İşimizi geri istiyoruz - Enternasyonal-info

advertisement
Haklarımız ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz...
“İşimizi geri istiyoruz”
Düne kadar PTT’de çalışan işçilerdik. Ancak kapının önüne konulduk.
Bizim gibi işten atılan PTT işçilerinin saysı şu an 178’e ulaştı.
Hepimizin işten atılmasında ortak bir neden var. Bizler taşeronda çalışan işçileriz. Kadrolu işçilerden farklı bir iş yapmıyoruz. Farkımız güvencesiz olmamız. İşimizin PTT yönetiminin keyfine kalmış olması.
İşte bu nedenle yıllarca PTT’nin yükünü taşıdık, ama şimdi bir anda kışın
ortasında işsiz bırakıldık. PTT yöneticileri keyiflerine göre isim belirleyip işimize son verdiler. PTT’yi omuzlarında taşıyan bizler sokağa atılırken, bu kararı verenler rahat koltuklarında oturuyorlar.
Maruz kaldığımız bu uygulama aslında PTT’nin özelleştirilmesiyle de bağlantılıdır. PTT bünyesinde kuralsız ve güvencesiz çalıştırma yaygınlaştırılarak
kurum özelleştirmeye hazırlanılıyor. Bildiğiniz gibi PTT’nin özelleştirilmesi
birkaç yıldır gündemde tutuluyor. Gelinen aşamada PTT’yi AŞ. ye dönüştürme
hamlesiyle özelleştirmenin en önemli adımı atılmaya çalışılıyor. Fatura da bizlere kesiliyor.
O nedenle PTT’de yüzlerce işçi açığı olduğu halde işçi alımı yapılmıyor.
Aksine işçi çıkarımına gidilerek
mevcut çalışanların üzerindeki yük
arttırılıyor. Dağıtıcı eksikliğinden
faturalar ve diğer evraklar gecikmeli olarak adreslere ulaştırılıyor.
Bu kirli hesaplarla posta dağıtıcıları ile halk karşı karşıya getirilerek özelleştirme saldırısına meşru
bir zemin yaratılmaya çalışılıyor.
Çok ağır şartlar altında 3-4 kişilik işi tek başına yapan taşeron işçiler bu saldırının hedefi oldular.
İLETİŞİM
Topkapı:
İşten atılanların yerine de yeni işçi alınmaya0531 986
15 91
Sarıyer:
cak. Böylelikle de çalışanların üzerindeki yük
0534 886
8
7 43
ağırlaşacak, postalar da dağıtılmayacak.
İşten çıkacakların listesini parça parça açıklayan
PTT yönetimi böylece oluşacak toplu tepkinin önünü kesmeye çalışıyorlar.
İşten çıkarıldıkları açıklanan işçilerin hiçbir hakkı verilmezken gerekli yasal
bildirim de yapılmadı.
Ama biz bu keyfiliğe teslim olmayacağız. İşimize, ekmeğimize ve onurumuza
sahip çıkacağız. Bunda kararlıyız ve sonuna kadar da mücade vereceğimizi buradan duyuruyoruz.
Bunun için de işten atıldık diye evimizin yolunu tutmayacağız. İşimizi
geri alana kadar işyerlerimizin önünden ayrılmayacağız. Bunun için 5 Ocak
günü Topkapı’daki PTT AVPİM önünde, 7 Ocak günü de Sarıyer Şubesi’nin
önünde direnişe başladık.
Buradan bir kez daha haykırıyoruz ki, işimizi geri alacağız, PTT’nin peşkeş
çekilmesine ve taşeronluk adı altında dayatılan köleleştirmeye boyun eğmeyeceğiz.
Tüm işçi, emekçileri, sendikaları ve toplumsal muhalefet güçlerini direnişimize destek vermeye, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.
İşten Atılan PTT taşeron işçileri
İşçi Bülteni Özel Sayı: 646 Fiyatı: 25 YKr *Ocak 2011 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md.: Ayten Özdoğan * Yayın Türü: Yerel süreli, siyaasi, ayda bir,
Türkçe. * EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti. * Mollaşeref Mah. Simsar Sk 5/3 Fatih/İstanbul * Tel/Fax: 0 (212) 621 74 52 * Baskı: Özdemir Mat
Davutpaşa Cad Güven Sanayi sit C Blok No: 242 Topkapı İstanbul * 577 54 92
Download