ISBS - International Sustainable Buildings Symposium 26 – 28 May

advertisement
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
Sayın Yetkili,
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü tarafından Ankara’ da 26-28 Mayıs 2010
tarihleri arasında “Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu “ISBS” düzenlenmektedir. Avrupa
Birliği Leonardo da Vinci Hayatboyu Öğrenme Programı Hareketlilik Projeleri çerçevesinde
gerçekleştirilen “Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri Kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme
Yönteminin İncelenmesi” projesi kapsamında düzenlediğimiz uluslararası sempozyuma sizleri davet
etmekten büyük bir mutluluk ve onur duymaktayız.
Birincisi düzenlenecek olan sempozyumda yurtiçi ve yurtdışından gelecek bilim adamları, uzmanlar ile
uygulamacı ve denetim mekanizmalarında görev alan kurum-kuruluşların biraraya getirilmesi
hedeflenmektedir. Bu sempozyumda, “sürdürülebilir yapılar ve çevre”, “sürdürülebilir planlama”,
“enerji ve çevre”, “çevre kirliliği kontrolü ve denetimi” ve “çevre politikaları ve uygulamaları”
alanlarında geleceğe yönelik öngörülerin ortaya konacağı ve çözümler üretileceği, ülkemizde
sürdürülebilir yapılar konusundaki gelişmelerin değerlendirileceği ve bilgi alışverişinde bulunulacağı bir
tartışma platformu oluşturulacaktır. Yurtdışından gelecek olan, bu konuda dünyaca tanınan önemli
bilim adamları davetli konuşmacı olarak sempozyuma katılacaktır.
“Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu” hazırlık çalışmaları devam ederken, sempozyumla
birlikte aynı tarihlerde yapı malzemelerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesine yönelik olan
“GaBi” bilgisayar programının tanıtımını kapsayan bir eğitim seminerinin düzenlenmesi de
planlanmaktadır. Bu bağlamda sempozyum, araştırmacılar, Türkiye’de ve dünyada çevre teknolojileri
ve yapı sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar, şirketler, belediyeler ve diğer resmi ve
özel kurum yetkililerini bir araya getirecektir. Bu sempozyumla, sektörde faaliyet gösteren ulusal ve
uluslararası tüm firmalara kendi ürün ve hizmetlerini tanıtma, yerli-yabancı uzmanlar ve resmi kurum
yetkilileriyle bir araya gelme, işbirlikleri oluşturma fırsatı da sunulmaktadır.
ISBS’nin hedeflerini gerçekleştirmesi yönündeki hazırlıklar için Ulusal Düzenleme Kurulu, Bilim
Kurulunun değerli görüşleri doğrultusunda çalışmaktadır. Uluslararası Yürütme kurulu için de Almanya
Baden-Wüerttenberg Çevre Bakanlığı, Stuttgart Üniversitesi, PE International GmbH Çevre Danışmanı
Kuruluşu, DIBU - Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü, DGNB - Alman Sürdürülebilir Yapı Kurulu, ÇEDBİK Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Transsolar İklim Mühendisliği şirketi başta olmak üzere birçok kurum
ve kuruluştan destek alınmaktadır. Bununla birlikte, sizlerin de desteği sempozyumun başarısında büyük
rol oynayacaktır inancındayız.
ISBS Ulusal Düzenleme Kurulu, stand açılması ve sponsorluk seçenekleri konusunda size ekte bilgi
sunulmaktadır. Önerilen sponsorluklardan bir veya birden fazlasını seçebileceğiniz gibi bunların dışında
sizin sunmak istediğiniz sponsorluk destekleri varsa, bunları da Ulusal Düzenleme Kuruluna
iletebilirsiniz. Sempozyum ile ilgili her türlü konuda Sempozyum Sekreterliği ile iletişime geçmeniz bizi
mutlu edecektir.
Ayrıntılı bilgiye sempozyum web sayfasından www.isbs.gazi.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sorularınız için [email protected] adresine e-mail gönderebilirsiniz.
