1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

advertisement
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.47
Adı :
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2016
1
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
Cari Yıl (N)
10.868.129,27
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
16.499,54
830
830
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
56.995,57
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
04
Geçici Personel
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
3.721,60
03
05
Hizmet Alımları
93.644,52
830
830
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
11.534,50
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
06
830
06
PERSONEL GİDERLERİ
7.808.647,23
7.735.152,12
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
1.310.508,88
3.295,17
3.029,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
05
1.316.833,79
1.047.534,80
927.945,01
10.247,85
441,32
Sermaye Giderleri
695.113,45
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
695.113,45
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
01/03/2016 15:29
10.868.129,27
Sayfa 1 / 1
Download