tablo 1.5 bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması 800 810 bütçe

advertisement
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :38.95
Adı :
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
03
800
800
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
05
Kurumlar Karları
800
800
03
06
Kira Gelirleri
800
800
04
800
800
05
800
800
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.878.297,46
1.838.760,96
2.918,38
36.618,12
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
02
Cari Yıl (N)
17.064.618,34
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
3
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
14.900.000,00
14.900.000,00
Diğer Gelirler
286.320,88
01
Faiz Gelirleri
81.977,28
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
05
810
5.709,35
7.256,70
191.377,55
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
810
03
810
03
01
16.049,36
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
16.049,36
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
16.049,36
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
29/04/2015 08:39
17.048.568,98
Sayfa 1 / 1
Download