dNTP Miks

advertisement
dNTP Miks
Kat. No.
Molarite
Ambalaj
SNP002-S
2 mM
Sample (25 µl)
SNP002-10
2 mM
100 µl
SNP002-25
2 mM
250 µl
SNP002-50
2 mM
500 µl
SNP002-100
2 mM
1 ml
SNP010-S
10 mM
Sample (25 µl)
SNP010-10
10 mM
100 µl
SNP010-25
10 mM
250 µl
SNP010-50
10 mM
500 µl
SNP010-100
10 mM
1 ml
SNP025-S
25 mM
Sample (25 µl)
SNP025-10
25 mM
100 µl
SNP025-25
25 mM
250 µl
SNP025-50
25 mM
500 µl
SNP025-100
25 mM
1 ml
GĐRĐŞ
SAKLAMA KOŞULLARI
Deoksinükleotid trifosfatlar (dNTP), PCR temelli çeşitli yöntemlerde
•
Ürün – 20°C de ve karanlıkta saklanmalıdır.
kullanılan DNA molekülün yapı taşlarıdır. Özellikle Long-Range PCR, real-
•
Ürün kutusunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar
time PCR, mutajen çalışmaları ve multipleks çalışmalarda dNTP’nin saflığı
kullanılabilir.
çok önemlidir. HPLC, dNTP saflığı için kullanılan iyi yöntemlerden
•
birisidir. Bu
olabilir.
nedenle
yukarıda
belirtilen
yöntemlerde
kullanılacak
Sürekli eritip çözdürmek, ürünün hassasiyetinde azalmalara neden
dNTP’nin HPLC pürifiye olmasına dikkat edilmelidir.
ÜRÜN ÖZELLĐKLERĐ
•
UYARILAR
Miksler, her bir dNTP’den eşit molaritede içermektedir.
•
Saklama koşullarına uygun olarak saklanmalıdır.
Kullanıma hazırdır. Kullanılması gereken miktar kullanıcı tarafından
•
Oda sıcaklığında unutulmuş ürünler kullanılmamalıdır.
belirlenmektedir.
•
Ürün, oda sıcaklığında tamamen eritilip, baş aşağı edilerek hafifçe
•
HPLC pürifiyedir (>%98).
•
NMR analizinden geçmiştir (inorganik fosfat yoktur).
•
Ekzo ve endo deoksiribonükleaz testlerinden geçmiştir.
•
UV-Spektral analizi yapılmıştır.
•
Spektrofotometre analizi yapılmıştır.
•
pH: 7.5 tir.
•
Fonksiyonel analizlere tabi tutulmuştur.
Genomik DNA’dan Taq DNA polimeraz ile 8 kb PCR fragmanı
elde edilmesi.
Genomik DNA’dan Pfu DNA polimeraz ile 0,6 kb PCR
fragmanı elde edilmesi.
karıştırıldıktan sonra kullanılmalıdır.
•
dNTP Miks’ler vücut içinde kullanıma uygun değildir. Sadece in
vitro laboratuar kullanımı içindir.
•
Ürünün raf ömrü etikette belirtilmiştir. Tarihi geçen ürün
kullanılmamalıdır.
Düzenleme Tarihi: 12.03.2012
Download