TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.19
Adı :
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2016
9
Ay :
Ekonomik
Kodlar
600
GELİRİN TÜRÜ
193.471.445,24
GELİRLER HESABI
600
01
600
600
01
600
600
03
03
600
04
600
04
600
05
600
05
01
Faiz Gelirleri
600
600
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
600
25
600
25
Vergi Gelirleri
06
Cari Yıl (N)
157.362.364,46
Harçlar
157.362.364,46
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
544.430,20
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
251.187,44
06
Kira Gelirleri
293.242,76
03
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
7.680,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
Diğer Gelirler
01
7.680,00
35.545.075,44
19.249.758,99
688.540,76
15.606.775,69
Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel
11.895,14
Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var ElEd Gel
11.895,14
GELİRLER TOPLAMI :
24/11/2016 16:16
193.471.445,24
Sayfa 1 / 1
Download