TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK

advertisement
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :40.6
Adı :
TÜRK TARİH KURUMU
Yılı : 2017
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
03
800
800
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
800
05
800
05
800
05
Cari Yıl (N)
334.889,77
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
1
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3.454,16
415,12
3.039,04
Diğer Gelirler
331.435,61
01
Faiz Gelirleri
327.565,79
09
Diğer Çeşitli Gelirler
3.869,82
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
27/02/2017 15:58
334.889,77
Sayfa 1 / 1
Download