1.7 bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 01 02 03

advertisement
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Kurum Kodu :20.0
Fonksiyon Kodları
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali
İşler, Dışişleri Hizmetleri
Yılı:
2015
Ay :
2
Cari Yıl (N)
94.152.345,61
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
03
01
01
03
01
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
01
06
01
06
02
01
06
02
26
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
1.573.200,00
01
06
02
27
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
13.500.000,00
01
06
02
40
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
76.140.100,00
00
Yasama ve yürütme organları hizmetleri
105.971,17
Yasama ve yürütme organları hizmetleri
105.971,17
Genel Hizmetler
00
00
00
02
02
02
02
00
02
02
00
395.515,02
Genel personel hizmetleri
395.515,02
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
906.130,73
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
03
1.531.428,69
Diğer genel hizmetler
1.531.428,69
01
03
01
04
03
01
04
Sivil Savunma Hizmetleri
2.586,94
Sivil savunma hizmetleri
2.586,94
Sivil savunma hizmetleri
2.586,94
Kurumsal güvenlik hizmetleri
00
Kurumsal güvenlik hizmetleri
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
01
04
01
Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler
01
24/03/2015 11:15
91.213.300,00
2.586,94
Güvenlik Hizmetleri
04
91.213.300,00
SAVUNMA HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
906.130,73
Diğer genel hizmetler
Özel Bütçeli Diğer İdareler
00
2.833.074,44
Genel personel hizmetleri
Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler
02
105.971,17
Genel ekonomik ve ticari işler ve hizmetler
197.682,05
197.682,05
197.682,05
197.682,05
27.769.971,05
3.405.726,65
3.405.726,65
Sayfa 1 / 2
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Kurum Kodu :20.0
Fonksiyon Kodları
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
04
01
01
00
Genel ekonomik ve ticari işler ve hizmetler
04
01
01
10
İç Denetim Hizmetleri
04
03
04
03
02
04
03
02
04
03
03
04
03
03
04
03
04
04
03
04
04
03
09
04
03
09
04
04
04
04
01
04
04
01
04
04
01
Yakıt ve Enerji Hizmetleri
00
00
00
00
06
04
00
06
04
00
Ay :
2
Cari Yıl (N)
3.287.420,45
118.306,20
19.583.943,76
1.539.003,71
Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri
1.539.003,71
Nükleer yakıt işleri ve hizmetleri
27.533,33
Nükleer yakıt işleri ve hizmetleri
27.533,33
Elektrik işleri ve hizmetleri
4.925.831,49
Elektrik işleri ve hizmetleri
4.925.831,49
Sınıflandırmaya girmeyen yakıt işleri ve hizmetleri
13.091.575,23
Sınıflandırmaya girmeyen yakıt işleri ve hizmetleri
13.091.575,23
4.780.300,64
Yakıt dışındaki madencilik, İmalat ve inşaat hizmetleri
4.780.300,64
00
Yakıt dışındaki madencilik, İmalat ve inşaat hizmetleri
4.342.347,65
02
Madenciliğin Geliştirilmesi Hizmetleri
06
04
2015
Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri
Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri
06
Yılı:
00
191.649.491,46
Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri
191.649.491,46
Sokak ve caddelerin aydınlatılması hizmetleri
191.649.491,46
Sokak ve caddelerin aydınlatılması hizmetleri
191.649.491,46
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
24/03/2015 11:15
437.952,99
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
313.772.077,11
Sayfa 2 / 2
Download