bilgi edinme başvurusu formu

advertisement
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Tüzel Kişiler İçin)
Unvan:
Adres:
Başvuruya Hangi Yolla
Yetkilinin TC Kimlik Numarası:
Cevap Almak İstersiniz?
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için
doldurulması zorunludur.)
Yazılı
□
Elektronik
□
Yetkilinin e-mail Adresi:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için
doldurulması zorunludur.)
4982 sayılı Bilgi Edinme
Yetkilinin İmzası:
Hakkı Kanunu gereğince
istediğim bilgi veya belgeler
Not: Yetki belgem ekte sunulmaktadır.
aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.
İstenen Bilgi veya Belgeler:
(Not: Bu bölüm için ayrılan satır yetmediği
takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar
kullanılabilir.)
Download