54.155.273,19 45.251.696,79 5.266,03 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 38.89
Ekonomik
Kodlar
830
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Ay:
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
54.155.273,19
GİDERLER HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
15.085.821,04
800 03
14.780.627,75
800 03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
140.000,00
GEÇİCİ PERSONEL
165.193,29
800 03
800 03
1.783.965,33
800 04
1.753.510,69
800 04
02
28.700,00
800 04
800 05
04
800 05
800 05
800 05
800 05
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
01
04
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
04
Geçici Personel
830
03
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
830
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
9.791,48
830
830
03
05
Hizmet Alımları
2.031.926,35
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
123.612,82
830
03
07
197.829,30
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
05
Cari Transferler
522.525,58
830
05
01
Görev Zararları
427.267,63
830
05
03
830
06
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
06
04
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
10.667.877,23
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
21.008.476,96
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
1.754,64
4.732.249,06
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.009.875,64
202.371,40
95.257,95
32.030.712,18
45.251.696,79
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.665.213,08
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
1.395.266,81
06
Kira Gelirleri
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
237.562,28
32.383,99
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
42.588.537,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
42.583.537,00
5.000,00
Diğer Gelirler
997.946,71
01
Faiz Gelirleri
209.436,04
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
61.373,90
03
Para Cezaları
25.514,40
09
Diğer Çeşitli Gelirler
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
810 03
701.622,37
45.251.696,79
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
5.266,03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
5.266,03
4.463,00
810 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
810 03
06
Kira Gelirleri
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
803,03
5.266,03
111.895,49
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
09/11/2016 15:31
Cari Yıl (N)
242.462,50
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
156.842,07
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
6
(A- D):
54.155.273,19
45.246.430,76
8.908.842,43
Sayfa 1 / 1
Download