1.4 giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu 630

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.7
Adı :
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
8
Cari Yıl (N)
9.000.024,17
630
01
630
630
01
01
MEMURLAR
01
03
İŞÇİLER
630
630
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
630
630
02
02
630
03
630
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
417.640,31
630
630
03
03
YOLLUKLAR
103.406,39
03
04
GÖREV GİDERLERİ
630
630
03
05
HİZMET ALIMLARI
03
06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
630
630
03
07
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
03
08
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
630
05
630
05
630
630
05
05
630
12
630
12
630
13
630
13
630
14
630
14
630
630
PERSONEL GİDERLERİ
4.612.441,28
4.403.298,29
204.236,08
4.906,91
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
738.423,09
01
MEMURLAR
714.406,54
03
İŞÇİLER
02
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
24.016,55
2.053.372,60
6.879,67
1.305.088,55
31.638,28
186.914,00
1.805,40
CARİ TRANSFERLER
665.411,80
01
GÖREV ZARARLARI
353.492,69
03
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
04
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
66.158,04
245.761,07
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
2.003,16
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar
2.003,16
Amortisman Giderleri
30.022,01
Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri
30.022,01
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
290.542,59
01
Kırtasiye Malzemeleri
119.988,59
14
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
630
630
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
14
05
Temizleme Ekipmanları
630
630
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
14
07
Yiyecek
12.429,38
630
630
14
08
İçecek
21.903,78
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
29.107,11
630
630
14
13
Yedek Parçalar
11.829,12
14
15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar
31.944,16
630
630
14
17
Basınçlı Ekipmanlar
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
37.412,85
630
30
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
607.804,62
03
03
30/09/2015 08:46
3.728,52
192,01
41,84
15.242,94
1.837,09
4.885,20
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.7
Adı :
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
630
30
630
99
630
99
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
06
99
8
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
607.804,62
Diğer Giderler
3,02
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
3,02
GİDERLER TOPLAMI :
30/09/2015 08:46
9.000.024,17
Sayfa 2 / 2
Download