Sempozyuma ilgi duyan değerli kurum ve kuruluşların katılım ve sponsorluk destekleri için şimdiden
teşekkürlerimizi sunarken, sempozyumun bilim dünyasına yararlı olmasını dileriz. Saygılarımızla.
"Uluslararası Yürütme Kurulu" adına
Yrd. Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN
Sempozyum Başkanı
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
Sempozyumun Amacı
“Sürdürülebilir gelişme”, son yıllarda her disiplinin kalkınma kuramları, modelleri ve politikaları içinde
vurgulanarak kullanılan bir kavramdır. Özellikle her ülke ekonomik gelişimini “sürdürülebilir” ilkeler
temeline oturtmaya çalışmaktadır. “Sürdürülebilirlik” toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini
amaçlayan anahtar bir kavramdır. Bu kapsamda, ekosistem dengeleri bozulmadan çevre kalitesinin
iyileştirilmesi sürdürülebilir yapı tasarımının temel hedefidir. Çevre doğal, ekonomik ve insani
değerlerle birlikte, canlı ve cansız varlıkların her çeşit eylem ve davranışını etkileyen fiziksel, kimyasal,
biyolojik ve toplumsal nitelikteki etkenlerin bütünüdür. Yapı da çevrenin bir bileşenidir ve yaşam süreci
içinde yerel veya küresel ölçekte çevre ile ilişkilerini sürdürür. Bu bağlamda, çevre bilinçli
sürdürülebilir bir yapı, ekosistem dengelerini bozmadan canlı ve cansız varlıkların birarada var olmasını
sağlamalı, insan sağlığını güven altına almalı ve kaynakları ekonomik kullanmalıdır.
Sürdürülebilir yapı tasarımının hedefi, kullanıcılara nitel, nicel, fiziksel ve psikolojik göstergeler
bazında uygun ortamlar sunmaktır. Sürdürülebilir yapı ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel
sürdürülebilirlik boyutlarıyla tanımlanabilir. Bu bağlamda, ekolojik sürdürülebilirlik kaynakların ve
ekosistemin korunumuna, ekonomik sürdürülebilirlik kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği ve
kullanım bedellerinin düşük olmasına, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ise insan sağlığı ve konforunun
sağlanmasına ve sosyal, kültürel değerlerin korunumuna ilişkin kurguları düzenler. Bu kurguların
irdeleneceği sempozyumda “sürdürülebilir yapılar ve çevre”, “sürdürülebilir planlama”, “enerji ve
çevre”, “çevre kirliliği kontrolü ve denetimi” ve “çevre politikaları ve uygulamaları” alanlarında
geleceğe yönelik öngörülerin ortaya konması, tartışılması, çözümler üretilmesi ve yeni açılımlar
sağlanması hedeflenmektedir.
