1.5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

advertisement
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :18.0
Adı :
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Yılı : 2017
Ay : 7
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
Cari Yıl (N)
22.115.737,10
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
01
800
800
01
800
800
800
800
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
06
Kira Gelirleri
800
04
800
04
800
05
800
05
01
Faiz Gelirleri
14.421,75
800
800
05
03
Para Cezaları
974.021,19
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
555.406,08
Vergi Gelirleri
11.129.215,48
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
8.845.815,66
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
1.307.287,95
01
05
Damga Vergisi
976.111,87
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03
2.550,00
90.122,60
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla
Diğer Gelirler
810
01
810
01
810
03
810
03
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
01
06
9.350.000,00
9.350.000,00
1.543.849,02
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
810
92.672,60
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
2.621.192,32
2.620.391,05
2.620.391,05
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
801,27
Kira Gelirleri
801,27
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
22/08/2017 11:25
19.494.544,78
Sayfa 1 / 1
Download