Üretici Firma - Biyans | Biyolojik Ürünler

advertisement
2016 YILI MOLEKÜLER BİYOLOJİ ÜRÜNLERİ LİSTESİ
Kod
BM001
BM002
BM003
BM004
BM005
BM006
BM007
BM008
Ürünler
DNA Yükleme Boyası, 6X — %60 gliserol, %0,25 bromofenol mavisi, %0,25 ksilen siyanol (1 mL)
DNA Yükleme Boyası, 6X — %60 gliserol, %0,15 turuncu G, %0,03 ksilen siyanol (1 mL)
DNA Yükleme Boyası, 6X — %60 gliserol, %0,25 bromofenol mavisi, %0,25 ksilen siyanol, %0,25
turuncu G (1 mL)
Su (H2O) — nükleazsız, steril, PCR için uygun (1,5 mL)
Etidyum Bromür Çözeltisi — 0,625 mg/mL (5 mL)
dNTP Karışımı — 10 mM dATP, 10 mM dCTP, 10 mM dGTP, 10 mM dTTP (0,2 mL)
10X TBE Elektroforez Tamponu (Tris-Borat EDTA) — pH 8,3 0,20 μM filtrelenmiş, 500 mL
50X TAE Elektroforez Tamponu (Tris-Asetat EDTA) — pH 8,3 0,20 μM filtrelenmiş, 200 mL ve 500
mL
Üretici Firma
1
Download