.394,16
810 03
810 03
01
810 05
810 05
09
6.084.981,63
22.046,79
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
10.000,00
4.809.411,00
202.235.168,86
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
325.610,19
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
325.119,73
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
325.119,73
Diğer Gelirler
490,46
Diğer Çeşitli Gelirler
490,46
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
325.610,19
320.339,95
6.476,00
12.575.920,75
21/11/2016 13:21
4.492.364,66
44.950,40
320.029,01
7.111.485,67
607.091,01
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Kurum Kodu : 38.34
Ekonomik
Kodlar
Adı :
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
21/11/2016 13:21
Ay:
(A- D):
Ekonomik
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
10
Cari Yıl (N)
199.389.845,14
201.909.558,67
-2.519.713,53
Sayfa 2 / 2
Download