TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.25
Adı :
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2017
3
Ay :
Ekonomik
Kodlar
600
GELİRİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
9.065.242,45
GELİRLER HESABI
600
03
600
600
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
1.774.054,00
03
06
Kira Gelirleri
1.912.470,79
600
600
03
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
600
600
04
04
600
05
600
05
01
Faiz Gelirleri
600
600
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
600
11
600
11
600
25
600
25
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3.692.244,80
5.720,01
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
323.364,74
04
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
215.364,74
05
Proje Yardımları
108.000,00
Diğer Gelirler
4.959.932,33
04
99
01
325.179,27
4.484.332,26
150.420,80
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
57.363,86
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
57.363,86
Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel
32.336,72
Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var ElEd Gel
32.336,72
GELİRLER TOPLAMI :
24/04/2017 13:42
9.065.242,45
Sayfa 1 / 1
Download