16.116.117,54 33.407.888,20 bütçe gelirleri hesabı

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2017
Adı :
Kurum Kodu : 38.10
Ekonomik
Kodlar
830
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
830
830
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
03
İşçiler
02
04
830
03
830
03
830
830
03
830
PERSONEL GİDERLERİ
02
Ekonomik
16.116.117,54
GİDERLER HESABI
830
Ay:
13.138.871,63
800 03
12.930.867,93
800 03
117.718,37
8.503,77
81.781,56
2.153.824,63
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
800
2.116.208,37
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
1
Cari Yıl (N)
33.407.888,20
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.647.285,43
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
1.252.010,96
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
800 04
02
800 05
395.274,47
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
31.258.986,38
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
31.258.986,38
Diğer Gelirler
501.616,39
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
17.107,95
1.889,32
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
41.215,89
Geçici Personel
10.626,82
800 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
823.421,28
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
764.334,65
03
Yolluklar
03
05
Hizmet Alımları
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
25.100,12
33.407.888,20
8.538,50
44.034,40
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
21/02/2017 09:15
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
443.292,55
(A- D):
6.513,73
16.116.117,54
33.407.888,20
-17.291.770,66
Sayfa 1 / 1
Download