2004-2005 bahar dönemi haftalık ders programı

advertisement
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
1. SINIF 1. ÖĞRETİM
SAAT
PAZARTESİ
D.N.
SALI
D.N.
ÇARŞAMBA
D.N.
PERŞEMBE
D.N.
CUMA
D.N.
08:30
09:15
09:25
10:10
10:20
11:05
11:15
12:00
UTI 103
ISL 101
IKT115
Bilgisayar I
İşletme Bilimi I
İktisada Giriş
B1
103
(Yrd.Doç.Dr. Mürsel
Ozan İNCETAŞ)
(Yrd.Doç.Dr. Halime
Göktaş Kulualp)
(Yrd. Doç. Dr. Levent
Necmi Aktürk)
UTI 103
ISL 101
IKT115
Bilgisayar I
İşletme Bilimi I
İktisada Giriş
B1
YDL 185 Yabancı Dil I
UZEM
103
(Yrd.Doç.Dr. Mürsel
Ozan İNCETAŞ)
(Yrd.Doç.Dr. Halime
Göktaş Kulualp
(Yrd. Doç. Dr. Levent
Necmi Aktürk)
UTI 103
ISL 101
IKT115
Bilgisayar I
İşletme Bilimi I
İktisada Giriş
B1
YDL 185 Yabancı Dil I
UZEM
(Yrd.Doç.Dr. Mürsel
Ozan İNCETAŞ)
103
(Yrd.Doç.Dr. Halime
Göktaş Kulualp
AIT 181 AİİT 1
ISL 107
ISL 105
Genel Muhasebe
103
103
(Yrd.Doç.Dr. Gülay İrak)
16:15
17:00
Davranış Bilimleri
103
TUR 181 Türk Dili I
UZEM
ISL 107
ISL 105
Genel Muhasebe
UZEM
(Yrd.Doç.Dr. Halime Göktaş
Kulualp)
(Yrd.Doç.Dr. Gülay İrak)
15:20
16:05
TUR 181 Türk Dili I
ISL 107
ISL 105
Genel Muhasebe
103
(Yrd.Doç.Dr. Halime Göktaş
Kulualp)
(Yrd.Doç.Dr. Gülay İrak)
14:25
15:10
Davranış Bilimleri
103
Davranış Bilimleri
(Yrd.Doç.Dr. Halime Göktaş
Kulualp)
103
103
İşletme Matematiği I
103
(Öğr. Gör. Sibel Buzkan)
ISL193
103
İşletme Matematiği I
103
(Öğr. Gör. Sibel Buzkan)
ISL193
103
(Yrd. Doç. Dr. Levent
Necmi Aktürk)
12:10
12:55
13:30
14:15
ISL193
İşletme Matematiği I
103
(Öğr. Gör. Sibel Buzkan)
UZEM
AIT 181 AİİT 1
UZEM
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
2. SINIF 1. ÖĞRETİM
SAAT
PAZARTESİ
D.N.
SALI
D.N.
ÇARŞAMBA
D.N.
PERŞEMBE
D.N.
CUMA
D.N.
