60.353.739,84 57.328.363,10 101.140,05 BÜTÇE GELİRLERİ

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.95
Ekonomik
Kodlar
830
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Ay:
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
60.353.739,84
GİDERLER HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
23.753.999,83
800 03
23.093.233,12
800 03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
532.692,74
GEÇİCİ PERSONEL
128.073,97
800 03
800 03
3.063.599,95
800 04
2.948.122,62
800 04
02
105.933,68
800 04
800 04
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
01
04
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
04
Geçici Personel
830
03
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
830
03
03
Yolluklar
395.910,95
03
04
Görev Giderleri
125.894,44
830
830
03
05
Hizmet Alımları
3.352.122,89
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
03
07
204.870,58
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
05
Cari Transferler
629.586,88
830
05
01
Görev Zararları
569.929,53
830
05
03
830
06
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
9.543,65
6.123.878,73
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.977.930,36
49.983,18
59.657,35
26.782.674,45
57.328.363,10
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2.471.520,08
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
2.391.854,06
05
Kurumlar Karları
06
Kira Gelirleri
0,00
79.666,02
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
53.240.200,00
48.050.000,00
04
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
05
Proje Yardımları
190.200,00
Diğer Gelirler
1.616.643,02
800 05
5.000.000,00
800 05
01
Faiz Gelirleri
128.274,15
800 05
800 05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
275.576,37
03
Para Cezaları
800 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
29.749,07
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
810 03
810 03
01
1.183.043,43
57.328.363,10
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
101.140,05
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
101.140,05
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
101.140,05
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
101.140,05
137.100,66
22.703.760,75
1.569.980,17
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
29/09/2015 10:17
Cari Yıl (N)
2.371.832,87
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
17.166,33
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
8
(A- D):
60.353.739,84
57.227.223,05
3.126.516,79
Sayfa 1 / 1
Download