Sempozyum Konuları
1 - Sürdürülebilir Yapılar ve Çevre
Sürdürülebilirlik - Yapı İlişkisi
Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri
Sürdürülebilir Yapıların Yapım ve Yönetimi
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları
2 - Sürdürülebilir Planlama
Sürdürülebilirlik - Kentsel/Kırsal Planlama
İlişkisi
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Kentsel Alanların Rehabilitasyonu
Kentsel Dönüşüm
Kültürel/Tarihi Miras ve Çevre
Peyzaj Planlaması
3 - Enerji ve Çevre
Enerji Etkin Yapı Tasarımı ve Üretimi
Mikroklima Denetimi
Yapı Performansı Değerlendirmesi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yaşam Döngüsü Değerlendirme
Çevresel Ürün Bildirgeleri
Simülasyon Programları
4 - Çevre Kirliliği Kontrolü ve Denetimi
Küresel İklim Değişikliği
Hava/Su/Toprak Kirliliği
Ekolojik Zehirlenme
Kaynakların Korunumu
Biyolojik Çeşitlilik
Atık Yönetimi
5 - Çevre Politikaları ve Uygulamaları
Çevre Bilimleri ve Teknolojileri
Çevre Bilinci ve Bilgi Sistemleri
Çevre ve İnsan Sağlığı
Yasa, Yönetmelik, Strateji, Prensip ve
Standartlar
Çevre Ekonomisi/Eğitimi/Yönetimi/Hukuku
Yerel Yönetimler ve Çevre
Uluslararası İlişkilerde Çevre Boyutu
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
Sempozyum Kurulları
Onur Kurulu
Prof. Dr. Rıza AYHAN (Gazi Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Cemil ÇETİNKAYA (GÜTEF Dekanı)
Prof. Dr. Metin ARSLAN (GÜTEF Yapı Eğitimi Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ (GÜTEF Yapı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi)
M. Şükrü KOÇOĞLU (İNTES Başkanı)
Sempozyum Yürütme Kurulu
Arzuhan Burcu GÜLTEKİN (Sempozyum Başkanı)
Gökhan DURMUŞ (Sempozyum Eş-başkanı)
Murat ÇAVUŞ (Sempozyum Eş-başkanı)
Uluslararası Yürütme Kurulu
Anna Braune (PE International GmbH)
Arzuhan Burcu GÜLTEKİN (Gazi Üniversitesi)
Burçhan AYDIN (Texas Tech Universitesi)
Christine LEMAITRE (DGNB - Alman Sürdürülebilir Yapı Kurulu)
Duygu ERTEN (ÇEDBİK - Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği)
Hans R. PETERS (DIBU - Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü)
Katrin LÖWE (Stuttgart Üniversitesi)
Matthias FISCHER (Stuttgart Üniversitesi)
Michael BETZ (PE International GmbH)
Necati ERSOY (İNTES – Türk İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası)
Thomas AUER (Transsolar İklim Mühendisliği)
Ulusal Düzenleme Kurulu
Arzuhan Burcu GÜLTEKİN (Gazi Üniversitesi)
Asu İNAN (Gazi Üniversitesi)
Demet SOMUNOĞLU (İNTES)
Gökhan DURMUŞ (Gazi Üniversitesi)
Hacı Süleyman GÖKÇE (Gazi Üniversitesi)
Kürşat YILDIZ (Gazi Üniversitesi)
Matthias REIMERS (PE International GmbH İstanbul Ofisi)
Meriç ÖNCÜL (Hakkari Üniversitesi)
Murat ÇAVUŞ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Murat YILDIZ (Ankara Üniversitesi)
Mustafa DAYI (Düzce Üniversitesi)
Mürsel ERDAL (Gazi Üniversitesi)
Nihat Sinan IŞIK (Gazi Üniversitesi)
Ömer CAN (Gazi Üniversitesi)
Rukiye KOÇKAR (Gazi Üniversitesi)
Rüya KILIÇ (Gazi Üniversitesi)
Yasemin KOÇ (Gazi Üniversitesi)
Teknik Kurul
Ayşe Nurdan KİYE (Teknik Eleman)
Ersin DEMİR (Web Tasarımcısı)
Hüseyin YILDIZ (Teknik Eleman)
Mustafa Anıl KÜÇÜKYILMAZ (Web Tasarımcısı)
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
Uluslararası Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ali İhsan ÜNAY (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Andy van den DOBBELSTEEN (Delft University of Technology, Hollanda)
Prof. Dr. Angela HULL (Heriot-Watt University, İngiltere)
Prof. Dr. Atila DORUM (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. B. Işık AKSULU (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Birol KILKIŞ (Başkent Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Bjarne W. OLESEN (Technical University of Denmark, Danimarka)
Prof. Dr. Claude-Alain ROULET (LESO-EPFL, Solar Energy and Building Physics Research Laboratory, İsviçre)
Prof. Dr. David C. GIBBS (University of Hull, İngiltere)
Prof. Dr. Derek John CELEMENTS-CROOME (University of Reading, İngiltere)