08.3009.25
09:25
10:10
ISL 215
ISL 221
Pazarlama I
İşletme Finansı I
201
(Yrd.Doç.Dr. Ümit
Başaran)
ISL 215
10:20
11:05
Pazarlama I
201
(Yrd.Doç.Dr. Ümit
Başaran)
Pazarlama I
Ticaret Hukuku
ISL 221
İşletme Finansı I
201
ISL 221
201
(Yrd.Doç.Dr. Ümit
Başaran)
İşletme Finansı I
201
201
Makro İktisat
( Doç.Dr. Feride Öztürk)
ISL 235
IKT 205
201
Makro İktisat
(Öğr. Grv. Sibel Terzi)
( Doç.Dr. Feride Öztürk)
ISL 235
IKT 205
Ticaret Hukuku
(Yrd.Doç.Dr. Cem Kartal)
IKT 205
(Öğr. Grv. Sibel Terzi)
Ticaret Hukuku
(Yrd.Doç.Dr. Cem Kartal)
ISL 215
11:15
12:00
(Yrd.Doç.Dr. Cem Kartal)
ISL 235
201
(Öğr. Grv. Sibel Terzi)
201
Makro İktisat
201
201
201
( Doç.Dr. Feride Öztürk)
12:10
12:55
YDL 285
13:30
14:15
EKN 207
İstatistik I
201
ISL 219
Maliyet Muhasebesi
(Yrd.Doç.Dr. Gülay İrak)
201
ISL 219
Maliyet Muhasebesi
(Yrd.Doç.Dr. Gülay İrak)
(Öğr. Grv. Sibel Buzkan)
14:25
15:10
EKN 207
İstatistik I
(Öğr. Grv. Sibel Buzkan)
15:20
16:05
EKN 207
İstatistik I
(Öğr. Grv. Sibel Buzkan)
201
ISL 219
Maliyet Muhasebesi
(Yrd.Doç.Dr. Gülay İrak)
201
Yabancı Dil III
( Doç.Dr. Feride
Öztürk)
201
YDL 285
201
Yabancı Dil III
201
( Doç.Dr. Feride
Öztürk)
SSP900
YDL 285
201
Yabancı Dil III
201
( Doç.Dr. Feride
Öztürk)
Yabancı Dil III
( Doç.Dr. Feride
Öztürk)
Sosyal Sorumluluk
Projesi
(Yrd.Doç.Dr. Aykut
Şarkgüneşi)
YDL 285
16:15
17:00
201
201
SSP900
Sosyal Sorumluluk
Projesi
(Yrd.Doç.Dr. Aykut
Şarkgüneşi)
201
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
3. SINIF 1. ÖĞRETİM
SAAT
PAZARTESİ
D.N.
SALI
D.N.
ÇARŞAMBA
D.N.
PERŞEMBE
D.N.
CUMA
D.N.
SSP900
201
08:30
09:15
09:25
10:10
10:20
11:05
11:15
12:00
ISL 331
Yöneylem Araştırması
UTI 313
Z1
Uluslararası İlişkiler
UTI 307
Z1
Dış Ticaret Muhasebesi
ISL 305
Z1
Uluslararası Pazarlama
(Öğr. Grv. Sibel Buzkan)
(Öğr. Grv. Remzi Çetin)
(Yrd.Doç.Dr. Cem Kartal)
( Doç.Dr. Ramazan Aksoy)
ISL 331
UTI 313
UTI 307
ISL 305
Yöneylem Araştırması
Z1
Uluslararası İlişkiler
Z1
(Öğr. Grv. Sibel Buzkan)
(Öğr. Grv. Remzi Çetin)
Dış Ticaret Muhasebesi
(Yrd.Doç.Dr. Cem Kartal)
ISL 331
UTI 313
UTI 307
Yöneylem Araştırması
(Öğr. Grv. Sibel Buzkan)
Z1
Uluslararası İlişkiler
Z1
Dış Ticaret Muhasebesi
(Öğr. Grv. Remzi Çetin)
(Yrd.Doç.Dr. Cem Kartal)
UTI 317
UTI 303
Z1
Uluslararası Pazarlama
Z1
Z1
( Doç.Dr. Ramazan Aksoy)
ISL 305
Z1
Uluslararası Pazarlama
Z1
( Doç.Dr. Ramazan Aksoy)
12:10
12:55
13:30
14:15
14:25
15:10
15:20
16:05
Ticarileşme
Risk Yönetimi
(Öğr. Grv. Akif Emiroğlu)
(Yrd.Doç.Dr. Cem Kartal)
UTI 317
UTI 303
Ticarileşme
Z1
Risk Yönetimi
(Öğr. Grv. Akif Emiroğlu
(Yrd.Doç.Dr. Cem Kartal)
UTI 317
UTI 303
Ticarileşme
(Öğr. Grv. Akif Emiroğlu
16:15
17:00
Z1
Z1
Risk Yönetimi
(Yrd.Doç.Dr. Cem Kartal)
IKT 307
Z1
Uluslararası İktisat Teorisi
Z1
(Yrd.Doç.Dr. Levent N.
