TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :20.0
Adı :
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Yılı : 2017
Ay : 8
Ekonomik
Kodlar
GELİRLERİN
600
TÜRÜ
623.384.448,53
GELİRLER HESABI
600
01
600
600
01
600
600
600
03
600
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
600
600
03
06
Kira Gelirleri
600
600
04
01
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
04
03
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
600
05
600
05
01
Faiz Gelirleri
600
600
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
03
Para Cezaları
600
600
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
600
600
11
600
25
Cari Yıl (N)
Vergi Gelirleri
15.081.111,92
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
4.380.145,06
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
1.309.036,12
01
05
Damga Vergisi
9.094.699,46
01
06
Harçlar
297.231,28
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
284.980.522,18
284.812.401,90
168.120,28
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
7.563.443,50
7.540.093,50
23.350,00
Diğer Gelirler
313.113.741,15
46.939,14
16.486.017,67
8.647.815,52
287.932.968,82
Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
11
01
25
02
2.636.803,38
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur
2.636.803,38
Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VElEd Gel
8.826,40
Özel BütKap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan VElEd Gel
8.826,40
GELİRLERİN TOPLAMI :
20/09/2017 09:15
623.384.448,53
Sayfa 1 / 1
Download