Prof. Dr. Frank SCHULTMANN (University of Karlsruhe, Almanya)
Prof. Dr. Füsun DEMİREL (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Gülser ÇELEBİ (Karabük Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. H. Yılmaz ARUNTAŞ (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Haluk PAMİR (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. James AXLEY (Yale University, İngiltere)
Prof. Dr. Johannes I.M. HALMAN (University of Twente, İngiltere)
Prof. Dr. Jos LICHTENBERG (Eindhoven University of Technology, Hollanda)
Prof. Dr. Lutz KATZSCHNER (University of Kassel, Almanya)
Prof. Dr. Marko SERAFIMOV (St.St. Cyril and Methodius University, Makedonya)
Prof. Dr. Mustafa TOKYAY (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Nihal ARIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Reşat KASAP (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Stephane CITHERLET (University of Applied Sciences of Western Switzerland, İsviçre)
Prof. Dr. Tülay ESİN (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye)
Prof. Dr. Ulrich KNAACK (Technical University Delft, Hollanda)
Prof. Gregory KEEFFE (Manchester Metropolitan University, İngiltere)
Prof. Steve GOODHEW (Nottingham Trent University, İngiltere)
Doç. Dr. Alex FRAAIJ (Delft University of Technology, Hollanda)
Doç. Dr. Frank van der HOEVEN (Delft University of Technology, Hollanda)
Doç. Dr. Güven A. SARGIN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Hülagü KAPLAN (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. İ. Özgür YAMAN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Rudi STOUFFS (Delft University of Technology, Hollanda)
Doç. Dr. Soofia Tahira ELIAS-ÖZKAN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Theo van der VOORDT (Delft University of Technology, Hollanda)
Doç. Dr. Tüzin Baycan LEVENT (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Ayşe TAVUKÇUOĞLU (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Ayşin SEV (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Bige TUNCER (Delft University of Technology, Hollanda)
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin DİKMEN (Bozok Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL (Karabük Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Hanifi TOKGÖZ (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Serkan SUBASI (Düzce Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Şule TÜDEŞ (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Thorsten SCHUETZE (Delft University of Technology, Hollanda)
Dr. Aleksa TOMOVSKI (BAR Engineering, Consulting, Environment, Makedonya)
Dr. Ayşem Berrin ÇAKMAKLI ((Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Bastian WITTSTOCK (Stuttgart Üniversitesi, Almanya)
Darren ROBINSON (EPFL - Swiss Federal Institute of Technology, İsviçre)
Dejan MUMOVIC (University College London, İngiltere)
Ellen van BUEREN (Delft University of Technology, Hollanda)
Elma DURMISEVIC (Delft University of Technology, Hollanda)
Jeremy GIBBERT (CSIR - Council for Scientific and Industrial Research, Güney Afrika)
R. İlker ADIGÜZEL (U.S. Army Engineer Research & Development Center, Amerika)
Ir. Karel MULDER (Delft University of Technology, Hollanda)
Ir. Pieter Jacobus Cornelis Jan de WILDE (University of Plymouth, İngiltere)
* Isimler alfabetik olarak sıralanmıştır.
Genel Bilgiler
Adres:
Gazi Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi *
Yapı Eğitimi Bölümü
06500 Teknikokullar
Ankara / TÜRKİYE
E-posta:
[email protected]
[email protected]
Tel:
+90 312 202 88 60
Faks:
+90 312 202 88 63
Web:
www.isbs.gazi.edu.tr
Sempozyum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN
+90 312 202 88 75
+90 533 552 58 96
Sempozyum Sekreterleri:
H. Süleyman GÖKÇE
+90 312 202 88 84, +90 555 492 05 49
Rüya KILIÇ
+90 312 202 88 87
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
SPONSORLUK GRUPLARI VE ŞARTLARI
ANA SPONSORLUK
Ana sponsorluk bedeli, sponsor firmayla yapılan karşılıklı görüşmeler sonucu belirlenecektir.
