İktisat Doktora Programına

advertisement
İktisat Doktora Programı Özel Koşullar :
 İktisat Doktora Programına (yatay geçiş ve özel öğrenci başvuruları dâhil) başvuranların
İktisat / Ekonomi programı lisans mezunu olması veya İktisat / Ekonomi Tezli Yüksek Lisans
programı mezunu olması gerekmektedir. Lisans eğitimini İktisat / Ekonomi programı dışında
tamamlamış adaylardan İktisat / Ekonomi Tezli Yüksek Lisans programı mezunu olanlar da
programa başvurabilirler. Lisans eğitimini İktisat / Ekonomi programında tamamlamış
olmakla birlikte İktisadi ve İdari Programlar kapsamına giren Tezli Yüksek Lisans
programlarının herhangi birinden mezun olanlar da programa başvuru yapabilirler. İktisat
Doktora Programına Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanların başvuruları ise
kabul edilmeyecektir.
 Programdan mezun olabilmek için, her öğrenci anabilim dalı kurul kararında belirtilen beşi
zorunlu dördü seçmeli olmak üzere toplamda dokuz ders + seminer (derslerin son
dönemlerinde) + Uzmanlık Alan Dersini (her dönem) almak + Doktora Yeterlilik sınavını
başarmak ve Doktora Tez çalışmasını başarıyla tamamlamak zorundadırlar.
 Dersler 08.00 – 17.00 saatleri arasında yapılmaktadır.
İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI
İktisat Doktora Programı Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı
Z/S
HDS
AKTS Öğretim Üyesi
İKT826
İleri Mikro Ekonomik Analiz
Zorunlu
4
8
Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu
İKT827
İleri Ekonometri
Zorunlu
4
8
Prof. Dr. Murat Doğanlar
İKT804
İktisat Teo. ve Gel. Tarihi
Zorunlu
4
8
Prof. Dr. Muammer
Tekeoğlu
İKT828
Açık Ekonomi Makro İktisadı
Zorunlu
4
8
Prof. Dr. Murat Doğanlar
İKT829
Finansal Ekonomi
Zorunlu
4
8
Prof. Dr. E. Alper Güvel
İKT800
Uzmanlık Alan Dersi
Zorunlu
5
6
Danışman Öğretim Üyesi
İKTS800
Seminer
Zorunlu
6
Danışman Öğretim Üyesi
İKT807
İktisat Politikası
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. E. Alper Güvel
İKT809
Büyüme Teorileri
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Nejat Erk
İKT811
Dış Ticaret ve Sanayileşme
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Harun Bal
İKT815
Para Teorisi ve Politikası
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Muammer
Tekeoğlu
İKT803
Uluslararası İktisat
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Nejat Erk
İKT817
İstikrar Politikaları
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Fikret Dülger
İKT819
Yeni Politik Ekonomi
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. E. Alper Güvel
İKT823
Finansal Liberalizasyon ve
Krizler
Post Keynezyen İktisat ve
Fiyatlandırma Kuramı
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Fatih Cin
İKT821
İKT822
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Harun Bal
İKT824
Yoksulluk ve Kalkınma
Seçmeli
4
9
Pof. Dr. Murat Doğanlar
İKT825
Uygulamalı Dış Ticaret
Konuları
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Fikret Dülger
İKT830
Sanayi İktisadı
Seçmeli
4
9
Doç. Dr. Neşe Algan
İktisat Doktora Programı Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı
Z/S
HDS
AKTS Öğretim Üyesi
İKT826
İleri Mikro Ekonomik Analiz
Zorunlu
4
8
Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu
İKT827
İleri Ekonometri
Zorunlu
4
8
Prof. Dr. Murat Doğanlar
İKT804
İktisat Teo. ve Gel. Tarihi
Zorunlu
4
8
Prof. Dr. Muammer
Tekeoğlu
İKT828
Açık Ekonomi Makro İktisadı
Zorunlu
4
8
Prof. Dr. Murat Doğanlar
İKT829
Finansal Ekonomi
Zorunlu
4
8
Prof. Dr. E. Alper Güvel
İKT800
Uzmanlık Alan Dersi
Zorunlu
5
6
Danışman Öğretim Üyesi
İKTS800
Seminer
Zorunlu
6
Danışman Öğretim Üyesi
İKT807
İktisat Politikası
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. E. Alper Güvel
İKT809
Büyüme Teorileri
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Nejat Erk
İKT811
Dış Ticaret ve Sanayileşme
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Harun Bal
İKT815
Para Teorisi ve Politikası
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Muammer
Tekeoğlu
İKT803
Uluslararası İktisat
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Nejat Erk
İKT817
İstikrar Politikaları
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Fikret Dülger
İKT819
Yeni Politik Ekonomi
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. E. Alper Güvel
İKT823
Finansal Liberalizasyon ve
Krizler
Post Keynezyen İktisat ve
Fiyatlandırma Kuramı
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Fatih Cin
İKT821
İKT822
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Harun Bal
İKT824
Yoksulluk ve Kalkınma
Seçmeli
4
9
Pof. Dr. Murat Doğanlar
İKT825
Uygulamalı Dış Ticaret
Konuları
Seçmeli
4
9
Prof. Dr. Fikret Dülger
İKT830
Sanayi İktisadı
Seçmeli
4
9
Doç. Dr. Neşe Algan
Download