46.670.025,08 47.430.905,86 13.993,31 BÜTÇE GELİRLERİ

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.34
Ekonomik
Kodlar
830
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ay:
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
46.670.025,08
GİDERLER HESABI
800
35.732.394,33
800 03
34.682.261,42
800 03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
382.346,84
İŞÇİLER
254.692,30
04
GEÇİCİ PERSONEL
270.130,46
05
Diğer Personel
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
278.418,81
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
142.963,31
800 04
02
6.019.531,32
800 04
05
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
01
03
830
830
01
01
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
03
İşçiler
830
830
02
04
Geçici Personel
02
05
Diğer Personel
830
03
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
830
03
03
Yolluklar
84.217,89
03
04
Görev Giderleri
17.927,81
830
830
03
05
Hizmet Alımları
1.606.611,80
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
5.841.209,14
830
03
830
05
830
05
03
830
830
05
06
830
06
08
800 05
45.020.117,34
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
Proje Yardımları
44.940.000,00
Diğer Gelirler
800 05
01
Faiz Gelirleri
4.713,99
800 05
800 05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
09
Diğer Çeşitli Gelirler
1.429,96
3.784.040,41
1.957.821,56
1.414,63
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
Yurtdışına Yapılan Transferler
810 03
810 03
01
810 05
2.003.821,34
224.887,38
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
80.117,34
1.459.687,26
319.246,70
47.430.905,86
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
13.993,31
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
10.842,40
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
10.842,40
Diğer Gelirler
3.150,91
76.571,55
810 05
01
Faiz Gelirleri
1.024,48
39.475,17
810 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
2.126,43
77.833,74
Cari Transferler
128.548,37
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
126.613,23
45.565,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
47.430.905,86
406.967,18
01
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
830
PERSONEL GİDERLERİ
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
3
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
13.993,31
72.193,94
5.639,80
06
1.056.225,28
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
1.056.225,28
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
13/05/2015 10:32
(A- D):
46.670.025,08
47.416.912,55
-746.887,47
Sayfa 1 / 1
Download