PLATİN SPONSORLUK
•
15.000.-TL
Firma logosu 2. duyuru, poster ve davetiyelerde, diğer sponsorlardan önde ve daha büyük
puntolarla “PLATIN SPONSOR” olarak yer alacaktır.
•
Sempozyum merkezinde yer alan sponsor panosunda firmanın logosu “PLATİN SPONSOR” olarak yer
alacaktır.
•
Sempozyum salonlarında sunumlardan önce ve sunum aralarında firmanın logosu “PLATİN SPONSOR”
olarak yer alacak ve firmanın 6 dakikalık tanıtım filmine yer verilecektir.
•
Firma ismi ve logosu, sempozyum kayıt masası ve sempozyum salonlarına bez afiş olarak asılacaktır.
•
Firmanın isteği doğrultusunda, firmanın vereceği tanıtım materyalleri sempozyum sürecinde
dağıtılacaktır.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında tam sayfa firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “PLATİN SPONSOR” olarak yer alacak ve firmanın web
sayfasına link verilecektir.
•
Sempozyuma ait tüm yazılı/görsel basın duyuruları ve ilanlarında firma logosu yer alacaktır.
•
Sempozyum çantasında firma tanıtım broşür ve CD’lerine yer verilecektir.
•
Açılış töreninde firma temsilcisinin konuşmasına yer verilecektir.
•
Sempozyum sergi alanında 2 adet stand alanı firmaya ücretsiz olarak verilecektir.
•
Firmaya 15 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
•
Firmaya 3 kişilik gala yemeği davetiyesi verilecektir.
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
ALTIN SPONSORLUK
10.000.-TL
•
Firma logosu 2. duyuru, poster ve davetiyelerde, “ALTIN SPONSOR” olarak yer alacaktır.
•
Sempozyum merkezinde yer alan sponsor panosunda firmanın logosu “ALTIN SPONSOR” olarak yer
alacaktır.
•
Sempozyum salonlarında sunumlardan önce ve sunum aralarında firmanın logosu “ALTIN SPONSOR”
olarak yer alacak ve firmanın 4 dakikalık tanıtım filmine yer verilecektir.
•
Firma ismi ve logosu, sempozyum salonlarına bez afiş olarak asılacaktır.
•
Firmanın isteği doğrultusunda, firmanın vereceği tanıtım materyalleri sempozyum sürecinde
dağıtılacaktır.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında tam sayfa firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “ALTIN SPONSOR” olarak yer alacak ve firmanın web
sayfasına link verilecektir.
•
Sempozyuma ait tüm yazılı/görsel basın duyuruları ve ilanlarında firma logosu yer alacaktır.
•
Sempozyum çantasında firma tanıtım broşür ve CD’lerine yer verilecektir.
•
Sempozyum sergi alanında 1 adet stand alanı firmaya ücretsiz olarak verilecektir.
•
Firmaya 10 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
•
Firmaya 2 kişilik gala yemeği davetiyesi verilecektir.
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
GÜMÜŞ SPONSORLUK
5.000.-TL
•
Firma logosu 2. duyuru, poster ve davetiyelerde, “GÜMÜŞ SPONSOR” olarak yer alacaktır.
•
Sempozyum merkezinde yer alan sponsor panosunda firmanın logosu “GÜMÜŞ SPONSOR” olarak yer
alacaktır.
•
Sempozyum salonlarında sunumlardan önce ve sunum aralarında firmanın logosu “GÜMÜŞ SPONSOR”
olarak yer alacak ve firmanın 2 dakikalık tanıtım filmine yer verilecektir.
•
Firma ismi ve logosu sempozyum salonlarına bez afiş olarak asılacaktır.
•
Firmanın isteği doğrultusunda, firmanın vereceği tanıtım materyalleri sempozyum sürecinde
dağıtılacaktır.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında yarım sayfa firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “GÜMÜŞ SPONSOR” olarak yer alacak ve firmanın web
sayfasına link verilecektir.
