gelirlerin ekonomik sınıflandırılması

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.3
Adı :
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
600
GELİRİN TÜRÜ
3
Cari Yıl (N)
42.513.894,65
GELİRLER HESABI
600
03
600
600
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
06
Kira Gelirleri
2.394.344,99
600
04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
28.173.969,73
600
04
01
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
600
600
04
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
04
04
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
600
600
04
05
Proje Yardımları
1.081.561,51
Diğer Gelirler
1.675.732,64
600
600
05
01
Faiz Gelirleri
863.224,04
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
654.140,26
600
600
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
600
11
600
11
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
05
99
12.566.182,35
10.171.837,36
1.949.877,85
25.000.000,00
142.530,37
44.379,16
113.989,18
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
98.009,93
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
98.009,93
GELİRLER TOPLAMI :
24/04/2015 13:14
42.513.894,65
Sayfa 1 / 1
Download