1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

advertisement
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.95
Adı :
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2017
2
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
Cari Yıl (N)
12.517.943,37
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
830
830
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
04
Geçici Personel
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
407,50
03
05
Hizmet Alımları
568.635,90
830
830
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
PERSONEL GİDERLERİ
7.766.239,44
7.587.043,08
147.606,78
31.589,58
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
1.014.204,57
29.356,00
571,78
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
1.152.528,14
570.231,64
10.928,11
Sermaye Giderleri
06
2.324,99
2.555.043,44
19.470,00
23.600,00
2.355.412,22
156.561,22
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
27/03/2017 17:42
1.044.132,35
12.517.943,37
Sayfa 1 / 1
Download