tablo 1.5 bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması 800 810 bütçe

advertisement
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :38.23
Adı :
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
6
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
167.324.313,64
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
03
800
800
03
800
800
800
800
04
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
04
05
Proje Yardımları
79.869,22
800
05
Diğer Gelirler
9.171.928,14
800
05
01
Faiz Gelirleri
800
800
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
03
Para Cezaları
800
810
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
810
04
810
04
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
13.499.510,28
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
9.175.634,45
03
05
Kurumlar Karları
2.351.000,00
03
06
Kira Gelirleri
1.972.875,83
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
144.573.006,00
308.516,89
3.975.138,83
6.503,29
4.881.769,13
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
03
144.652.875,22
27.303,30
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
27.303,30
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
27.303,30
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
23/07/2015 10:23
167.297.010,34
Sayfa 1 / 1
Download