•
Sempozyuma ait tüm yazılı/görsel basın duyuruları ve ilanlarında firma logosu yer alacaktır.
•
Sempozyum çantasında firma tanıtım broşür ve CD’lerine yer verilecektir.
•
Sempozyum sergi alanında 1 adet stand alanı firmaya ücretsiz olarak verilecektir.
•
Firmaya 5 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
•
Firmaya 2 kişilik gala yemeği davetiyesi verilecektir.
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
BRONZ SPONSORLUK
2.500.-TL
•
Firma logosu 2. duyuru, poster ve davetiyelerde, “BRONZ SPONSOR” olarak yer alacaktır.
•
Sempozyum merkezinde yer alan sponsor panosunda firmanın logosu “BRONZ SPONSOR” olarak yer
alacaktır.
•
Firmanın isteği doğrultusunda, firmanın vereceği tanıtım materyalleri sempozyum sürecinde
dağıtılacaktır.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “BRONZ SPONSOR” olarak yer alacak ve firmanın web
sayfasına link verilecektir.
•
Sempozyuma ait tüm yazılı/görsel basın duyuruları ve ilanlarında firma logosu yer alacaktır.
•
Sempozyum sergi alanında 1 adet stand alanı firmaya ücretsiz olarak verilecektir.
•
Sponsor firmaya 4 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
•
Sponsor firmaya 2 kişilik gala yemeği davetiyesi verilecektir.
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
ÜRÜN VE HİZMET SPONSORLUĞU
Sponsor firma/firmaların logoları, sözleşme çerçevesinde basılı tanıtım materyallerinde ve sempozyum
web sitesinde “Ürün ve Hizmet Sponsorları’ grubunda yer alacaktır.
BİLDİRİ KİTABI SPONSORU
•
Sempozyumda sunulacak olan tüm bildiriler "Bildiri Kitabında" toplanacaktır.
•
Bildiri Kitabı, sempozyum süresince tüm katılımcılara dağıtılacak ve organizasyon sonrasında da
teknik bir kaynak olarak ilgililere ulaştırılacaktır.
•
Sponsor firmanın ilanı kitabın arka kapağında ve iç sayfalarda istediği bir yerde tam sayfa olarak
yayınlanacak ve ön kapakta da firmanın logosu yer alacaktır.
•
Kitabın sayfa kenarlarında sponsor firmanın logosu uygun boyutta yer alacaktır.
•
Bildiriler Kitabına Sponsor firma ile aynı alanda faaliyet göstermeyen diğer firmalardan ilan
alınabilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.
ÇANTA SPONSORU (200 adet)
•
Sempozyum programında yer alan konuşmacılara, sempozyum katılımcılarına, firma temsilcilerine
ve basın mensuplarına sempozyum süresince kullanılacak ve yararlanılacak olan bütün belgeler bir
çanta içinde sunulacaktır.
•
Diğer sponsorların da belgeleri çanta içerisinde yer alabilecektir.
•
Firmanın logosu çanta kapağının içinde sempozyum logosu ile beraber yer alacaktır.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
YAKA KARTI SPONSORU (200 adet)
•
Sempozyum programında yer alan konuşmacılara, sempozyum katılımcılarına, firma temsilcilerine
ve basın mensuplarına üzerinde isimlerinin yazılı olduğu yaka kartları verilecektir.
•
Yaka kartının önünde firma logosu, yaka kartının arkasında ise firmanın tasarımını göndereceği imaj
yer alacaktır.
•
Firmanın adı aynı zamanda yaka kartının ipine de basılacaktır.
•
Yaka kartı etkinlikte kullanılması zorunlu tek malzemedir.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.
•
Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
BASILI MALZEME SPONSORU (300 adet)
•
Sempozyuma
200
kişilik
katılım
öngörülmekte
olup;
sempozyum
programında
yer
alan
konuşmacılara, sempozyum katılımcılarına, firma temsilcilerine ve basın mensuplarına en az 300
adet dosya, bloknot ve kalem dağıtılacaktır.
