Doğal Sayılarla En Çok Yedi Basamaklı İki Doğal Sayı İle çarpma

advertisement
Kazanım: Doğal Sayılarla En Çok Yedi Basamaklı İki
Doğal Sayı İle çarpma işlemi yapar.
1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız?
237
x 16
2718
x 64
173
x 18
3897
x 92
218
x 98
6893
x 17
3. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız?
300
x 5
6
x 400
12
x 4000
5000
x 30
6200
x 30
7000
x
8
90000
x
3
400
x 20
316
x 72
8372
x 63
4. Aşağıdaki soruları zihinden yaparak cevaplarını
yazınız?
2.
19..
x ..2
384
+ 11..2
..19..4
3..2
x 5..
3..2
+1..60
15..12
2..3
x 4..
2..24
+101..
1..14..
..8
x..2
..96
+..88__
607..
32x5=
65x20=
20x50=
64x5=
5x20=
32x100=
16x5=
62x50=
46x1000=
24x3000=
5. Aşağıda verilen işlemlerin tahminini yapınız?
85..
x ..8
6..08
+ 7..59_
83..9..
18..
x ..1
1..3
+ 10..8_
1..16..
9..8
x 62
1..3..
+58..08 _
5..9..6
8..8
x 4..
4..90
+ ..272
36..10
16
x 15
Tahmin
işlem
42
x 15
Tahmin
işlem
48
x 50
Tahmin
88
x 45
Tahmin
işlem
35 işlem
x 20
Tahmin
işlem
32 işlem
x 25
Tahmin
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
6) 600x10=
10)
160x100=
x
112
68
13x1000=
164
27
2897x10000=
120x100=
Yukarıdaki tabloyu doğru dolduran Yakup aşağıdaki
sonuçlardan hangisini bulmamıştır?
68x200=
A) 1846
B) 3024
25x300=
C) 11152
D) 18368
Yukarıda verilen ifadeleri kısa yoldan çarpınız.
7) Aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını verilen şekilde
bulup gerçek sonuçları ile karşılaştırınız.
A)
126
x 83
B)
ABC
+ DEFG
KLMN
C)
235
x 108
ABCD
DEF
+ KLM
PRSYV
38
x 24
x
93
?
103
x 117
ABC
DEF
+ KLP
NRST
D)
11)
Verilen işlemde ? kaç olmalıdır?
A) 80816
B) 83814
C) 84814
D) 84816
783
x 62
+
ABCD
KLVN
PRSTÖ
8) Rakamları farklı en büyük iki basamaklı çift sayı ile
rakamları farklı en küçük iki basamaklı tek sayının
çarpımı kaçtır?
A) 1074
B) 1174
C) 1274
D) 1374
9) Rakamları farklı en büyük iki basamaklı tek sayı ile
rakamları farklı en küçük üç basamaklı çift sayının
çarpımı kaçtır?
A) 9700
B) 9797
C) 9897
D) 9991
12)
286
x 34
ABCD
+ LVN
PRSTÖ
Yukarıda verilen işleme göre aşağıdakilerden hangisi bu
çarpma işlemine ait değildir?
A) 1154
B) 858
C) 9624
D) 9724
13) Y= 15X100
Z= 14X10 ise Y + Z kaçtır?
A) 1640
B) 1740
C) 1840
D) 1940
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download