Aktürk)
IKT 307
Z1
Uluslararası İktisat Teorisi
Z1
(Yrd.Doç.Dr. Levent N.
Aktürk)
IKT 307
Z1
Uluslararası İktisat Teorisi
(Yrd.Doç.Dr. Levent N.
Aktürk)
Z1
Sosyal Sorumluluk
Projesi
(Yrd.Doç.Dr. Aykut
Şarkgüneşi)
SSP900
Sosyal Sorumluluk
Projesi
(Yrd.Doç.Dr. Aykut
Şarkgüneşi)
201
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
4.SINIF 1. ÖĞRETİM
SAAT
PAZARTESİ
D.N.
SALI
D.N.
ÇARŞAMBA
D.N.
PERŞEMBE
D.N.
CUMA
D.N.
08:30
09:15
UTI 403
09:25
10:10
Uluslararası Finans
10:20
11:05
102
Ekonomik Entegrasyon
(Yrd.Doç.Dr. Levent N.
Aktürk)
(Yrd. Doç. Dr. Aykut
Şarkgüneşi)
UTI 403
IKT455
Uluslararası Finans
11:15
12:00
IKT455
102
Ekonomik Entegrasyon
(Yrd.Doç.Dr. Levent N.
Aktürk)
(Yrd. Doç. Dr. Aykut
Şarkgüneşi)
UTI 403
IKT455
Uluslararası Finans
102
Ekonomik Entegrasyon
(Yrd.Doç.Dr. Levent N.
Aktürk)
(Yrd. Doç. Dr. Aykut
Şarkgüneşi)
UTI 401
IKT423
102
102
102
12:10
12:55
UTI 409
13:30
14:15
Uluslararası İşletmecilik
UTI 407
102
(Yrd.Doç.Dr. Halime
Göktaş Kulualp)
UTI 409
14:25
15:10
Uluslararası İşletmecilik
102
(Yrd.Doç.Dr. Halime
Göktaş Kulualp)
UTI 409
15:20
16:05
Uluslararası İşletmecilik
(Yrd.Doç.Dr. Halime
Göktaş Kulualp)
102
Halkla İlişkiler
102
Araştırma Yöntemleri
102
İktisat Politikası
UTI405
102
Tedarik Zinciri Yönetimi
(Öğr. Grv. Remzi Çetin)
(Yrd.Doç.Dr. Aykut
Şarkgüneşi)
(Yrd. Doç. Dr. Asuman
Koç Yurtkur)
(Yrd. Doç. Dr. Müjdat
Başaran)
UTI 407
UTI 401
IKT423
UTI405
Halkla İlişkiler
102
Araştırma Yöntemleri
102
İktisat Politikası
102
Tedarik Zinciri Yönetimi
(Öğr. Grv. Remzi Çetin)
(Yrd.Doç.Dr. Aykut
Şarkgüneşi)
(Yrd. Doç. Dr. Asuman
Koç Yurtkur)
(Yrd. Doç. Dr. Müjdat
Başaran)
UTI 407
UTI 401
IKT423
UTI405
Halkla İlişkiler
(Öğr. Grv. Remzi Çetin)
102
Araştırma Yöntemleri
(Yrd.Doç.Dr. Aykut
Şarkgüneşi)
102
İktisat Politikası
(Yrd. Doç. Dr. Asuman
Koç Yurtkur)
102
Tedarik Zinciri Yönetimi
(Yrd. Doç. Dr. Müjdat
Başaran)
102
102
102
Download