•
Firmanın logosu dosyanın önünde, tam sayfa ilanı da dosyanın arkasında yayınlanacaktır.
•
Dosya içerisinde bulunan bloknot ve kalemin üzerinde de firmanın logosu yer alacaktır.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.
•
Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
DAĞITIM SPONSORU (200 adet)
•
Yurtiçi ve yurtdışına 1000’er adet poster ve davetiye dağıtımı gerçekleştirilecektir.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.
•
Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
ŞEHİRİÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ SPONSORU
•
Bu kategori çerçevesindeki sponsorluğun şartları ve katkı bedelleri, sadece ilgili alanda hizmet
veren kuruluşlar ile yapılacak görüşmeler sonucu belirlenecektir.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.
•
Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
ÖĞLE YEMEĞİ SPONSORU (200 kişi)
•
Üç gün sürecek olan sempozyuma 200 kişilik katılım öngörülmekte olup, her gün için ayrı öğle
yemeği menüsü düzenlenecektir.
•
Her güne ayrı firmalar sponsor olabileceği gibi, 2 güne de aynı firma sponsor olabilecektir.
•
Öğle yemeği, sempozyum programında yer alan konuşmacılara, sempozyum katılımcılarına, firma
temsilcilerine ve basın mensuplarına verilecektir.
•
Öğle yemeğine sponsor olan firmaya, yemek salonunda firma bayrakları ve görsel malzemelerini
kullanma olanağı sağlanacaktır.
•
Öğle yemeği sponsoru olan firma, yemek sırasında katılımcılara tanıtım amaçlı 10 dakikalık bir
sunum ve konuşma yapabilecektir. Bu konudaki teknik donanım temini sponsorlara aittir.
•
Sponsor Firmaya ait masa bayrakları firma tarafından hazırlanacak ve bütün masalarda yer
alacaktır.
•
Sponsor firmalar sponsoru oldukları günlerde 10 misafirini özel olarak ağırlayabilecektir.
•
Yemeğe giriş bilet ile yapılacak olup, bilet üzerinde sponsor firma logosu bulunacaktır.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.
•
Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
ISBS - International Sustainable Buildings Symposium
26 – 28 May 2010
AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORU
•
Açılış kokteyli sempozyumun ilk günü verilecek olup, 200 kişilik katılım öngörülmektedir.
•
Açılış kokteyline sponsor olan firmaya, kokteyl salonunda firma bayrakları ve görsel malzemelerini
kullanma olanağı sağlanacaktır.
•
Sempozyum merkezinde oluşturulacak stand alanında firmaya 1 adet stand alanı verilecektir.
•
Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.
•
Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
KAHVE MOLASI SPONSORU
•
Üç gün sürecek olan sempozyuma 200 kişilik katılım öngörülmekte olup, her gün için 2 adet
kurabiyeli kahve molası düzenlenecektir.
•
Kahve molalarına sponsor olan firmaya, kahve molası alanında firma bayraklarını ve görsel
malzemelerini kullanma olanağı sağlanacaktır.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.
•
Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
GALA YEMEĞİ SPONSORU (200 kişi)
•
Gala yemeği, sempozyumun ilk günü verilecek olup, 200 kişilik katılım öngörülmektedir.
•
Gala yemeğine sponsor olan firmaya, yemek salonunda firma bayrakları ve görsel malzemelerini
kullanma olanağı sağlanacaktır.
•
Gala yemeği sponsoru olan firma, yemek sırasında katılımcılara tanıtım amaçlı 10 dakikalık bir
sunum ve konuşma yapabilecektir. Bu konudaki teknik donanım temini sponsorlara aittir.
•
Gala yemeği canlı müzik eşliğinde yapılacaktır.
•
Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.
•
Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.
•
Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
www.isbs.gazi.edu.tr ● e-mail: [email protected]
Gazi University Technology Faculty Construction Education Department 06500 Teknikokullar Ankara / TURKEY
Download