TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 39.705

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 12.76
Ekonomik
Kodlar
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
Ay:
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
289.634.466,52
39.705.195.167,06
Vergi Gelirleri
38.390.635.927,67
11.246.158.369,39
234.100.071,04
800 01
Memurlar
233.831.837,07
800 01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
268.233,97
02
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
01
830
01
830
830
01
830
830
02
02
830
03
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
830
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
9.825.828,01
830
830
03
05
Hizmet Alımları
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
03
07
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Personel Giderleri
830
01
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
40.676.953,63
800 01
800 01
Damga Vergisi
1.311.956.950,78
Memurlar
40.641.798,10
800 01
800 01
05
01
06
Harçlar
1.638.810.595,58
04
Geçici Personel
800 01
800 03
09
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
800 03
800 03
2.785.096,73
800 03
800 03
2.572,32
800 04
04
02
Geçici Personel
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
35.155,53
14.857.441,85
1.848.273,37
374.769,25
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
161.534,05
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
160.218.539,18
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
151.597.593,66
04
Kurumlar Hasılatı
06
Kira Gelirleri
7.418.158,59
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.202.515,14
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
271,79
1.191,71
20.312,17
590,00
289.634.466,52
800 04
04
800 05
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla
Diğer Gelirler
1.191,71
1.154.317.784,78
800 05
01
Faiz Gelirleri
800 05
800 05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
543.451.191,65
03
Para Cezaları
520.811.858,39
800 05
800 06
09
Diğer Çeşitli Gelirler
800 06
800 06
84.154.851,59
5.899.883,15
Sermaye Gelirleri
21.723,72
01
Taşınmaz Satış Gelirleri
13.218,12
02
Taşınır Satış Gelirleri
810
810 01
01/03/2016 15:14
2.816.251.753,48
21.377.296.724,39
8.505,60
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
4.359.399.792,52
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
4.293.473.307,19
1.867.153.062,29
810 01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
810 01
810 01
02
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
810 01
810 01
05
Damga Vergisi
19.510.953,89
06
Harçlar
22.859.942,32
3.359.240,16
2.380.487.227,01
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 12.76
Ekonomik
Kodlar
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik
Kodlar
09
810 03
810 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
810 03
810 03
04
Kurumlar Hasılatı
06
Kira Gelirleri
810 03
810 04
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
810 04
810 05
06
810 05
810 05
01
Faiz Gelirleri
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
810 05
810 05
03
Para Cezaları
09
Diğer Çeşitli Gelirler
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI
01/03/2016 15:14
39.705.195.167,06
289.634.466,52
102.881,52
1.116.709,18
128.637,50
136,50
442,75
986.828,70
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden
Ret
Özel Gelirler
663,73
3.582,95
3.582,95
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
01
Cari Yıl (N)
64.806.173,20
4.518.752,89
312.920,67
59.762.561,39
211.938,25
Sermaye Gelirlerinden Ret ve İadeler
20,00
Taşınmaz Satış Gelirleri
20,00
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(B) :
39.705.195.167,06
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C
4.359.399.792,52
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
35.345.795.374,54
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPL
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
810 06
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
810 01
810 03
810 06
1
(A- D):
4.359.399.792,52
NET GELİR TOPLAM( D= B - C) :
35.345.795.374,54
−35.056.160.908,02
Sayfa 2 / 2
Download