Soru 1- Verilen boşluklara “doğru” ışın” veya “doğru parçası

advertisement
Adı:………………….
Soyadı:………………..
22 Kasım 2010
No:……
Pazartesi
Matematik Dersi Ara
Soru 1- Verilen boşluklara “ doğru” ışın” veya
“ doğru parçası” ifadelerinden uygun olanını
yazınız.
Değerlendirme Çalışmasıdır
Soru 8A- Yatay doğru
B- Eğik doğru
C- Dikey doğru
…………………..
…………………….
Soru 9- Yazı tahtasına çizilen şekil
aşağıdakilerden hangisidir?
…………………..
Soru 2-Dikey doğruların altına “+”, eğik
doğruların altına “-”, yatay doğruların altına
“x”, işareti yapınız.
A- doğru
B- Doğru parçası
C- ışın
Soru 10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A- Doğru, iki ucu sınırsız çizgidir
B- Doğru bir ucu sınırsız çizgidir.
Soru 3-Çizilen doğrulara altlarındaki ifadelere
C- Doğru parçası, iki ucu sınırlı çizgidir.
uygun doğrular çiziniz.
Soru 11- Aşağıdaki şekillerden hangisinin
oluşturulmasında daha fazla doğru parçası
kullanılmıştır?
Paralel bir
Dik bir
doğru çiziniz.
Kesişen bir
doğru çiziniz
doğru çiziniz
A-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi ışın
B-
C-
değildir?
Soru 12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A- Işın, her iki ucu sınırsız çizgidir.
A-
B-
B- Doğru parçası, her iki ucu sınırlı çizgidir.
C-
C- Doğru, bir ucu sınırsız çizgidir.
Soru 5-. “ Z” harfinde hangi doğru çeşidi yoktur?
A- Eğik doğru
B- Yatay doğru C-Dikey doğru
Soru 13- Çizilen doğrulardan yanlarına işaretlenen büyüklükte doğru parçaları çiziniz.
Soru 6l
m
n
Yukarıda verilen çizgilerden hangisi doğru
parçasını gösterir?
A- l
B- m
C- n
Soru 7-“ E” harfinde kaç tane doğru parçası
vardır?
A- 3
B- 4
C- 5
Soru 14-Hangisi doğru parçasıdır?
A-
B-
C-
Download