1.5 bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması

advertisement
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :40.53
Adı :
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
Yılı : 2016
4
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
8.577.626,71
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
03
800
800
03
800
800
04
800
800
05
01
Faiz Gelirleri
05
09
Diğer Çeşirli Gelirler
800
06
800
06
01
02
810
03
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
164.572,05
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
8.387.250,00
8.387.250,00
25.784,66
40,09
25.744,57
Sermaye Gelirleri
02
810
03
164.572,05
Diğer Gelirler
05
810
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
Cari Yıl (N)
01
20,00
Taşınır Satış Gelirleri
20,00
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI
240,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
240,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
240,00
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
24/08/2016 15:38
8.577.386,71
Sayfa 1 / 1
Download