71.555.474,97 74.033.080,27 bütçe gelirleri hesabı

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 38.99
Ekonomik
Kodlar
830
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GİDERLER HESABI
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
830
830
01
05
Diğer Personel
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
04
Geçici Personel
PERSONEL GİDERLERİ
02
Cari Yıl (N)
Ekonomik
71.555.474,97
800 03
31.995.061,91
800 03
162.294,34
58.504,35
4.845.683,83
4.810.528,79
34.281,81
873,23
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
8.402.776,43
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
4.940,64
03
05
Hizmet Alımları
4.199.074,03
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
830
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
830
05
05
830
06
830
06
01
Mamul Mal Alımları
830
830
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
06
04
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
05
2.206.554,89
298.151,72
74.033.080,27
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.833.249,01
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
1.550.313,34
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
800 04
02
800 04
282.935,67
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
67.073.453,03
66.800.404,31
04
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
800 04
800 05
05
Proje Yardımları
17.375,00
Diğer Gelirler
5.126.378,23
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800 05
800 05
03
Para Cezaları
09
Diğer Çeşitli Gelirler
255.673,72
531.395,53
3.935.457,86
17.760,90
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
641.763,94
74.033.080,27
34.447,77
01
Görev Zararları
790.000,00
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
144.000,00
05/01/2017 14:59
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
13.336,10
934.000,00
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
11
1.646.271,28
Cari Transferler
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
800
32.255.421,72
39.561,12
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03
Ay:
25.117.592,99
1.988.907,06
267.289,47
19.867.128,00
2.357.994,56
636.273,90
71.555.474,97
74.033.080,27
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Kurum Kodu : 38.99
Ekonomik
Kodlar
Adı :
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
05/01/2017 14:59
Ay:
(A- D):
Ekonomik
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
11
Cari Yıl (N)
-2.477.605,30
Sayfa 2 / 2
Download