1.4 giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :10.85
Adı :
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2017
Ay : 7
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
Cari Yıl (N)
210.366.467,45
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
04
Geçici Personel
630
02
630
02
01
Memurlar
630
630
02
04
Geçici Personel
630
630
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
630
630
03
04
Görev Giderleri
21.321.223,83
03
05
Hizmet Alımları
39.040.052,92
630
630
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
630
630
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
630
630
05
06
Yurtdışına Yapılan Transferler
97.181,10
Sermaye Transferleri
820.292,29
630
630
07
Yurtiçi Sermaye Transferleri
820.292,29
630
630
12
01
Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan
12
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde
630
630
12
05
Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid
630
630
14
01
Kırtasiye Malzemeleri
14
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme
630
630
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
630
630
14
05
Temizleme Ekipmanları
362.367,77
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
217.974,89
630
630
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
200.376,94
14
13
Yedek Parçalar
60.840,62
630
630
14
14
Nakil Vasıtaları Lastikleri
14.234,11
14
17
Basınçlı Ekipmanlar
12.787,20
630
630
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
Cari Transferler
05
07
01
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
12
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
14
20
43.589.575,14
43.550.506,98
39.068,16
5.482.579,97
5.475.456,54
7.123,43
80.397.598,11
16.711.578,19
2.958.308,27
88.538,44
207.049,09
70.847,37
64.515.536,23
50.425,13
64.367.930,00
1.467.205,43
1.461.691,77
513,66
5.000,00
2.542.953,32
647.083,87
2.534,22
8.812,80
1.012.390,70
3.550,20
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
21/08/2017 14:54
20,61
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :10.85
Adı :
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2017
Ay : 7
Ekonomik
Kodlar
630
20
630
30
630
30
630
99
630
99
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
02
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
20,61
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
06
99
11.540.711,70
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
11.540.711,70
Diğer Giderler
9.994,65
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
9.994,65
GİDERLER TOPLAMI :
21/08/2017 14:54
210.366.467,45
Sayfa 2 / 2
Download