4.237.324,39 4.254.668,01 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B) 4.254

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 40.2
Ekonomik
Kodlar
830
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
Ay:
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
4.237.324,39
Personel Giderleri
2.232.641,71
800 03
2.000.111,48
800 03
800 04
830
01
830
01
01
Memurlar
830
830
01
02
Sözleşmeli Personel
232.530,23
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
383.941,04
830
830
02
01
Memurlar
341.442,10
02
02
Sözleşmeli Personel
830
03
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
830
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
707,00
830
830
03
05
Hizmet Alımları
1.334.847,85
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
03
07
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
05
830
05
830
06
830
06
01
Mamul Mal Alımları
830
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
02
42.498,94
1.510.970,59
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
122.025,01
20.427,61
800 04
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
06
02
800 05
Cari Yıl (N)
4.254.668,01
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2.847,60
Kira Gelirleri
2.847,60
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
4.250.000,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
4.250.000,00
Diğer Gelirler
800 05
03
Para Cezaları
800 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
1.820,41
199,59
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
1.620,82
4.254.668,01
8.421,84
21.930,53
2.610,75
88.501,86
Cari Transferler
01
800
GİDERLER HESABI
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
5
Görev Zararları
88.501,86
21.269,19
19.764,69
1.504,50
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
21/06/2016 11:09
(A- D):
4.237.324,39
4.254.668,01
-17.343,62
Sayfa 1 / 1
Download